Jak koalice oddaluje schválení územního plánu

AKTUALIZACE: Vyjádření magistrátu města Liberce 2.8. 2019 Nová pozemní (!) lanovka na Bedřichov, parkoviště v parcích – to jsou některé z návrhů koalice, které s největší pravděpodobností opět ohrozí už tak pozdní termín schválení územního plánu města Liberce. Ve stejné chvíli, kdy se běžným občanům zamítají naprosto bezproblémové žádosti o změny územního plánu.

Starostové, ANO i ODS před volbami mluvili o tom, že územní plán schválí co nejrychleji, protože se připravuje už mnoho let a řada občanů netrpělivě čeká na jeho schválení. Proto se tyto strany nechtěly zabývat ani hromadnými námitkami občanů. A to i přes to, že pod každou z nich jsou podepsány stovky občanů. Skoro rok po volbách jsou sliby zapomenuty. Schválení územního plánu se oddaluje především díky změnám, které na poslední chvíli prosazují především Starostové a ODS. Všechny tyto změny přípravu prodlouží, přitom se mohly snadno řešit v rámci aktualizace po vydání nového územního plánu.

Zuzana Kocumová: “Běžným občanům se nepovolí ani jednoduchá změna územního plánu, která je v souladu budoucím ÚP. Argumentem je, že by to znamenalo zdržení jeho vydání. Ve stejné době ale vedení města připravuje několik zásadních změn v již projednaném návrhu, které jednoznačně jsou skutečným ohrožením termínu vydání územního plánu.

Navrhované změny, podpořené zastupitelstvem na květnovém zasedání, zdaleka nejsou tak jasné a jednoduché, jak se snaží vedení města ostatním namluvit. Jde především o následující návrhy:

  1. pozemní(!) lanovka na Bedřichov
  2. nová parkoviště v parcích
  3. nové plochy pro průmyslovou výrobu (tzv. 96. změna ÚP)
  4. zvýšení výhledové velikosti města na 110 tis. obyvatel

“Zastupitelé v podstatě schválili pokyny ke zpracování nového návrhu územního plánu s veškerými komplikacemi, které toto rozhodnutí s sebou nese. Podle našeho názoru jde ve všech případech o tzv. podstatné změny územního plánu, ke kterým se musí vyjádřit dotčené orgány státní správy, a mělo by se konat i nové veřejné projednávání. To s sebou může přinést další sérii námitek a připomínek, které bude nutné vypořádat.” uvádí Jaromír Baxa, člen výboru pro územní plánování a dopravu a odkazuje se na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj zde.

Jen u lanovky je přitom hned několik rozporů, které ale koalice buď neřeší, nebo o nich ani neví. Například všude se mluví jen o “lanovce”. Ovšem v územním plánu je koridor vedený ve velké části jako kopírující silnici! Když jsme zjišťovali, jak je to možné, vysvětlení nás překvapilo – uvedený, již existující koridor, je totiž pro pozemní lanovku…

Druhým problémem je, že aby tato změna ÚP nebyla jen výkřikem, tak by musela být koordinována i s obcí Bedřichov. Konečná stanice by měla být na Maliníku, v katastru Bedřichova. Obec Bedřichov ale žádnou takovou změnu územního plánu nyní nepřipravuje, naopak na Maliníku plánuje prostor pro otočku autobusů. Ani tento rozpor nikdo neřeší.

Třetím argumentem je fakt, že město na takovou investici peníze zkrátka nemá a v nejbližších letech ani mít nebude. Moc dobře to ví, není v rozpočtovém výhledu. Přesto se má řešit koridor již nyní, kdy ohrozí termín vydání ÚP, a není ochota pro daleko racionálnější řešení –  samostatnou změnu při jeho první aktualizaci

Na stejném jednání zastupitelstva, které tyto pokyny schválilo, přitom opětovně zastupitelé zamítli například žádost paní Bůžkové, která se už léta snaží změnit územní plán na svém pozemku. Ten je přitom je v novém plánu vedený jako zastavitelný, čili v souladu s její žádostí. Tato žádost opět neprošla. Rezignovaně k tomu podotkla: „Já bych snad i počkala, až bude schválený nový územní plán, a “neprudila” bych se svojí žádostí. Ale bohužel, jde mi na 62. rok a tak mám obavu, že až někdy bude nový územní plán schválen, tak já už nebudu schopna dům realizovat. Takže pro mě to jistí stan a sen se snad splní mému synovi.“

Lidem, jako je paní Bůžková, měl pomoci náš návrh na projednávání změn územního plánu, které jsou v souladu s novým návrhem územního plánu. Většinovou podporu zastupitelů bohužel nezískal.

JAK VLASTNĚ PRACUJE ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ??

O kvalitě a rychlosti práce odboru územního plánování vypovídá i naprosté nedodržování zákonných lhůt. 5.9. 2018 paní Bůžková podala žádost o územně plánovací informaci. Do dnešního dne nemá odpověď. Ve stejné době podávala i žádost o změnu územního plánu. Když se dlouho po lhůtách nic nedělo, požádala v listopadu 2018 krajský úřad o odstranění průtahů ve správním řízení. “V prosinci 2018 mi bylo sděleno, že průtahy skutečně jsou a odbor je povinen moji žádost předložit na nejbližší jednání zastupitelstva. Žádost přitom byla poprvé projednána až v dubnu 2019.” uvádí paní Bůžková.

Možná odbor skutečně nestíhá? Ale pak je absurdní, že v rozpočtu je schválena rezerva 30 mil. na personální výdaje, ale vedení města a tajemník magistrátu Čech se nepostará, aby byli přijati zaměstnanci, kteří budou schopni pracovat tak, aby úřad dodržoval zákonné lhůty a pracoval pro občany. Nebo se zkrátka nikdo dodržováním lhůt nezabývá. Ve spojitosti s naplánovánými dalšími, složitými kroky v již připraveném návrhu územního plánu ale obě možnosti budí velké obavy, že povedou ke značným průtahům. Které odnesou zase především lidé, kteří na změny územního plánu čekají již mnoho let.

“Starostové, ODS a ANO dokázali v podstatě nemožné. Na jedné lodi proti radnici jsou dnes jak ti, kteří si schválení územního plánu v současné podobě nepřejí, tak ti, kteří si přejí co nejrychlejší schválení kvůli plánům na stavby, které nyní nemohou realizovat. Pro obě skupiny by bylo mnohem lepší, kdyby byl zvolen námi navrhovaný postup – schválit územní plán co nejdříve, ale bez problematických záměrů, které mohly být převedeny do rezerv a řešeny v budoucích aktualizacich nového územního plánu.” připomíná Jaromír Baxa.

Tisková zpráva LOL – Liberec otevřený lidem

Vyjádření magistrátu města Liberce k dané věci z 2.8. 2019:

Paní Bůžková požádala žádost o územně plánovací informaci dne 30.8.2018. – viz scan žádosti

Odpověď ve formě sdělení, protože žádost o územně plánovací informaci neobsahovala veškeré zákonem stanovené náležitosti, byla vypracována magistrátem dne 5.9.2018.

Dne 13.9.2018 si paní Bůžková sdělení osobně převzala. – viz scan doručenky

K žádnému nedodržení zákonné lhůty nedošlo. Děkuji vám za upřesnění zveřejněných informací, doložených scany dokladů, jejichž originály jsou na MML.

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.