Prohlášení členů městské organizace ANO Liberec

V důsledku aktuální politické situace v rámci Statutárního města Liberec a také Libereckého kraje považujeme za nutnost vystoupit a informovat veřejnost o praktikách, ke kterým dlouhodobě dochází v hnutí ANO 2011 v Libereckém kraji.

Na konkrétním případě veřejné dopravní obslužnosti lze tyto informace lehce prokázat. Veřejně známá dopravní společnost (a za ní stojící osoba velice problematického podnikatele) zde stále zůstává aktivní v podobě některých našich zastupitelů, kteří s jejím vedením byli v kontaktu. Vyústěním bylo zveřejnění placených zájezdů panem podnikatelem, kterých se účastnil i současný člen Zastupitelstva Liberce za hnutí ANO.

Ačkoliv tato skutečnost je nezpochybnitelná a dokazuje jeho napojení na firmu, která se snaží na základě pofidérních výpočtů přiměřeného zisku zlikvidovat nezávislost DPMLJ, zůstává výše jmenovaný zastupitelem a dokonce i členem výboru pro územní plánování a dopravu. Jedinou reakcí byl jeho odchod z dozorčí rady DPMLJ, který však za daných okolností je spíše formálním ústupkem.Je důležité také podotknout, že výše uváděný člen ANO nebyl nikdy schopen vysvětlit své hlasování ohledně vyplacení přiměřeného zisku pro dopravní firmu za minulé politické reprezentace, kdy byl členem představenstva. Zastupitelský klub hnutí ANO a městská organizace dlouhodobě nečinně přihlížejí evidentnímu důkazu o ovlivňování jednoho ze svých členů.

Je však důvod domnívat se, že podobné postupy a postoje panují v hnutí ANO v širším rozsahu, než pouze v rámci Liberce. Důkazem toho je bývalý ředitel zmíněné společnosti a zvolený zastupitel za hnutí ANO v Turnově, který přišel na kandidátní listinu hnutí pod záštitou krajského předsedy ANO. Ačkoliv se bývalý ředitel distancoval od firmy a do hnutí ANO přichází jako nezávislý expert na dopravu, je lehce dohledatelné jeho setrvávající spojení s výše zmiňovaným problémovým podnikatelem a jeho ženou, se kterými je do dnešního dne členem dozorčí rady Česko-paraguayské smíšené obchodní komory.

Okruh možného ovlivňování se tedy uzavírá a to s evidentním přispěním funkcionářů za hnutí ANO, včetně krajského předsedy, který výše uvedená fakta pravděpodobně záměrně přehlíží. Příkladů nestandardních postupů a praktik v rámci hnutí ANO i včetně vnitřního fungování bychom však nalezly mnohem více. Kvůli nečinnosti krajského vedení bylo nejednou informováno i nejvyšší vedení hnutí ANO. To však nikdy zpět nereagovalo.

V důsledku schvalování takových praktik, přímých lobbistických vazeb za současné nečinnosti většiny místních a regionálních funkcionářů za hnutí ANO nemůžeme nadále jakýmkoliv způsobem činnost hnutí podporovat. Mlčet k těmto věcem znamená souhlasit. Proto jsme se na základě výše uvedených důvodů rozhodli k dnešnímu dni ukončit členství v hnutí ANO 2011 a dát k dispozici naše funkce (tj. výbory, komise, dozorčí rady a další orgány) v rámci SML a LK.

 

V Liberci, 12. 9. 2019

S výše uvedeným prohlášením souhlasí a podpisem stvrzují:

 

 Ondřej Hink                                                                           

místopředseda Oblastní organizace ANO Liberec,

místopředseda Výboru pro CR, památkovou péči a kulturu Zastupitelstva LK,          

člen Výboru pro kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva města Liberec,                      

člen komise pro místní agendu 21,

člen komise dozorčí rady Divadla F.X. Šaldy                    

 

RNDr. Robert Gamba                                                                                                                  

člen Zastupitelstva Libereckého kraje,

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva LK,

člen Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec,                                           

člen dozorčí rady ARR, spol. s.r.o.

 

Ing. Mgr. Petr Zdráhala

člen Zastupitelstva města Liberec

člen Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec,                 

člen Výboru pro sport Zastupitelstva města Liberec,

člen komise dozorčí rady DDM Větrník

 

Ing. Pavel Bednář                                                                         

člen Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec,

člen Finančního výboru Zastupitelstva LK                       

Subscribe
Upozornit na
21 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci je to ho ke zlepšení více než dost a snad ještě více věcí chybí vůbec. Dnes máte možnost přijít na veřejné setkání
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.