Provozovatel Sport Parku Liberec chce po městu plnou náhradu ušlých příjmů

Provozovatel Sport Parku Liberec chce po městu plnou náhradu ušlých příjmů kvůli nucenému uzavření v nouzovém stavu. Považujeme to za nepřiměřené, protože město nebude mít na plnou kompenzaci ani u svých organizací a v tomto případě jde o komerčního nájemce, který jen malou část aktivit vykonává v režimu veřejné služby. 

Zastupitelstvu města je předložen návrh dodatku ke koncesní smlouvě, kterým se město zavazuje uhradit provozovateli Sport Parku do června více než 12 mil. Kč (10 mil. Kč bez DPH) jako náhradu za ušlé příjmy v důsledku opatření proti koronavirové pandemii.

Koncesní smlouva mezi městem a provozovatelem je sestavena tak, že město platí provozovateli cca 16 mil. Kč (13 mil. bez DPH) jako platbu za dostupnost veřejné služby. Tuto veřejnou službu představuje 4000 hodin ročně, které mohou využívat organizace, schválené vedením města. Ze čtvrtiny jde o školy a zbytek připadá na sportovní kluby, především na hokejový dorost. Kromě této veřejné služby provozovatel areál využívá komerčně, zejména jde o pronájmy a reklamu. Běžné opravy a údržba jdou za provozovatelem, větší investice za městem.

Podle poslední zveřejněné výroční zprávy byly roční tržby SFM 106 mil. Kč. Platba za dostupnost veřejné služby je z toho 12%. Aby se město nedopustilo nedovolené veřejné podpory, může provozovateli kompenzovat pouze část nákladů, které přímo souvisejí se zajištěním veřejné služby. Což už dělá, protože platbu za dostupnost ponechává v plné výši, i když veřejná služba není čerpána.

SFM žádá další kompenzace s argumentací, že pro zajištění veřejné služby je nutné udržovat v provozu celý areál. Takový argument při případném přezkoumání zřejmě neobstojí, protože totéž platí pro zajištění komerčních činností, které v areálu převažují. Kompenzace za ušlé příjmy je možná jen za část, která prokazatelně připadá na veřejnou službu. Tuto část je možné spočítat jako podíl počtu hodin využití sportovišť pro veřejnou službu na celkovém využití nebo jako podíl platby za dostupnost na celkových příjmech. V každém případě tento podíl nepřesáhne 12%.

SFM se, stejně jako řada jiných firem a příspěvkových organizací, ocitlo v obtížné ekonomické situaci. Protože spravuje městský majetek, je namístě, aby město firmě pomohlo příští měsíce překonat. Město přitom musí postupovat v souladu se zákonem o veřejné podpoře a s ohledem na to, že podobnou pomoc požadují a potřebují i jeho příspěvkové organizace, především divadla, ZOO a Botanická zahrada.

Řešení aktuálního problému s financemi je v rukou vedení města. Platba za dostupnost se hradí ve dvou splátkách vždy ke konci pololetí a město má možnost platbu za letošní rok poslat hned a najednou. Kompenzaci za část ušlých příjmů je možné také schválit, musí ale vycházet z jasného modelu rozdělení nákladů veřejné služby a komerční činnosti. Takový model poradenská společnost slíbila připravit do měsíce.

Provozování Sport Parku je převážně komerční činnost, která s sebou nese podnikatelské výhody i rizika. Nemůžeme přistoupit na to, že výhody zůstávají soukromé a rizika se zaplatí jen z veřejných peněz. Důsledky koronavirové krize dopadají na všechny a musíme se o ně podělit spravedlivě“, uzavírá Josef Šedlbauer.

Provozovatelem Sport Parku Liberec je společnost SFM Liberec, s.r.o, která je vlastněna SYNER Group, a.s.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.