nášLiberec

Search

Radnice má rok stanovisko z ministerstva ohledně družstevních bytů. Tajila ho dodnes

Kauza kolem družstevních bytů v Liberci nabírá na obrátkách. Naší redakci se podařilo sehnat několik zásadních materiálů, které ji ukazují z jiného světla než je to oficiální radniční. Jedním z nich je oficiální stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které současný postoj vedení Liberce silně kritizuje. Radnice ho má k dispozici téměř rok, přitom o něm nevěděli ani zastupitelé.

Loni v dubnu se vedení města obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o stanovisko k převodu spoluvlastnického podílu v družstevních bytech. Respektive k možnosti, že město odmítá převést svůj spoluvlastnický podíl ve výši 51 procent na bytová družstva, k čemuž ho zavazují smlouvy podepsané před dvaceti a více lety.

Tehdy se město Liberec, jako řada jiných obcí, stalo prostředníkem, skrze kterého mohly družstva čerpat dotace. Pro družstevníky pak byla účast města garancí, že nedojde k vytunelování jimi vložených prostředků. Samotné město Liberec dávalo do projektů minimální částky. Například u výstavby v Zeleném údolí se jednalo o symbolickou částku   tisíc korun na bytovou jednotku. Bytů se zde vystavělo 256 a stát prostřednictvím města přispěl 82,24 milionů korun.

Dnes se ale primátor Jaroslav Zámečník a s ním jeho další straničtí kolegové zdráhají smlouvy naplnit, a byť uplynula doba 20 let, která je dána ve smlouvách, nechtějí závazek města o bezplatném převodu (respektive převodu za 1 Kč) převodu za  bytů na družstva, splnit.

Paradoxně dnešní největší odpůrci vydání bytů družstvům, primátor Jaroslav Zámečník a radní Michal Hron byli v 90. letech zastupiteli a projekty výstavby bytových domů podporovali.

Odpověď z ministerstva přišla v květnu a bylo pro město poměrně zdrcující. Ředitel odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj advokátní kanceláři, kterou si město najalo, píše: „Je zřejmé, že obec, byť v otázce převodu vlastního nemovitého majetku v roli účastníka soukromoprávního vztahu, nelze vyjmout z požadavků kladených na správu věcí veřejných. Obec je veřejnoprávní korporací a při nakládání se svým majetkem má zvláštní povinnosti vyplývající z jejího postavení subjektu veřejného práva. Platí tedy, že hospodaření s majetkem musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Tyto zásady jsou vyjádřeny zejména v zákoně o obcích… Domníváme se, a to i s ohledem na zásadu soukromého práva, že smlouvy mají být plněny, že na závazky ze smluv o budoucích převodních smlouvách, které nebyly soudně zpochybněny, má být pohlíženo spíše jako na platné než jako neplatné…“

Stručně řečeno, Ministerstvo pro místní rozvoj jasně řeklo, že město Liberec by mělo své závazky splnit. To na svém před veřejností utajovaném jednání vzala na vědomí rada města a shodla se, že si najme právní pomoc ve výši až 500 000 Kč, která by stanoviska primátora Zámečníka a Starostů pro Liberecký kraj podpořila.

Posléze město přišlo s argumentem, který později prezentoval radní za Starosty Michal Hron, že záměr o budoucím převodu majetku nebyl řádně vyvěšen na úřední desce. Tuto údajnou formální chybu uvádějí do dnes primátor a zastupitelé za Starosty a TOP 09 jako důvod, proč nemají být byty družstevníkům vydány. Ovšem i na tento argument přišla odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj. Na začátku srpna loňského roku. A byla ještě ostřejší.

Píše se v něm: „Toto Vaše tvrzení přijímáme s podivem a velkým znepokojením, neboť z něho mimo jiné plyne, že podkladem získání dotace státu ve výši 82,24 milionů korun nebyly platné smlouvy. Uvedený argument se jeví urgentně uvést na pravou míru, neboť na jedné straně nelze k závazku přistupovat jako k platnému, pokud jde o úmysl získat finanční podporu státu v nezanedbatelné výši, a na druhé straně tvrdit, že závazek je de facto neplatný ve vztahu k jeho účastníkům. Netřeba rozebírat, jaké konsekvence v trestněprávní rovině by zde mohly nastat…. Lze pochybovat, že eventuálně namítanou neplatnost smluv nepodrobením rozhodnutí o ní zastupitelstvem způsobil jiný účastník smlouvy nežli obec… Domníváme se, že v tomto směru jde tíha případně vyslovené neplatnosti jednoznačně za městem.“

Vedení města toto stanovisko tajilo zastupitelům i veřejnosti téměř rok. A i přes něj trvá na svém stanovisku, že by Liberec neměl byty převést tak, jak je uvedeno ve smlouvách. Radní za Starosty Michal Hron v reakci na kritiku postupu vedení města ostatním zastupitelům píše: „S družstvy potom musíme dohodnout konkrétní cenu. Varuji před zjednodušujícími hesly, co se slíbilo, musí se plnit a jejich podtrháváním poukazy na demokracii a morálku. Ty důvody se opravdu na tyto pojmy odvolávat nemohou. Obávám se např., že družstva nebudou chtít platit daň z nepeněžitého příjmu ve výši 19 % obvyklé ceny, což by nastalo při prodeji za 1 Kč nebo při darování. Prošel jsem také dostupné podklady všech 10 družstev a ne všem se město zavázalo prodat podíl za 1 Kč. I tady asi podobné heslo neobstojí.  Někde je ve hře pozemek, jinde nebytové prostory. Prostě proklamace nás nikam neposunou, ba právě naopak pouze zdržují od reálné práce.“

Opozice to ale vidí jinak. Jan Korytář ze Změny pro Liberec, která iniciovala mimořádné jednání zastupitelstva v této věci, nemá pro kroky radnice pochopení. „Úkolem města není zpětně zpochybňovat již uzavřené smlouvy a iniciovat dlouholeté právní spory, založené jen na formálních nedostatcích předchozího postupu. To nové byty nepostaví. Starostové jako by nechápali, že úkolem města je vytvářet podmínky pro vznik nových bytů nebo je přímo s pomocí dotací budovat, a ne se pouštět do zbytečných sporů pod falešnou záminkou ochrany zájmů města. Konec konců, nebýt smluvních partnerů města, žádné byty by tu dnes nebyly, takže dosavadní postup primátora není odpovědný, ale spíš podlý.“

Také druhá opoziční strana, LOL – Liberec otevřený lidem, podporuje svolání zastupitelstva, podnětem jsou mu mimo jiné i právě nově zveřejněné, výše popsané dokumenty. „Chceme informovat, že s ohledem na tyto nové materiály jsme se rozhodli podpořit svolání mimořádného zastupitelstva. Víme, že pan primátor dostal úkoly, na jejichž splnění má čas do příštího zastupitelstva, nicméně považujeme tyto materiály za zásadní pro další řešení celého problému.,“ uvádí se v prohlášení LOL adresované ostatním zastupitelům.

Subscribe
Upozornit na
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali