Převod ZOO podrobně: podmínky směny jsou pro Liberec nejhorší možné

Ztráta pozemků za miliardy, ztráta areálu Lidových sadů, dokonce i dětského koutku. Podmínky sjednané mezi městem Liberec a krajem, které jsou primátorem Zámečníkem vydávány za pomoc a vstřícnou ruku kraje, jsou ve skutečnosti pro Liberečany značně krvavé.

1. podfinancování ZOO je i odpovědností kraje

Od začátku prezentuje primátor Zámečník celý záměr tak, že město potřebuje od kraje pomoc a musí tak respektovat jeho podmínky. To je ale značně podřízené a neférové východisko. Panuje jednoznačná shoda na tom, že ZOO má nadmístní, regionální význam. Tudíž je ale i odpovědností kraje, v jakém je ZOO nyní stavu. Hejtman Půta vládne na kraji již přes 8 let, přitom kraj ZOO za tu dobu prakticky nepomohl. Nyní, když ZOO už naléhavě potřebuje investice, kraj přichází s nabídkou „pomoci“. Ta má ale spíše podobu lichvářské exekuce majetku. Obírat chudého o majetek, to nelze nazvat pomocí.

2. ta nehorší varianta

Na stole byla celá řada variant, jak podfinancování ZOO řešit. Mezi nimi byl pravidelný provozní či investiční příspěvek, nebo transformace na akciovou společnost se sdíleným vlastnictvím kraje a města. Klub Změny pro Liberec měl připravený návrh na speciální dotační program kraje pro zařízení nadmístního významu. Ten by přesně odpovídal systémové chybě, která ve financování větších měst nyní existuje, nejen v případě Liberce. Tato města provozují významná kulturní či sportovní zařízení sloužící celému regionu, přitom rozpočtové určení daní je vůči městům velikostní kategorie Liberce značně skoupé. Na rozdíl od kraje, kterému příjmy v posledních letech stouply. A to razantně – z cca 2 mld. Kč před 10 lety na více než 3 mld. nyní!

Jak to ale dopadlo? Primátor Zámečník přišel od hejtmana Půty s tou nejhorší možnou variantou. Město musí zadarmo na kraj předat nejen samotné provozní organizace ZOO a botanické, ale dokonce i všechny související nemovitosti a pozemky v hodnotě několika miliard. Na trvalo, nezvratně. Naprosto bizarní „třešničkou na dortu“ je, že město bude kraji předávat i areál Lidových sadů. Jakou má logiku, že kraj bude v Liberci provozovat společenský sál, to už snad není jasné vůbec nikomu.

3. kraj své peníze kontrolovat musí, město nikoliv?

Liberecký kraj rozdává ročně desítky milionů korun sportovním klubům, mateřským centrům či výrobcům regionálních potravin. Vlastní snad tyto organizace? Pochopitelně ne. Pouze městu Liberci a jeho zoologické a botanické zahradě se dostala ta „výsada“, že finanční pomoc kraje je podmíněna vlastnickým převodem.
Využití peněz vyplácených dotačním fondem či na základě dlouhodobé smlouvy si přitom mohl kraj kontrolovat na základě smluvních podmínek. To ovšem kraj neakceptoval, finanční pomoc podmínil vlastnickým převodem. Paradoxně tak ale dostal do pozice, kterou sám kraj odmítal, samotné město. Liberec bude příštích 10 let posílat kraji 25 mil. Kč na investice, v předloženém memorandu přitom není zakotven žádný mechanismus, který by umožňoval městu alespoň částečnou kontrolu nad využitím těchto peněz.

4. městu se finančně uleví jen nepatrně

Oběť v podobě ztráty strategického majetku za miliardy přitom město Liberec podstupuje za zcela neadekvátní protihodnotu. V současnosti město posílá na provoz ZOO a botanické zahrady dohromady 63 mil. Kč. V rámci směny dostane Liberec dva domovy důchodců, které nyní fungují s ročním příspěvkem kraje ve výši 15 mil. Kč. Město bude navíc posílat zmíněných 25 mil. Kč na investice do ZOO a botanické. Rozdíl v nákladech pro město oproti dnešku tak bude pouhých 23 mil. Kč. Majetek ale nyní odevzdává za miliardy, natrvalo, nezvratně.

5. mělo by město na investice?

Jedním z podkladů, kterým ředitel ZOO David Nejedlo hájí převod na kraj, je seznam nutných investic, které jsou vyžadovány ze strany asociace zoologických zahrad. U většiny z nich ovšem předpokládá možnost získání dotace. Ostatní prioritní projekty výhledově plánované na příštích 5 let jsou celkem za 100 mil. Kč. Vedle nich je zde ještě nový sloninec za 90 mil. Kč, ovšem u něj už proběhla v minulosti legitimní diskuze, zda by nebylo vhodnější, vzhledem k prostorovým omezením liberecké ZOO, chov slonů zrušit. Lze tak shrnout, že kdyby kraj poslal ročně na investice do ZOO pouhých 20 mil. Kč a město zachovalo současnou výši příspěvku, bylo by to dostatečné a ZOO by se mohla rozvíjet dle aktuálních potřeb. Je tak třeba se ptát, zda kraj opravdu vytahuje město z problémů, nebo si spíše jen brousí drápy na lukrativní dotační stavební zakázky a na fotky krajských politiků před klecí se „zachráněným“ levhartem.

6. politika kamarádská vs. politika profesionální

Na předloženém záměru je zarážející neuvěřitelná krátkozrakost současných libereckých vládců. Ano, v tomto okamžiku nemá Liberec kvůli nevyváženému rozpočtovému určení daní jednoduchou finanční situaci. To se ale může v budoucnu jednou novelou tohoto zákona změnit. Nemíří právě Starostové na podzim do vlády? Neslibovali občanům Liberce, že tuto daňovou nespravedlnost napraví?

Namísto toho je vše řízenou optikou „teď a tady“. Ředitel ZOO David Nejedlo, zastupitel za Starosty, má nyní přátelské a stranické vazby s krajskou náměstkyní Květou Vinklátovou. Jen na základě této aktuální stranické a lidské vazby mezi vedením města a vedením kraje se nyní domlouvá transakce s nezvratnými důsledky do daleké budoucnosti. Přitom kdo ví, jaká strana vyhraje krajské volby za 4, za 8 či třeba za 16 let? O osudu liberecké ZOO budou už navždy rozhodovat zastupitelé z Prysku, Tuhaně či Jablonce. Bohorovná důvěra primátora Zámečníka, že ZOO bude pro kraj trvalou prioritou, působí velice naivně.

Když nastupovali Starostové do vedení liberecké radnice, slibovali dobrou spolupráci s krajem ovládaným jejich stranickými souputníky. Ukazuje se, že tato představa byla vzhledem ke stranické struktuře Starostů pro Liberecký kraj naivní. Hnutí SLK je složeno převážně ze starostů menších obcí, v libereckém krajském zastupitelstvu má z 22 zastupitelů jen dva z Liberce! Je zřejmé, že podmínky celé transakce jsou tvořené pod tlakem zástupců menších obcí, kteří se poměrně logicky více starají o opravování silnic v jejich vesnicích než o sypání peněz do hlavní liberecké turistické atrakce.

7. obhajovat tak zásadní transakci nelze manipulativní rétorikou

Jako zcela nekorektní a neférovou je třeba odmítnout dosavadní argumentaci, kterou hejtman Půta a primátor Zámečník směnu obhajují. Tak zásadní politický krok je třeba s veřejností komunikovat otevřeně a pravdivě. V tiskové zprávě kraje bylo uvedeno: „Zoologické zahrady převzal v České republice zatím například Jihočeský či Královéhradecký kraj. Liberecký kraj se k tomu trendu chce připojit.“ Fakta ovšem hovoří dost jinak. V obou případech jde o ZOO umístěné v menších městech, konkrétně jde o ZOO Dvůr Králové a ZOO Hluboká nad Vltavou. Obě tyto zahrady spadají pod kraje (či dříve krajské národní výbory) již od 70. let. Naopak všechny ostatní velké zoologické zahrady v ČR vlastní města, neboť zpravidla zabírají strategicky významný kus jejich území a jde o turistickou atraktivitu, ze které má prospěch hlavně samotné město.

8. proč by se mělo město starat o domovy důchodců?

Souběžný „kompenzační“ převod domovů důchodců z kraje na město je vysvětlován tím, že tyto domovy slouží hlavně obyvatelům Liberce. I tento argument má ale svoje trhliny. Liberecký kraj zřizuje celkem 8 domovů pro seniory. Jen Liberec ze všech obcí a měst v kraji se ale bude muset o své domovy starat sám. A to jen proto, že město Liberec má tolik obyvatel, aby domovy na svém území obsadilo hlavně svými občany. Ostatní obce v kraji, včetně třeba Jablonce s jeho domovem v Pasekách, budou i nadále ze strany kraje podporovány tím, že jim Liberecký kraj bude pro jejich obyvatele domovy pro seniory provozovat. Z této perspektivy tak bude Liberec oproti ostatním obcím naprosto nedůvodně znevýhodněn.

ZÁVĚR

Podmínky předložené směny jsou krátkozraké a pro Liberec nejméně výhodné ze všech představitelných možných. Nabídka na pravidelný krajský investiční příspěvek ve výši min. 20 mil. Kč přitom dle našich informací byla na stole, ale primátor Zámečník jí pro nás ze zcela nepochopitelných důvodů zamítl a raději odsouhlasil nezvratný převod ZOO na kraj. Za klub Změny pro Liberec jsme ochotní jednat o zcela hraničním kompromisu, kdy se na kraj převedou pouze provozní organizace. Nicméně jako pojistka do budoucna nebude součástí transakce 1) převod nemovitostí, ten může být nahrazen dlouhodobým nájmem, jako tomu bylo např. u skiareálu Ještěd pronajmutím společnosti TMR. A za 2) nebude součástí transakce nesmyslný převod areálu Lidových sadů a dětského koutku. Tyto dvě navržené trvalé majetkové transakce jsou zcela za hranou toho, co by měli odpovědní zástupci občanů Liberce akceptovat.

Z procesního pohledu je třeba dodat, že podmínky směny nebyly navzdory slibům náměstka Ivana Langra a krajské náměstkyně Květy Vinklátové projednány napříč politickými kluby na kraji a na městě. Celý materiál tak chce vedení Liberce schválit na dubnovém zastupitelstvu poté, co ho v minimální lhůtě 7 dnů před jednáním zastupitelstva dal primátor Zámečník zastupitelům k dispozici. U tak zásadního kroku jde o velmi autoritativní způsob politického jednání. Postaveni před hotovou věc bez možnosti jakkoliv ovlivnit detaily transakce nemůže klub Změny pro Liberec hlasovat pro trvalou ztrátu libereckého majetku v hodnotě několika miliard.

Tisková zpráva Zelených/zastupitelů za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
28 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ředitel liberecké zoo David Nejedlo přišel obhajovat investice zoo za 25 mil. Kč, které mu každoročně posílá ze svého rozpočtu město Liberec. Moc se
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního