11. Květen, 2021

Město chce nastavit pravidla pro spolupráci s investory, a proto vytvoří dokument „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Liberec“. Nyní jmenovala členy pracovní skupiny. Předsedou je primátor Liberce Jaroslav Zámečník, jejími členy pak náměstci Zbyněk Karban, Jiří Šolc a náměstkyně Radka Loučková Kotasová, dále radní Petr Židek, zastupitelé Jaromír…

11. Květen, 2021

Jerusalema Dance Challenge je současný celosvětový fenomén. Jde vlastně o taneční číslo, jehož hudba i choreografie vznikla v Jižní Africe a následně se stala symbolem jednotnosti a boje proti koronaviru po celém světě. Nyní se k ní přihlásili i liberečtí záchranáři. I liberečtí záchranáři se přidávají k celosvětové výzvě Jerusalema Challenge. Lidé po celém…

11. Květen, 2021

Sociálnědemokratická strana Německa – místní sdružení Žitava ČSSD Libereckého kraje prohlašují: I. Jsme proti pokračujícímu provozu dolu Turów a elektrárny Bogatynia společností Polska Grupa Energetyczna (PGE) za současných podmínek. Přestože se jedná o polskou záležitost, její účinky překračují státní hranici. Podle názoru Dr. Rahla Kruppa představuje schválení pokračování provozu až do roku 2044 značné…