Liberec chce upravit zásady spolupráce s investory

Město chce nastavit pravidla pro spolupráci s investory, a proto vytvoří dokument „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Liberec“. Nyní jmenovala členy pracovní skupiny. Předsedou je primátor Liberce Jaroslav Zámečník, jejími členy pak náměstci Zbyněk Karban, Jiří Šolc a náměstkyně Radka Loučková Kotasová, dále radní Petr Židek, zastupitelé Jaromír Baxa a Jindřich Felcman, tajemník libereckého magistrátu Martin Čech a vedoucí odboru Kancelář architektury města Liberce Jiří Janďourek.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka jde o dokument, který rozhodně není žádným „strašákem“ pro investory. „Naopak. Město tím dává jasně najevo, že má o spolupráci s investory zájem. A že je připraveno s nimi spolupracovat tak, aby to pomohlo oběma stranám. Zkušenosti z jiných měst navíc ukazují, že podobná pravidla se jak městům, tak investorům vyplácejí,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Skupina společně vypracuje dokument, který nastaví stejná pravidla přípravy investičních záměrů mezi statutárním městem Liberec a konkrétními investory, neboť koordinovaný postup města a investora umožní, aby případné nesoulady a nejasnosti mohly být včas odstraněny ještě v předprojektové fázi, a příprava investičních záměrů investorů proběhla co možná nejrychleji. Bude se jednat vždy o dobrovolnou dohodu dvou rovnoprávných stran a dohoda povede ke zrychlení samotné realizace developerských záměrů a ke snížení nákladů na neprojednané projektové dokumentace. Zásady přispějí k trvale udržitelnému rozvoji města, podpoří jeho kompaktní rozvoj, následnou funkční správu a ochrání veřejný zájem.

„Smyslem těchto Zásad je nastavit transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory, kteří hodlají na území města Liberce realizovat svůj investiční záměr a zároveň garancemi, které získávají město i developer. Chceme zajistit, aby se ve městě stavělo koncepčně a s novou výstavbou vznikalo také kvalitní vystavěné prostředí s potřebnou veřejnou infrastrukturou,“ říká Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města Liberec.

Zásady budou klást důraz na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti, aby byly zajištěny odpovídající kapacity občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury, které budou sloužit stávajícím obyvatelům statutárního města Liberec i novým obyvatelům a uživatelům těchto investičních záměrů.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v