Jak bude vypadat památková zóna a co s bazénem? To budou řešit liberečtí zastupitelé

Před prázdninami čeká liberecké zastupitele náročné jednání. Bude se schvalovat nejen řada majetkoprávních operací, ale řešit se bude přijetí zásadních materiálů, které mají ovlivnit to, jak bude Liberec, respektive jeho památková zóna, vypadat v budoucnu, na řadu přijde i otázka budoucnosti bazénu nebo aktuální spor se společností Interma BYTY.

Bod č. 9 – program regenerace památkové rezervace a památkové zóny

Současná koalice pokračuje v práci započaté jejími předchůdkyněmi a bude rozdělovat dotaci od ministerstva kultury ve výši 600 000 Kč. Nikterak velká částka (připomeňme, že Liberec aspiruje na Evropské město kultury) ale snad i tak pomůže divadlu, muzeu, budově historické radnice i soukromým vlastníkům památkově cenných objektů. Více zde

Bod č. 30 – prodej akcií FinReal

Město je vlastníkem zhruba 7% podílu akcií ve společnosti FinReal, která má ve vlastnictví nemovitosti Liberecké automobilové dopravy (LIAD). V dubnu zastupitelstvo odsouhlasilo o jejich prodeji majoritnímu vlastníkovi, nyní se má již rozhodnout o ceně akcií. Více zde

Bod č. 36 – vypořádání se se společností Interma byty ve věci podílu v bytovém družstvu, oslovení České spořitelny

Město vede spor se společností Interma BYTY. Firma požaduje naplnění 20 let starých smluv, kdy má město převést svůj podíl za symbolickou částku na společnost. Ta nyní navrhuje zahájit jednání s Českou spořitelnou,  a to za účelem výmazu zástavního práva zřízeného k zajištění dluhu společnosti Interma BYTY. Více zde

Bod č. 37 – manuál pro veřejné prostranství – městské povrchy

Bod, kolem kterého bylo politické dusno i v rámci samotné koalice. Jedná se o zásadní koncepční materiál, který připravila Kancelář architektury města a který by měl být, pokud bude přijat, rukovětí pro nakládání s veřejným prostranstvím, v tomto případě s městskými povrchy. Tedy prostorem, který do značné míry ovlivňuje podobu města i kvalitu života v něm.

Manuál je určen všem aktérům jak veřejným tak soukromým, kteří jsou součástí procesů tvorby veřejných prostranství v rovině strategie, ekonomie, investic, plánování, navrhování, schvalování, provádění, spravování, údržby, provozu a užívání. Jeho primární cílovou skupinou jsou však zejména aktéři podílející se na projektové a technické přípravě a realizaci veřejných prostranství, a to v případě realizace nových veřejných prostranství, rekonstrukcí a úprav stávajících, ale i dopadů správy, údržby a provozu na kvalitu veřejných prostranství. Více zde

Bod č. 38 – zřízení fondu na opravu historicky cenných objektů v památkově chráněném území

Tento bod organicky navazuje na bod předchozí. Počítá se vznikem fondu, který by pomohl vlastníkům (soukromým i veřejným) k lepší péči o historicky cenné objekty a lokality. Konkrétně bude fond určen na rekonstrukce historicky cenných fasád, opravy střech, výměny nebo rekonstrukce okenních a dveřních výplní, cenných plastik, oplocení a zpevněných ploch. Výše podpory může činit maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu a maximálně 100 tis. Kč na jeden objekt. Více zde

Bod č. 41 – memorandum o protipovodňových opatření na Lužické Nise

Statutární město Liberec, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou a Kryštofovo údolí se dohodly s Libereckým krajem a Povodím Labe o nezbytných opatřeních na Lužické Nise, která mají eliminovat případné povodně, které zde hrozí a které v nedávné minulosti tyto obce zasáhly. Hlavními předměty tohoto memoranda jsou řešení vodní dílo Andělská hora (suchá nádrž v k. ú. Machnín) a protipovodňová opatření na území měst a obcí, které jsou stranami tohoto Memoranda. Více zde

Bod č. 51 – dotace pro bazén

Vedení města předkládá návrh na udělení dotace ve výši 3,2 milionu Kč pro společnost Ještědská sportovní, která  na úhradu nákladů a škod způsobených s pandemií covid-19. Více zde

Bod č. 57 -založení společnosti Bazén Liberec, s.r.o.

Město dostalo na jaře výpověď od provozovatele městského bazénu, společnosti Ještědská sportovní. Bazén je zároveň ve velmi špatném stavu a je třeba řešit jeho stav. Nyní se má schválit založení nové městské společnosti Bazén Liberec, s.r.o., kde má být jednatelem náměstek Ivan Langr (Starostové). Původně měla být jednatelkou zastupitelka za ANO Renata Balašová, ta se ale funkci nakonec rozhodla nepřijmout. Více zde

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.