Mimořádné zastupitelstvo bude řešit byty. Je ale v koalici skutečně shoda?

Za týden, ve čtvrtek 29.7., se má o prázdninách mimořádně sejít liberecké zastupitelstvo, která má řešit vzorový převod spoluvlastnického podílu města v bytovém družstvu. Vypadá to, že by se měl uzavřít více jak rok starý spor mezi družstvy a částí vedení města, reprezentovanou primátorem a jeho Starosty pro Liberecký kraj. Jednání rady města, které předcházelo zastupitelstvu, ale naznačuje, že nic ještě nemusí být definitivní.

Smlouva o převodu podílu města na bytovém domě ve Vratislavicích nad Nisou na bytové družstvo Alfa je první a má sloužit jako vzor a precedens pro další přístup města vůči ostatním družstvům. Těm se má, stejně jako bytovému družstvu Alfa, dostat převodu podílu města za jednu korunu, tedy tak, jak to obsahují původní smlouvy z přelomu tisíciletí. Tehdy město sloužilo jako pouhý garant státního příspěvku a družstevníkům zaručilo po dvaceti letech de facto bezúplatný převod v rámci podpory bydlení rodin ve městě.

Po dlouhých měsících sporů mezi družstvy a městem, které v osobě primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) odmítalo smlouvy naplnit a po lidech bydlících v bytech znovu požadovalo zaplacení různě vysokých částek, to vypadá, že Starostové svůj boj s družstvy prohráli a musí se podřídit například stanovisku tří ministerstev nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jsou jasně na straně družstev.

Poslední jednání rady města sice odhlasovalo jednomyslně návrh vzorového převodu podílu pro družstvo Alfa za jednu korunu, nicméně ani zde opět nechyběly spory. Proti návrhu vystoupil radní za Starosty Michal Hron, který je vedle primátora Zámečníka hlavní tváří konfliktu mezi městem a družstevníky. Radní Hron měl silné výtky vůči navrženému textu smlouvy a navrhoval její další změny.

“ Měl jsem zásadní připomínku vtom, že do té smlouvy by se neměly psát nějaké další důvody, případně je nějak vytahovat z našeho odůvodnění, protože ve smlouvě jsou uvedeny bez jakýchkoli souvislostí a jinému čtenáři jsou dost nesrozumitelné nebo neodůvodněné, proč tam ty důvody máme. Pak mi tam vadí to, že v té smlouvě za město prohlašujeme, že je všechno, co je tam napsáno, pravda, když to teď bagatelizuji, ale některé věci se neověřily, např. že se nám to ve vztahu ke smlouvě nepodařilo dohledat, jako kdybychom říkali, že to schválené bylo, ale přitom jsme to jen nedohledali, nebo se v důvodové zprávě věnuje zveřejňování, že tu proběhla nějaká kampaň, že to bylo v nějakých výstřižkách ve Zpravodaji. Já to všechno pro účely smlouvy považuji za nadbytečné, protože to nic nepřináší, nemá to žádný obsah, protože to není ověřitelné, přezkoumatelné,“ uvedl na radě města Michal Hron, který své postoje odůvodňuje obavami, aby si město nevytvořilo slabší pozici pro spor se společností Interma BYTY, se kterou vede soudní při rovněž kolem městského podílu v družstvu.

Proti němu se postavili jeho kolegové z ODS a ANO, kteří historicky stojí na straně družstevníků. „Já bych byl rád, kdybychom schválili ten materiál vtom stavu, v jakém je, protože my ho vlastně neschvalujeme. My souhlasíme s postupem toho materiálu do zastupitelstva, souhlasíme s převodem smluvního podílu, jak je tady popsáno, a se zněním smlouvy. Pokud to chceme dát do mimořádného zastupitelstva, navrhuji, abychom to tady schválili a případné úpravy řešili před zastupitelstvem nebo během zastupitelstva. Myslím, že nám nezbývá nic jiného. Na tomto materiálu, jak je teď předložený, bych nerad něco měnil, byl bych rád, kdybychom ho posunuli dál v tomto stavu a v tomto znění. Znění důvodové zprávy může schválit a měnit zastupitelstvo. Nechal bych to takto, jak to je,“ nesouhlasil se svým koaličním kolegou radní Petr Židek z ODS.

Proti Hronovým návrhům smlouvy měnit byla i radní za ANO Šárka Prachařová. „Teď je tedy velice důležité si říct, zda je to pro nás tak fatální, že to nemůžeme v této podobě odsouhlasit i s tím, že tam už máme nějaké zdůvodnění předtím, nebo tedy můžeme, protože pak bych na tom nerada něco měnila důvodu toho, abychom to kolo znovu neotevírali, protože toho času moc nemáme,“ uvedla radní za ANO.

Se slabým znervózněním, ale přeci jen s důvěrou v konečnou společnou dohodu sledují další neshody radních i zástupci družstev. „V první radě jsem ráda, že návrh smlouvy pro Alfu prošel radou města a věřím, že stejně rozhodne i zastupitelstvo příští týden,“ uvedla pro Náš Liberec Lenka Šlapáková z bytového družstva Tyršova, která se ve věci dlouhodobě aktivně angažuje. „Jsme na cílové rovince na šachovnici a tahle hra trvá už dlouho. Pro nás to je rok a půl, ale pro některé kolegy z dalších družstev třeba čtyři roky. Všichni doufáme, že už to skončí, “ uzavřela Lenka Šlapáková.

Spor s družstvy se vede v Liberci celý rok, a to od doby, kdy zástupci Starostů pro Liberecký kraj v čele s primátorem požadovali po družstevnících doplacení tržního rozdílu za podíl města, který vznikl před dvaceti lety, kdy město bylo pouhým garantem výstavby družstevních bytů a na to určené státní dotace.

Po roce neúspěšných jednání ale přišla letos série soudních rozhodnutí, která se přiklonila na stranu družstevníků. Vedle toho se pro družstva a jejich nároky vyslovilo i společné Stanovisko tří ministerstev, které jasně deklaruje, že právo je na straně družstevníků. Až na základě toho uznali v Liberci i na kraji vládnoucí Starostové, že jsou družstevníci v právu a v dubnu bylo odhlasováno, že jim má být převeden městský podíl tak, jak jim zaručují smlouvy. nyní má dojít i k prvnímu samotnému převodu.

Subscribe
Upozornit na
11 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Vedoucí odboru správy veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáš Hýbner rezignoval v souvislosti s aktuální korupční kauzou na svou funkci. Policií je obviněn a
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.