16. Září, 2022

Vážení členové představenstva společnosti SYNER Group a.s.,oslovujeme Vás v souvislosti se záměrem Vaší společnosti postavit na Třídě 1. máje v Liberci polyfunkční dům o výšce přes 25 m, který bude umístěn pouhých 7 m od oken sousedního panelového domu č. p. 62. Považujeme tento záměr za nešťastný, a to především vůči obyvatelům panelového domu…

16. Září, 2022

Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období bylo nepříjemné zejména pro primátora Jaroslava Zámečníka a jeho STAN/Starosty pro LK. Majitelé družstevních bytů, proti kterým v právě končícím období Starostové rozpoutali neúspěšnou válku, jim vše před volbami přišli připomenout. Perné chvíle zažíval zejména primátor Jaroslav Zámečník a jeho stranický kolega, radní Michal Hron, který měl problematiku družstev…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.