70 let od justiční vraždy Liberečana Ludvíka Frejky

Třetího prosince uběhne 70 let od justiční vraždy Ludvíka Frejky. Ten se narodil v Liberci jako Ludwig Freund a byl významným politikem KSČ. V roce 1952 se stal obětí stalinského teroru a byl odsouzen v politickém procesu s Rudolfem Slánským.

Freundovi byli liberecká židovská, německy mluvící a plně kulturně asimilovaná rodina. Do ní se v lednu 1904 narodil syn Ludwig. Chlapec vynikal inteligencí, ale také zájmem o politiku. Již ve svých patnácti letech vstoupil do organizace sociálně demokratické mládeže. Když byla v roce 1921 v Liberci, založena KSČ, jako první v českých zemích, mladý Ludwig Freund do ní vstoupil necelý rok nato.

Ludwig Freund se již od mládí zajímal o ekonomii. Po maturitě na libereckém gymnáziu ji odjel studovat do Berlína i do Londýna. Studium ekonomie jeho marxistické přesvědčení jen prohloubilo. Skrze své vzdělání a mezinárodní rozhled se mu dostalo také uznání uvnitř stranických sktruktur, v nichž od druhé poloviny 20. let působil. Pracoval například jako redaktor levicového deníku Rote Fahne.

Jakožto sudetský Němec se coby komunista angažoval zejména na českém severu. A to nejen na Liberecku, ale i v dalších, převážně německých městech, jako byly Chomutov, Most nebo Teplice. Ve třicátých letech vystupoval proti hospodářské krizi a nastupujícímu fašismu, který našel úrodnou půdu zejména u sudetoněmeckého obyvatelstva.

Po Mnichovské dohodě Ludwig Freund odešel do Velké Británie, kde pracoval jako redaktor rakouského Zeitspiegel a sudetoněmeckého časopisu Einheit. Když propukla válka, byl Freund jako komunista a zároveň příslušník nepřátelského národa držen v internaci. Tu ukončilo až napadení Sovětského svazu Německem, které bylo zároveň koncem spojenectví nacistického Německa a SSSR. Ludwig Freund pak pracoval jako ekonomický poradce komunistických členů Státní rady – orgánu československého exilu v Londýně. Dál publikoval, psal například do komunistických novin Daily Worker. V Británii kolem sebe vytvořil skupinku levicových ekonomů, nikoliv jen komunistických, patřili do ní sociální demokraté z Československa, ale například i ekonomové z Labour party.

V roce 1942 spoluzaložil Jednotný výbor sudetoněmeckých antifašistů ve Velké Británii. Zpočátku odmítal plán na vyhnání německé menšiny z Československa. Později se ale podrobil názoru komunistické strany, která vysídlení Němců naopak prosazovala. Po konci války a návratu do Československa přijal Ludwig Freund české občanství a změnil si jméno na Ludvík Frejka.

V následujících letech působil ve stranických a vládních orgánech jako ekonomický expert, po únorovém puči v roce 1948 působil jako hlavní ekonomický poradce Klementa Gottwalda. Historiky je označován jako „architekt první dvouletky a pětiletky“. Zároveň byl ale tím, který kritizoval neustálé změny, které zejména pětiletku provázely a které taky byly příčinou nemalých hospodářských problémů.

V roce 1952 byl v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským zatčen a spolu s dalšími deseti předními komunisty odsouzen k trestu smrti. Do tohoto vykonstruovaného procesu byl zařazen pro svůj židovský původ a také kvůli působení v Londýně a jeho stykům se sociální demokracií i jinými částmi levicového spektra politiky napříč tehdejší Evropou. Mrazivým svědectvím stalinistických procesů je nejen dodnes zachovaná Frejkova výpověď, kde se přiznává k naučeným absurditám, ale i skutečnost, že jeho smrt požadovali jeho druhá žena i jeho v té době zhruba dvacetiletý syn.

Popraven byl 3. prosince 1952. O 11 let později byl právně i stranicky plně rehabilitován. V dubnu 1968 mu byl udělen Řád republiky in memoriam.

Subscribe
Upozornit na
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Šlendrián, napadlo by leckoho. Je to sotva půl roku, co se s velkou slávou a za účasti místních policejních špiček otevíral politicky protežovaný policejní
Státní zástupce zrušil stíhání společnosti Eurovia CS v kauze údajné korupce při rekonstrukci tramvajové trati v centru Liberce. Podle žalobce měla společnost účinný protikorupční
Vítězem 19. ročníku Ceny Karla Hubáčka je rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci za čtvrt miliardy korun. Nákladná rekonstrukce významné liberecké památky ale stála o
Zastupitelé Libereckého rozhodli o tom, že po 170 letech v Liberci ukončí svou činnost samostatná Střední průmyslová škola textilní a sloučí se zdejší průmyslovkou.
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.