nášLiberec

Search

Čestným občanem bude Miloslav Nevrlý, medaili dostane sponzor Starostů

Liberec bude mít dalšího čestného občana. Stane se jím Miloslav Nevrlý, jehož knihy vychovaly k lásce k (nejen Jizerským) horám a k přírodě celé generace. Medaili města pak dostane podnikatel Miroslav Kučera, vlastník pivovaru Svijany a sponzor vládnoucích STAN/Starostů pro Liberecký kraj.

„Každoroční udílení občanství a medailí je svátkem tohoto města, protože tímto způsobem oceňujeme ty nejlepší, kteří svým působením pozvedli obory své činnosti. V letošním roce to bude celkem sedm vynikajících osobností, přičemž jedna z nich bude vyznamenána čestným občanstvím, ostatní pak medailí města,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

Kandidáti na udělení Medaile města Liberce:

Ladislav Bareš (1918 –2000), trumpetista, kapelník a dirigent Orchestru Ladislava Bareše, rodák z Hradce Králové. Začínal jako trumpetista v brněnském Orchestru Gustava Broma, v roce 1946  se  přestěhoval  do  Liberce,  kde  vedl  známý  taneční  orchestr.  Od  šedesátých  let  s ním účinkoval na řadě tanečních soutěží a koncertech, v řadě kulturních pořadů v rámci LVT, kde doprovázel tehdejší československou pěveckou špičku, ale také ve východní a v západní Evropě (v ČSSR např. spolupořádal koncerty Johna Hollidaye a Lou Benneta). Významná je i jeho činnost aranžérská. Po svých 75. narozeninách se již kvůli zdravotnímu stavu nemohl své práci naplno  věnovat;  orchestr  ale  i  poté  nesl  jeho  jméno  a  nese  jej  dodnes.  Je  držitelem  Pocty hejtmana Libereckého kraje (2017, in memoriam).

Ing.  Miroslav  Kučera  (*1945),  podnikatel,  rodák  z  Přelouče.  Do  Liberce  se  s  rodinou přestěhoval v roce 1956, vystudoval zdejší střední průmyslovou školu a následně brněnskou Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v oboru specializace letecké výroby. V roce 1968 nastoupil do LVZ a pracoval zde na různých pozicích, v roce 1990 pak byl jmenován ředitelem.

5/6V následujících letech LVZ (po vstupu německé GEA) expandovaly na trhy západní Evropy. V roce 2008 se začal věnovat vlastní podnikatelské činnosti v Libereckém investičním fondu (LIF), s nímž mj. převzal a rozvinul svijanský pivovar, hotel Zlatý Lev, rohozecký pivovar, zámek ve Svijanech a také významný pozemek v Liberci Na Perštýně, kde mj. realizuje projekt výstavby 450 bytů. (zdroj: Jaroslav Zámečník)

Kučera, respektive jeho firmy, jsou také pravidelným sponzorem v Liberci i na kraji vládnoucích Starostů pro Liberecký kraj. Své developerské kroky pak často realizuje se společností SYNER Group, jejichž vliv na místní politiku je nechvalně známý.

Mgr.  Eva  Koudelková,  Ph.D.(*1949), pedagožka,  spisovatelka,  nakladatelka,  rodačka z Náchoda. Absolvovala obor český jazyk a anglický jazyk na FF UK v Praze, následně učila na SEŠ v Berouně a od roku 1990 předměty regionální, světová a meziválečná česká literatura na FP  TUL  v Liberci. Od roku 2000 je majitelkou a editorkou rodinného nakladatelství Bor, které se  edičně  zaměřuje  na  regionální  literaturu  náchodského  a  libereckého  regionu  (prózou  i veršem), ale i na odborné literárněvědné texty či historiografii a filozofii. Specifitou jsou díla zapomenutých autorů. Sama Koudelková se autorsky věnuje pověstem a lidovému vyprávění se zaměřením  na  Liberecko,  Broumovsko,  Frýdlantsko,  Jizerské  hory,  Kladsko  i  Orlické  hory, (zdroj: wikipedia, naklbor.cz).

Mgr. František Hercl (*1922), pedagog a matematik, rodák z Prahy.  V mládí se zapojil do protinacistického  odboje  Národního  obranného  svazu.  Jeho  skupina,  infikovaná  konfidentem gestapa, ale byla v roce 1942 pozatýkána. Hercl prošel věznicemi na Pankráci, v Terezíně i Budyšíně a nakonec byl v roce 1943 německým lidovým soudem v Drážďanech odsouzen na pět let vězení do káznice ve Straubingu. Po konci války vystudoval na FF UK latinu a řečtinu a následně dálkově i matematiku a deskriptivní geometrii. A začal učit na základních i středních školách v Liberci i okolí. Na SPŠSE v Liberci nastoupil 1. 9. 1960 a působil tu zejména jako matematik až do 30. 6. 1996. Ve dvouletí do 1. 9. 1968 také vykonával funkci zástupce ředitele, (zdroj: Josef Šorm, Paměť národa).

František Dáňa (*1947), operní pěvec a ředitel Divadla F. X. Šaldy v Liberci  (1999 –2009), rodák z Jablonce n. N. Vystudoval pražskou konzervatoř a od roku 1972 byl jako sólista opery (baryton) angažován v libereckém divadle. Po roce 1990 zastával funkci technického náměstka, v roce  1992  se  stal  uměleckým  šéfem  opery.  V roce  1999  pak  byl  radou  města  jmenován ředitelem  DFXŠ,  odkud  po  10  letech  odešel  na  vlastní  žádost  do  penze.  Za  dobu  svého uměleckého  angažmá nastudoval řadu špičkových barytonových rolí,  mj. Přemysla v Libuši, krále Vladislava v Daliborovi  a  Kalinu  v Tajemství (vše Bedřich Smetana) či Jaga ve Verdiho Otellovi, (zdroj: DFXŠ).

Jaroslav Švihla (*1933), malíř, grafik a pedagog, rodák z Liberce, kde žije a tvoří. Vystudoval Střední průmyslovou  školu  sklářskou  v  Železném  Brodě  (1953)  a  Vysokou  školu uměleckoprůmyslovou v Praze u Otto Eckerta a Stanislava Ulmana (1958). Ve své práci se věnuje především krajinomalbě (navazoval na Bohumila Kubištu) severních Čech, specificky Podještědí, Jizerským  horám  i  Českému  ráji.  Původně  vycházel  z  kubistického  tvarosloví (střídmá  barevnost),  ale  následně  u  něj  zvítězila  měkkost  tvarů,  volnější  ruka  a  výraznější barevnost, (zdroj: severoceskasbirka.cz).

Medaile města Liberec se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli oboru lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Návrh na udělení Medaile města Liberce mohou předložit občané, organizace, spolky a jiné subjekty komisi pro udělování cen (tj. pro kulturu a cestovní ruch). Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor. Ocenění nelze odejmout.

Kandidát na udělení Čestného občanství města Liberec:

RNDr. Miloslav Nevrlý (*1933), zoolog, spisovatel, skaut, rodák z Prahy. Vystudoval obor zoologie na Přírodovědecké fakultě UK, promoval v roce 1957, a nastoupil na místo zoologa (přírodovědecké  oddělení)  v Severočeském  muzeu  Liberci,  kde  pracoval  až  do  svého penzionování v roce 2000. Svůj veškerý badatelský zájem věnoval Jizerským horám, o nichž publikoval řadu prací, turistických publikací, map i článků; nejznámější je Kniha o Jizerských horách (1976), kterou mj. popularizoval historii jizerskohorských pomníčků. Od mládí se také věnoval skautingu, od roku 1970 do sametové revoluce pak v podobě vedení turistického oddílu Dynamo. Je držitelem Ceny Ivana Dejmala (2017) a také Pocty hejtmana Libereckého kraje (2011), (zdroj: wikipedia).

Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno jak občanům ČR, tak i občanům cizích zemí. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají Zastupitelstvu města Liberce prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí o udělení čestného občanství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti. Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty.

s využitím zdrojů red

Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali