Kraj pomoc uprchlíkům nevzdává

Liberecký kraj patřil mezi první české veřejné instituce, které se při začátku loňské agrese postavily za lidi prchající z napadené Ukrajiny. Svou pomoc potřebným nevzdává ani dnes, více jak 500 dní po začátku války. Liberecký kraj navíc spojil své síly s polskými sousedy.

Vzdělávání, cestovní ruch, zdravotnictví a mnohá další témata důležitá pro začlenění do běžného života pomáhá ukrajinským uprchlíkům ujasnit Infopoint Ukrajina. Poradenské a konzultační místo vzniklo vedle Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v rámci česko-polského projektu Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu. Poradenství je poskytováno v pondělí a středu od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

„Na projektu spolupracujeme s Dolnoslezským vojvodstvím. Díky partnerství je poskytovaná pomoc ještě kvalitnější a účinnější. Liberecký kraj byl jedním z prvních, který zareagoval na uprchlickou krizi a zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. To v současné době koordinuje Ministerstvo vnitra. Infopoint Ukrajina je ale stále výsledkem česko-polské spolupráce a zůstává pod naším vedením,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Mimoto se v rámci mezinárodního projektu konají ještě další akce, které napomáhají integraci Ukrajinců. Po celý rok se vždy jednou měsíčně, kromě měsíců prázdninových, v Krajské vědecké knihovně v Liberci koná Klub pro ukrajinské děti a jejich doprovod. Do knihovny se nakoupily také knihy v ukrajinštině a dvakrát měsíčně se od ledna do prosince, kromě léta, koná Čtenářský klub.

Uskutečnil se také již první turnus mezinárodního tábora, kterého se zúčastnili Češi, Poláci i Ukrajinci. Děti měly možnost vyzkoušet si první pomoc, pochopit důležitost spolupráce, osvojit si zálesácké dovednosti i prohloubit znalosti o přírodě.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.