nášLiberec

Search

Ohrožené památky Libereckého kraje

Národní památkový ústav zveřejnil seznam nejvíce ohrožených památek našeho kraje. Jsou mezi nimi středověký hrad, zámecké hospodářské stavení ,ale i unikátní sklárna nedaleko Nového Boru.

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených.

Mezi takovými jsou i ty v Libereckém kraji. Národní památkový ústav vypočítává ty nejdůležitější z nich.

Zámecký hospodářský dvůr, Grabštejn

Bývalý zámecký hospodářský dvůr v Grabštejně je pozoruhodnou ukázkou původně pozdně barokního panského zemědělského dvora. Přes řadu pozdějších utilitárních stavebních zásahů a stávající špatný stavebně technický stav se jedná o areál značné památkové hodnoty, který v posledních letech vlivem řady nepříznivých okolností rychle chátrá.

Zámek, Velký Valtinov

Zámecký areál se nachází v jižní části obce Velký Valtinov na vyvýšené terase nad Panenským potokem. Je tvořen na východní straně budovou zámku, na jihu pivovarem a na severu budovou někdejší sýrárny.

Dochovaný a značně poškozený zámek má starší středověké jádro někdejší tvrze v rozsahu dnešního jižní křídla (patrně pochází z doby kolem r. 1400). Velmi hodnotná renesanční přestavba probíhala v několika etapách od poloviny 16. století do počátku 17. století (nejprve bylo starší křídlo doplněno klenbami a zvýšeno o další podlaží, následně bylo přistavěno severní křídlo, provedena nová omítka se sgrafitovou výzdobou a zhotoveny arkády ve dvorním průčelí). Schodišťová věž byla přistavěna v 1. polovině 18. století a tehdy také byla okna celé budovy opatřena novými barokními ostěními. V rámci drobnějších šlechtických sídel patří tzv. dolní valtinovský zámek mezi nejhodnotnější areály v celorepublikovém kontextu.

Tvrz Tlustec, Velký Valtinov

Počátek stavby tvrze se datuje k druhé polovině 14. století. Kolem roku 1580 došlo nejspíše k výrazné přestavbě, kdy ke staré tvrzi byla přistavěna nová budova, jak vyplývá ze sporů mezi bratry Blekty k roku 1586.

V další stavební etapě nejdříve kolem roku 1600 byla upravena černá kuchyně ve středním dílu přízemí a byla vložena klenba do jižního traktu přízemí. Po ztrátě funkce byla tvrz přestavěna na sýpku v průběhu 18. století. Poslední etapou pak byla přestavba severní části prvního patra na byt patrně na konci 19. století. Vlastní památkově chráněná budova tvrze je rozměrná obdélná budova na stavební parcele 6/2 (k. ú. Velký Valtinov).

Objekt má jedno podzemní podlaží dnes zcela zasutý sklep a původně tři nadzemní podlaží, kdy třetí bylo přestavbou na sýpku rozděleno na dvě nižší podlaží. Objekt kryla dle starších fotografií valbová střecha s dvěma volskými vikýři nad hlavním vstupním průčelím. Střecha s částí krovu se zřítila v roce 1994, kdy započala postupná větší degradace objektu.

Sklárna – vzorkovna malírny okenních skel, Okrouhlá

Dílna a vzorkovna katedrálních oken pochází z roku 1893. Tento obdélný objekt dílny s nízkou sedlovou střechou je ukončen vzorkovnou v podobě novogotického katedrálního závěru.

Hrad Hamrštejn, Liberec

Hrad Hamrštejn byl v roce 2008 zařazen na seznam nejohroženějších kulturních památek v České republice.

Projekt stabilizace a konzervace zříceniny hradu Hamrštejn byl zpracován jako soubor činností, který vede k zastavení nebo alespoň ke zpomalení degradace hradního areálu, jehož staticko-technický stav byl donedávna havarijní. Snahou bylo zpomalení postupného procesu archeologizace objektu a zachování kulturních hodnot této významné památky, přičemž navržené postupy a procedury byly zvoleny jako bezpodmínečně nutné pouze v takovém rozsahu, aby byla zachována autenticita hradní zříceniny v maximální možné míře. 

Výsledkem první etapy akce stabilizace a konzervace zříceniny hradu Hamrštejn, která probíhala v letech 2010 a 2011, je staticky zajištěné nadzemní zdivo severní věže s využitím tradičních technologií a postupů zdění. Provedené práce zajistily minimální degradaci nadzemního zdiva vlivem eroze a povětrnostních podmínek včetně zamezení průniku vody a vymrzání díky doplnění líců zdiva v partiích s obnaženým jádrem. Statické zajištění severní věže poskytuje bezpečný pohyb osob v areálu významné kulturní památky a zvyšuje bezpochyby její návštěvnost a atraktivitu. 

Významné kulturně historické hodnoty, jež byly v minulosti důvodem pro zápis lokality do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, nebyly provedenými pracemi ohroženy – naopak – vzhledem k precizní dokumentační základně a použitým postupům došlo k zachování výjimečných hodnot do budoucna.

Subscribe
Upozornit na
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt