1. Říjen, 2014

V Liberci v tuto chvíli pracuje 6 osadních výborů, ale další osadní výbory vznikají. Motivací pro jejich založení byly často besedy s veřejností, které pořádala od konce února do června Změna pro Liberec v jednotlivých čtvrtích. O vzniku nově vznikajících osadních výborů bude rozhodovat nové zastupitelstvo Liberce, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb….

1. Říjen, 2014

Město Liberec je páté největší město v České republice. Jako jediné z deseti největších měst nemá zaveden ucelený systém samosprávy místních částí, která ostatní města řeší formou obvodů či územně vymezenými komisemi, resp. osadními výbory. Téměř celá správa Liberce a rozhodování jsou tak soustředěné do jednoho bodu – na radnici. Výjimkou je obvod Vratislavice nad…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.