17. Únor, 2012

Na Valentýna se v experimentálním studiu v Lidových sadech konala beseda nad projektem Lesního informačního centra. Přes veškeré proklamace není zcela jasné, zda je navržený projekt určen skutečně pro občany města. Zarážející jsou výrazy typu „náš projekt, náš zájem, naše pravidla, naše zájmové území“ používané zástupci navrhovatelů při urputné obhajobě stávající podoby záměru….

10. Srpen, 2011

Na věštění budoucnosti jsem nikdy nevěřil. V Liberci se však nyní objevují jasné náznaky budoucího vývoje kolem nemocnice. Dovolil bych si proto uvést stručný nástin možného vývoje, pokud se naplní nynější spekulace a ředitelem KNL se stane pan Jiří Veselka a jeho ekonomickým náměstkem bývalý primátor Kittner.  …