16. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč? 2,25 mil. Kč 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? Příspěvky od Hnutí Změna, Strany Zelených a příspěvky /půjčky jednotlivých kandidátů a našich příznivců 3. Na co budou převážně prostředky použity? Reklamní plachty, vlastní volební noviny, brožurky, letáčky, plakáty, polepy autobusů a tramvají včetně letáků uvnitř, lampostery, inzerce…

16. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč? 1.2 – 1.3 mil Kč 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? Rozpočet ODS a dary 3. Na co budou převážně prostředky použity? Podpora elektrických médií, grafická příprava a její podklady, tisk, inzerce, nájem inzertních outdoorových ploch, výroba propagačních předmětů, poštovné. 4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší…

16. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč?  Do krajské kampaně ČSSD počítá s rozpočtem necelých 1,5 milionu korun. 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? Rozpočet je složený z příspěvků okresních a krajské organizace, Lidového domu i darů členů a kandidátů strany. 3. Na co budou převážně prostředky použity? Billboardy a plachty, polep vozů, tisk a výlep plakátů i…

16. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč? Maximálně 1,4 milionů korun 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? Finance stran KDU ČSL a Nová Budoucnost pro Liberecký kraj a osobní finance L. Vajnerové 3. Na co budou převážně prostředky použity? Letáky, telefonní budky, facebook, web, vizitky, noviny, bannery 4. Budou zveřejněni na Vašich stránkách sponzoři Vaší…

16. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč? Celorepublikově je počítáno s částkou 89 000 000 Kč, částka je předběžná. Pro Liberecký kraj je počítáno s částkou cca 1 200 000 až 1 400 000 Kč, jsou též částky předběžné. 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? Jsou to jednotliví dárci a samotní kandidáti. 3. Na co budou převážně prostředky použity? Na zajištění kampaně…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.