24. Červenec, 2023

Zaměstnanci Libereckého úřadu si rozhodně neužívají klidného léta. Vyloženě šikanovat s nesmysly je chodí skupina postarších konspirátorů, kteří se označují za Čechoslováky a kteří touží zažívat pochybnou slávu na sociálních sítích. Klid a profesionalita, s jakými liberečtí úředníci zvládají agresivní chování podivínů, je až obdivuhodný….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.