Výzva k založení občanského sdružení

Dne 17. října 2007 se na radnici uskutečnil seminář Rozvojový projekt Lidové sady organizovaný Asociací nestátních neziskových organizací Libereckého kraje. Seminář měl v hrubých rysech seznámit občany s připravovaným projektem Purkyňova arboreta (propojení zoologické a botanické zahrady). Přestože byli pozváni ředitelé obou zahrad, architekt projektu a představitelé města Liberec, většina pozvaných se nedostavila. Krátce se zúčastnili pouze Ing. Ondřej Červinka (náměstek pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch) a Ing. Ivo Palouš (náměstek pro rozvoj a územní plánování).

Představený projekt znamená významný zásah do území mezi botanickou a zoologickou zahradou, včetně oplocení celého areálu a uzávěry některých komunikací.

P. náměstek Červinka na semináři uvedl, že vedení města připravuje setkání s občany a prezentaci projektů plánovaných v Lidových sadech dne 21. listopadu 2007 na radnici v zasedací místnosti č. 11, (hodina bude ještě upřesněna).

Od 1. do 30. listopadu 2007 budou projekty vystaveny ve vestibulu nové radnice, takže se s nimi budou moci občané seznámit.

Podle vyjádření zástupců radnice by většina investic měla být čerpána z fondů EU. Celková předpokládaná částka je zatím odhadována na 200 milionů Kč. Tato investice se týká pouze výše uvedeného prostoru mezi ulicemi Lesní, Purkyňova a Fibichova.

Na seminář se dostavili převážně obyvatelé Starého Města (Lidových sadů) a přítomným představitelům magistrátu vyjádřili nesouhlas s tak rozsáhlou výstavbou Purkyňova arboreta a parkoviště ve Fibichově ulici. Občané požadovali méně nákladný projekt, který by byl atraktivní pro turisty, ale také respektoval soukromí a život zde žijících občanů. Část investic pak navrhovali použít na rekonstrukce ulic (Lesní, Mozartovy, Purkyňovy…), vybudování a opravu chodníků, opravu kanalizací, hřišť apod. Představitelé města oponovali tím, že údržba komunikací je záležitostí Technických služeb (pozn. jediným akcionářem Technických služeb je město Liberec).

Občané připomínali představitelům města projekt, který byl projednáván na schůzi v ZOO v roce 2001, podle kterého měla být v letech 2003 – 2006 provedena celková rekonstrukce komunikací v oblasti muzea, ZOO a Botanické zahrady Liberec, a upraveny parky a hřiště. Z tohoto projektu nebylo uskutečněno téměř nic (…. místo toho vedení města upřednostnilo stavbu Tipsport arény).

Purkyňovo arboretum se může zařadit mezi zbytečně nákladné stavby, které znepříjemní život občanům žijícím v této čtvrti a které město ještě více zadluží. Jeho provoz a údržba budou hrazeny v budoucnu z větší části z městské pokladny (tedy z daní nás všech). Tento projekt nepočítá se zkulturněním a opravou celé čtvrti a je možné, že na opravu a údržbu komunikací a jiného stávajícího majetku města v této části Liberce po případné realizaci nebudou peníze.

Mimo rámec semináře byl diskutován „pochybný“ prodej parku mezi ulicemi Chebská a Vnislavova soukromému subjektu (kde se nyní chystá bytová výstavba), dále „zbytečná“ a do rámce starého města nezapadající výstavba obytného domu na konci hřiště ve Zborovské ulici (k náhledu na www.atelierdavid.cz – pozn.: veřejné jednání o vydání územního rozhodnutí se bude konat 5.11.2007 na Stavebním úřadě), stejně jako zástavba parku ve Svojsíkově ulici … .

Pokud nechceme, aby představitelé města rozhodovali o nás bez nás, musíme se sami bránit a aktivně prosazovat projekty, které považujeme za prioritní.

Pokud Vám nejsou problémy naší čtvrti lhostejné, připojte se ke vznikajícímu  občanskému sdružení (členství je bezplatné). Statut občanského sdružení nám dává možnost vstoupit do jednání s městem. Prosazování našich požadavků je tak účelnější než osamocená snaha každého z nás. Neformální přihlášku s uvedením jména, adresy, telefonu a příp. e-mailové adresy můžete doručit na níže uvedené adresy.

V rámci umožnění přístupu k aktuálním informacím širšímu okruhu občanů bude v nejbližších dnech na internetových stránkách www.nasliberec.cz vyčleněn prostor týkající se problematiky Starého Města a Lidových sadů, (včetně prostoru pro diskusi a možnosti pro každého sdělit faktické informace ostatním spoluobčanům).

Ing. Aleš. Pavlů Ing. Alena Dvořáčková
Mozartova 669/17 Purkyňova 928/4
460 01 Liberec 1 460 01 Liberec 1
e-mail: pavlu@mybox.cz e-mail: sdruzeni.liberec@seznam.cz
tel.: 602496973 tel.: 737762655

Názory v této rubrice se nemusí shodovat s názory redakce

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.