Výstup z I. setkání „Občanů Liberce“

Přinášíme Vám zápis z prvního setkání libereckých občanů, tak jak nám došel do redakce. Jednalo se o iniciativu spontánní, námi, jakožto redakcí, vůbec neorganizovanou. O to nás fakt, že setkání proběhlo, těší více a je dalším povzbuzením v naší práci. Pokud se budete i Vy chtít zapojit do debat nebo různých aktivit, které se vztahují k našemu městu, kontakt najdete v tomto příspěvku.

Dne: 21. duben, 2008, restaurace: Ztráty a nálezy

Přítomni: 5 osob

Účastníci se pokusili definovat základní nedostatky ve směřování města Liberce:

• krátkozraké a jednostranně zaměřené priority města („sport“ zejména pak zaměřený na zisk vybraných jednotlivců či skupin obyvatel, rozvoj ploch určených pro komerci a průmysl na úkor ploch se zelení),

• nízký zájem občanů o dění ve městě a o aktivní působení na výkonné orgány obce,

• záležitost týkající se příprav FIS:

– nepřiměřeně vysoké náklady na organizaci celé akce

– nejistá budoucnost ve využití veseckého areálu pro roce 2009

– hlučnost sněžných děl v Ještědském hřebeni,

– majetkové spekulace při zajišťování pozemků pro tratě.

• rostoucí vliv developerských společností a tím narušení přirozeného rázu městské architektury, ploch zeleně a periferií města,

• velice aktivní prodej městského majetku (objekty, pozemky) – za účelem spekulací,

• nedostatečně informující úřední deska města Liberce – nejsou k dispozici podstatné zprávy a údaje,

• nekoncepční změny územního plánu,

• špatná dopravní obslužnost města,

• všechny výše uvedené body by měly být součástí tzv. Strategického plánu města Liberce, který by měl být konkrétní a srozumitelný. Současnému Libereckému plánu chybí zcela základní vize vývoje města, jakým směrem se chce ubírat (jaké má priority, jak chce město vypadat a fungovat v roce 2020 ).

Aktivity vhodné pro zlepšení situace:

• zejména zvýšením informovanosti občanů:

– obeznámit občany s reálnou mírou zadlužení našeho města,

– distribuovat letáky s informacemi o dění v Liberci, a být tak alternativou vůči Zpravodaji radnice,

– zveřejňování všech podstatných informací na internetu,

• systematická kontrola jednotlivých lokalit dle bydliště účastníků setkání (soustředění se na: změny územního plánu, sledování katastru, program zastupitelstva, úřední desku MML)

• formulovat dopisy s dotazy pro zastupitelstvo a ostatní orgány města v dílčích problémových záležitostech a vyžadovat zpětnou vazbu,

• spolupráce s již existujícím sdružením „Staré město, o.s.“, popř. s dalšími podobně zaměřenými společnostmi

• jednotlivé aktivity (zaměření a smyl jednotlivých akcí zprostředkujeme osobně):

– „Zebra“,

– „Pieta u Ještědu“,

– „Anketa“,

– „Protest“.

Další setkání proběhne dle možností účastníků, nových zájemců a pozvaných hostů z řad redakce Našeho Liberce, o.s. Staré město, zastupitelů města Liberce.

Zapsala Tereza Š.

MÁTE-LI ZÁJEM VÍCE SE ZAPOJIT DO DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ, OZVĚTE SE NÁM! OBČANÉ, MY MUSÍME BÝT AKTIVNÍ, POKUD POLITICI MAJÍ NÉST ZODPOVĚDNOST!

KONTAKT: e-mail: obcaneliberce@centrum.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Liberečtí radní projednali návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na udělení šesti Medailí města Liberce v roce 2024. Návrh budou nyní schvalovat liberečtí
„Nemuseli jsme jen sedět a poslouchat nudné kecy, dozvěděli jsme se důležité věci zajímavým způsobem. Čekala jsem, že se unudím k smrti, ale fakt mě to
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.