nášLiberec

Search

15. Říjen, 2008

Přinášíme Vám informaci o výsledcích práce našeho týmu ohledně hospodaření akciové společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s., kde je 100 % akcionářem Statutární město Liberec. Na konci článku najdete tabulku, která popisuje jakým způsobem město nakládá, skrze tuto svou akciovou společnost, s městským majetkem, respektive nakolik na tomto „hospodaření“ prodělává. Tabulku si můžete stáhnout i…

15. Říjen, 2008

Vážení spoluobčané, během jednání našeho sdružení s radnicí jsme si v uplynulém roce uvědomili, jak je důležité se zajímat o komunální politiku a znát lidi, kteří kandidují na předních místech do městského nebo krajského zastupitelstva, protože to jsou lidé, kteří budou dříve či později rozhodovat o věcech, které se nás budou bezprostředně týkat….