Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 27.11. 2008

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. I tento měsíc Vám přinášíme několik vybraných bodů v příslušných souvislostech, o nichž jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost veřejnosti. Věříme, že i tento krok povede ke zvýšení zájmů lidí o politiku ve městě i k jejímu samotnému zprůhlednění.

Bod č. 2 Majetkoprávní operace
K prodeji je nabízen harcovský kostel. Zájemce je majitel společnosti Tutix, která renovovala městské lázně. Rovněž na prodej pozemky v okolí Papírového náměstí. Více zde

Body č. 8 Návrh na vypořádání se s provozovatelem městského zimního stadionu.
Město se těmito kroky snaží zavázat zaplatit firmě S group (Syner) desítky milionů korun. Jako narovnání za dosavadní provoz městského stadionu je navrhnuto, aby firma S group (Syner) získala od města cca 35 milionů korun. Více zde

Bod č.9 Návrh koncesní smlouvy na provozovatele městského zimního stadionu
Více zde

Bod č. 12 Záměr majetkového vypořádání s vlastníky pozemků u Průmyslové zóny Sever.
Město vychází vstříc majiteli růžodolské průmyslové zóny, firmě Investorsko Inženýrská (patřící pod S group) v otázce vyrovnání se s vlastníky zdejších pozemků kvůli vybudování příjezdové komunikace k této soukromé, komerční lokalitě. Někteří z místních vlastníků o své pozemky přijít nechtějí, stěžují si na arogantní jednání ze strany investora. Rovněž je zarážející proč je vyčíslená jiná hodnota u pozemků, které patří starousedlíkům oproti ceně , která je navrhovaná u spekulantů, kteří zde skoupili pozemky nedávno. Více zde

Bod č. 15 Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Spacium.
Spacium je obecně prospěšnou společností, která si bere za úkol pečovat o umělecký dojem v Liberci. V jejím představenstvu sedí řada politiků z ODS, v čele s primátorem Kittnerem. Poslední akcí Spacia byla prapodivná krychle s uschlým smrčkem uvnitř před radnicí. Nyní požaduje dotaci 800 tisíc korun na další umělecké atrakce. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jelikož v čase vánočním zasedá zastupitelstvo města Liberce o zhruba 14 dní dříve, přinášíme Vám opět několik nejdůležitějších bodů, které se zde budou projednávat.
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.