nášLiberec

Search

Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 29.1. 2009

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. I tento měsíc Vám přinášíme několik vybraných bodů v příslušných souvislostech, o nichž jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost veřejnosti. Věříme, že i tento krok povede ke zvýšení zájmů lidí o politiku ve městě i k jejímu samotnému zprůhlednění.

Bod č. 5 Fórum Liberec – žádost investora o spolupráci při zajištění financování 2. etapy výstavby
Investor nového Tesca – Fora Liberec společnost, Multi Veste Czech Republic 9, respektive financující banka Hypo Real Estate Bank International Aktiengesellschaft, požaduje od města Liberce garanci, že se město písemně zaváže k postoupení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Multi Veste Czech Republic 9, pokud tato nebude schopna do budoucna plnit své závazky. Více zde

Bod č. 7 – Návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu města Liberce pro 1. kolo roku 2009
Mezi nejrůznějšími, povětšinou kulturními, občanskými nebo neziskovými organizacemi, které žádají o příspěvek pro svou činnost, je i komerční firma Kalendář Liberecka, společnost s.r.o. Mezi její vlastníky patří například bývalý liberecký zastupitel a nynější poslanec za ODS Tomáš Hasil nebo Pavel Michal, jehož manželka je zaměstnána v kanceláři senátora za ODS Přemysla Sobotky. Firma Kalendář Liberecka, jako již téměř tradičně, dostává dotaci nejvyšší. O tom, jak město vychází této firmě vstříc i v jiných případech, jsme Vás informovali zde. Více zde

Bod č. 8 – Smlouva o převedení činnosti Základní školy, Liberec, Na Perštýně
Areál této základní školy získala od jejího vlastníka, katolické církve, společnost jejímž jednatelem je bývalý zastupitel za ODS Jiří Zeronik. Odbor školství, kultury a sportu, spadající pod náměstka za ODS Ondřeje Červinku, navrhuje zastupitelstvu, aby byla novým zřizovatelem této školy jmenována společnost Doctrina – základní škola s.r.o., která patří firmě Iberus Euro SE, kde je jednatelem zmíněný Jiří Zeronik.

Ten se zavazuje nadále zde provozovat toto zařízení jako soukromou základní školu, kde bude uplatňována kvalitativně jiná výuka. Stojí za připomenutí, že v létě tohoto roku má město získat několikamilionovou dotaci právě na provoz škol s odlišným zaměřením. O tom, jak majitel realit Jiří Zeronik, který dodnes sedí v komisi pro privatizaci nemovitostí, získal kulturní památku a sociální zařízení od katolické církve, jsme Vás informovali zde.

Bod č.9 – Vydání 50. změny územního plánu
V této změně územního plánu se jedná o zahájení výstavby v Liberci – Doubí. Více zde

Bod č. 11 – Protokol z kontrolní akce o plnění usnesení – Viladomy Masarykova ulice
Zpráva z činnosti kontrolní akce, týkající se prodeje pozemků společnosti Investorsko Inženýrská (vzešlé ze společnosti Syner) na stavbu bytové zástavby Viladomy Dream v památkové zóně města Liberce, u Masarykovy ulice. Ta později projekt postoupila společnosti Develop Industry, ve které působí stejní lidé.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že v prostoru má stát 5 viladomů s počtem 87 bytů. Nakonec ale investor staví viladomů 6 a počet bytových jednotek bude 126. O tom, jak si investorská firma, která projekt realizuje a která je personálně propojená s Investorsko Inženýrskou, dělá, co chce, usnesení neusnesení, jsme Vás informovali již zde. Více zde

Bod č. 12 Protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu za roky 2005 – 2008 Statutárním městem Liberec, kontrola posloupnosti, kontrola dodržování právních předpisů a interních směrnic.“
Jedná se o výstup kontroly zřízené, mimojité, kvůli snaze vedení radnice o rychlé prohlasování změn územního plánu, u kterých nebylo jasné, zda jsou či nejsou v rozporu s již přijatými usneseními. Jednalo se zejména o 49. změnu územního plánu z loňského léta, kdy jako pro město „strategicky významné“ byly předkládány změny územního plánu, které by přinesly významné zisky do kapes místních politiků (převážně z ODS) nebo na ně napojených podnikatelů. O tomto pokusu radniční koalice jsme Vás informovali zde. Více zde

Bod č. 20/I Zpětvzetí budovy v Klicperově ulici
Město předkládá již jednou odmítnutou variantu, kdy má být podivné firmě Euridika, s.r.o. vystaven směšný účet za historickou vilu i s rozlehlými pozemky v samém centru města. Tato společnost se tvářila jako nezisková organizace, která má sloužit zdravotně či sociálně handicapovaným občanům, nicméně své závazky neplnila a město tedy odstoupilo od smlouvy s tím, že za tak rozsáhlý majetek má zaplatit cca 3 miliony korun. Čemuž se pochopitelně firma, která doposud vypadala, že nedisponuje žádnými prostředky, nebránila.

Smlouvu s touto firmou a městem prosazoval, dle vyjádření zúčastněných, bývalý náměstek za ODS Pavel Krenk. O celém případu si můžete podrobněji přečíst zde. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož