Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 17. 12. 2009

Opět reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány.

Tak jako každý rok, bude hlavním projednávaným bodem rozpočet na rok nadcházející. Město se opět nadále propadá do další zadluženosti.

Bod č. 3 Majetkoprávní operace
Vedení města vychází vstříc sportovní organzaci TJ Sokol Hanychov, kdy předkládá této, desetiletí fungující sportovní organizaci, prodej pozemků za symbolickou cenu oproti hodnotě tržní. Díky tomuto kroku zůstanou v užívání hanychovských sportovců pozemky, které nevyužívají jen oni, ale široká veřejnost. Na Liberec možná překvapivý, ale rozhodně pozitivní krok ze strany zdejší radnice. Více zde

Bod č. 4 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Dorovnání města Liberce s Libereckým krajem. Město zainvestovalo výstavbu části cyklostezky u libereckého Litesu. Jako podmínka dotace, kterou na tuto akci získalo, byla předběžná smlouva s Libereckým krajem o předání zainvestovaných pozemků. Ta se nyní naplňuje. Více zde

Bod č. 10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2010 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2010
Několik dílčích poznámek:

  • Rozpočet předpokládá výnosy 110 milionů Kč z prodeje pozemků a 29 mil. Kč z prodeje budov. Dle našich informací, vedení města toto nijak nekonkretizovalo. Bude zajímavé, co se ještě v Liberci dá prodat.
  • Do rozpočtu díky dluhopisu přiteče cca 250 milionů Kč, Dopad dluhopisu, díky kterému vzrůstají závazky města do budoucnosti, by tak měl být zcela postačující pro kompenzaci krize i vytvoření potřebných kapitálových rezerv. Pokud není, je to jen důsledek hospodaření minulých let, které zadlužení způsobilo.
  • Rozpočet počítá s výdaji 64 milionů na realizaci nového IPRM Lidové sady. Bude zajímavé opět sledovat konkrétní vysvětlení této částky.

Přes 53 milionů má jít pro firmu zajišťující osvětlení, po celé republice známou ELTODO. V minulých letech to byla částka téměř dvakrát menší.

Souhrnně řečeno, díky dluhopisu a privatizacím se počítá s prostředky, na to co je nezbytné, ovšem je rok před volbami a tak se bude moci rozhazovat a mazat voličům med kolem úst. Hlavní problém je že rozpočet je založen na dalším zadlužení města a neodráží odpovědnost vedení za svoje minulá rozhodnutí, která k dluhům vedla. Od arén, mistrovství až po koncesní smlouvy… Více zde

Informace pro zastupitele – vyjádření nového majitele, pana Milana Hofmana ke koupi panelového domu v Šimáčkově ulici

Nabyvatel velmi levně prodané nemovitosti informuje zastupitele o změnách svého postoje i o celé kauze. Případ proběhl médii, informovali jsme Vás jako první o něm zde. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na programu listopadového zastupitelstva je například prodej pozemků spekulantům, privatizace zeleně, prodej vnitrobloku v Metelkově firmě A. Kendika nebo privatizace parku na Perštýně ex-zastupitelem
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Říjnové
Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Jelikož
Jelikož o prázdninách zastupitelstvo zasedat nebude, v červnu má věru pestrý program – prodej veřejné zeleně a rekreačních ploch, rozsáhlé návrhy i zadání změn