nášLiberec

Search

České dráhy se Žaludou v čele „do tunelu jedou skvěle“ – seriál o miliardách a železnici, díl druhý

Přišel tak velký balík peněz, že se v něm nejde vyznat…Přes 3 miliardy nejde najít vůbec !

Významným mezníkem v ekonomické situaci ČD byl prodej části podniku, tzv. mrtvé dopravní cesty, v polovině roku 2008 Správě železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC), kam přešlo cca 10 000 zaměstnanců ČD. Vládním usnesením za to ČD obdržely od státu 11,85 miliard Kč a od té doby je jejich skutečné využití neznámou s neustálou proměnnou, kterou nevysvětlil ani dokument ČD z 10.2.t.r., podepsaný panem Žaludou, jenž uvádí výčet jednotlivých investičních plateb, provedených v letech 2008 a 2009 z prostředků kupní ceny infrastruktury převedené na SŽDC.

Stěžejní část přehledu tvoří nová nebo modernizovaná vozidla, s výjimkou myčky kolejových vozidel za 73,6 mil. Kč a 160 mil. Kč jistin a úroků za elektrické jednotky řady 680 Pendolina. Vedle 140,4 milionů Krnovským opravnám a strojírnám za 13 modernizovaných osobních vagónů putovalo přes šest a půl miliardy na účet firem, které patří do Holdingu Škoda.

Ten zase patři prostřednictvím firmy Škoda Investments do impéria nizozemské „shell corporation“ s názvem Appian Machinery (Netherlands). Shell corporation“ neuvádějí své vlastníky a jsou tak základní součástí šedé ekonomiky. Sídlí v daňových rájích, mezi které je považováno i Nizozemí. Celkový přehled investic však obsahuje kromě konečných faktur za vozidla, doplatků a záloh na ně také nepochopitelně DPH za cca 700 mil. Kč, nemluvě o zamíchání provozních prostředků do těch za kupní cenu infrastruktury SŽDC, o kterých měl materiál výhradně hovořit.

Nákupní cena skutečně dodaných vozidel je zhruba šest a půl miliardy, k tomu čtvrt miliardy dostala Pars Nova Šumperk jako zálohu na nasmlouvané motorové jednotky Regionova a podobnou částku obdržela Škoda Transportation, která zatím jen stále déle vyvíjí novou elektrickou asynchronní lokomotivu řady 380, která už 2 roky měla jezdit v rámci projektu lokomotivy „jakou svět neviděl“ a zřejmě nějakou dobu ještě neuvidí. Dokument dále uvádí, že z důvodu vysoké ztrátovosti vertikály osobní doprava bylo nezbytně nutné splatné provozní závazky částečně hradit ze zůstatku kupní ceny, přičemž se jednalo mimo jiné o mzdy a platby dodavatelům trakční energie. Chybí údaj, o jakou částku šlo, vedle jediné informace, že díky nedofinancování regionální osobní dopravy v roce 2008 skončila tato ztrátou – 4,1 mld Kč.

Pokud dáme dohromady údaje z účetní závěrky roku 2008, podnikatelského plánu ČD na roky 2008 a 2009, kde jsou prezentovány plány na modernizaci a nákup vozidel, které počítaly s vlastními zdroji, odpisy, úvěry, operativními nebo finančními leasingy a celkovou realizovanou státní dotaci na vozidla za roky 2008 a 2009 ve výši 720 miliónů Kč, vychází hodně přes 3 miliardy Kč, které ze „ztratily“, resp. nebyly doposud vysvětleny. Samostatnou kapitolou je stav odebíraných nových vozidel, morálně i technicky zastaralých a poruchových, daleko pochodujících za standardy moderní železnice.

ČEZu je třeba také pomoci

Další kapitolou zlepšování ekonomiky ČD je uzavření nevýhodné smlouvy na dodávku elektrické energie se SŽDC v dubnu 2009 ze cenu silové složky 1.981 Kč/MWh, zatímco cena na burze v té době činila cca 1.500 Kč/MWh. Pro rok 2010 ČD nakonec uzavřely kontrakt na dodávku el. energie přímo se společností ČEZ za cenu silové složky el. energie ve výši cca 1400 Kč/MWh. Vícenáklady, resp. škoda vzniklá ČD nevýhodnou smlouvou v roce 2009 činí něco přes 300 mil. Kč.

Jistota na 10 let dopředu, se službami dozadu

Rok 2009 se stal údajně prvním rokem, kdy došlo k dofinancování provozování osobní dopravy, a to díky Usnesení vlády ČR č.1132 z 31.srpna 2009 o finanční účasti státu a následně podepsanému „Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ mezi státem a jednotlivými kraji, které ČD přineslo následně desetileté smlouvy a ty tak získaly za rok 2009 od státu a krajů rekordních 12 miliard Kč.

Taková výše prostředků je částečně opravdu jediným úspěchem vedení ČD, za který však ČD samy nemohou, a kdyby se záhy neukázalo, že „za více peněz bude méně muziky“, tzn. že výsledkem byla přijetí razantních opatření proti cestujícím a „pomoc“ masivně směřuje do Holdingu Škoda s nejasnou vlastnickou strukturou.

Pan Žaluda hovoří dokonce o provozním zisku 1 mld Kč za rok 2009 a letos očekává 2 mld Kč. V závěru roku přitom České dráhy vydaly přes nesouhlas ministerstva financí s upozorněním na rizikové zadlužení emisi dluhopisů v objemu 2 miliardy Kč, které údajně půjdou zejména na nákup nových a modernizaci železničních vozů.

Pokračování příště…

Jindřich Berounský, předseda základní organizace
Svazu odborářů a služeb
při Generálním ředitelství Českých drah

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj