České dráhy se Žaludou v čele „do tunelu jedou skvěle“ – seriál o miliardách a železnici, díl druhý

Přišel tak velký balík peněz, že se v něm nejde vyznat…Přes 3 miliardy nejde najít vůbec !

Významným mezníkem v ekonomické situaci ČD byl prodej části podniku, tzv. mrtvé dopravní cesty, v polovině roku 2008 Správě železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC), kam přešlo cca 10 000 zaměstnanců ČD. Vládním usnesením za to ČD obdržely od státu 11,85 miliard Kč a od té doby je jejich skutečné využití neznámou s neustálou proměnnou, kterou nevysvětlil ani dokument ČD z 10.2.t.r., podepsaný panem Žaludou, jenž uvádí výčet jednotlivých investičních plateb, provedených v letech 2008 a 2009 z prostředků kupní ceny infrastruktury převedené na SŽDC.

Stěžejní část přehledu tvoří nová nebo modernizovaná vozidla, s výjimkou myčky kolejových vozidel za 73,6 mil. Kč a 160 mil. Kč jistin a úroků za elektrické jednotky řady 680 Pendolina. Vedle 140,4 milionů Krnovským opravnám a strojírnám za 13 modernizovaných osobních vagónů putovalo přes šest a půl miliardy na účet firem, které patří do Holdingu Škoda.

Ten zase patři prostřednictvím firmy Škoda Investments do impéria nizozemské „shell corporation“ s názvem Appian Machinery (Netherlands). Shell corporation“ neuvádějí své vlastníky a jsou tak základní součástí šedé ekonomiky. Sídlí v daňových rájích, mezi které je považováno i Nizozemí. Celkový přehled investic však obsahuje kromě konečných faktur za vozidla, doplatků a záloh na ně také nepochopitelně DPH za cca 700 mil. Kč, nemluvě o zamíchání provozních prostředků do těch za kupní cenu infrastruktury SŽDC, o kterých měl materiál výhradně hovořit.

Nákupní cena skutečně dodaných vozidel je zhruba šest a půl miliardy, k tomu čtvrt miliardy dostala Pars Nova Šumperk jako zálohu na nasmlouvané motorové jednotky Regionova a podobnou částku obdržela Škoda Transportation, která zatím jen stále déle vyvíjí novou elektrickou asynchronní lokomotivu řady 380, která už 2 roky měla jezdit v rámci projektu lokomotivy „jakou svět neviděl“ a zřejmě nějakou dobu ještě neuvidí. Dokument dále uvádí, že z důvodu vysoké ztrátovosti vertikály osobní doprava bylo nezbytně nutné splatné provozní závazky částečně hradit ze zůstatku kupní ceny, přičemž se jednalo mimo jiné o mzdy a platby dodavatelům trakční energie. Chybí údaj, o jakou částku šlo, vedle jediné informace, že díky nedofinancování regionální osobní dopravy v roce 2008 skončila tato ztrátou – 4,1 mld Kč.

Pokud dáme dohromady údaje z účetní závěrky roku 2008, podnikatelského plánu ČD na roky 2008 a 2009, kde jsou prezentovány plány na modernizaci a nákup vozidel, které počítaly s vlastními zdroji, odpisy, úvěry, operativními nebo finančními leasingy a celkovou realizovanou státní dotaci na vozidla za roky 2008 a 2009 ve výši 720 miliónů Kč, vychází hodně přes 3 miliardy Kč, které ze „ztratily“, resp. nebyly doposud vysvětleny. Samostatnou kapitolou je stav odebíraných nových vozidel, morálně i technicky zastaralých a poruchových, daleko pochodujících za standardy moderní železnice.

ČEZu je třeba také pomoci

Další kapitolou zlepšování ekonomiky ČD je uzavření nevýhodné smlouvy na dodávku elektrické energie se SŽDC v dubnu 2009 ze cenu silové složky 1.981 Kč/MWh, zatímco cena na burze v té době činila cca 1.500 Kč/MWh. Pro rok 2010 ČD nakonec uzavřely kontrakt na dodávku el. energie přímo se společností ČEZ za cenu silové složky el. energie ve výši cca 1400 Kč/MWh. Vícenáklady, resp. škoda vzniklá ČD nevýhodnou smlouvou v roce 2009 činí něco přes 300 mil. Kč.

Jistota na 10 let dopředu, se službami dozadu

Rok 2009 se stal údajně prvním rokem, kdy došlo k dofinancování provozování osobní dopravy, a to díky Usnesení vlády ČR č.1132 z 31.srpna 2009 o finanční účasti státu a následně podepsanému „Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ mezi státem a jednotlivými kraji, které ČD přineslo následně desetileté smlouvy a ty tak získaly za rok 2009 od státu a krajů rekordních 12 miliard Kč.

Taková výše prostředků je částečně opravdu jediným úspěchem vedení ČD, za který však ČD samy nemohou, a kdyby se záhy neukázalo, že „za více peněz bude méně muziky“, tzn. že výsledkem byla přijetí razantních opatření proti cestujícím a „pomoc“ masivně směřuje do Holdingu Škoda s nejasnou vlastnickou strukturou.

Pan Žaluda hovoří dokonce o provozním zisku 1 mld Kč za rok 2009 a letos očekává 2 mld Kč. V závěru roku přitom České dráhy vydaly přes nesouhlas ministerstva financí s upozorněním na rizikové zadlužení emisi dluhopisů v objemu 2 miliardy Kč, které údajně půjdou zejména na nákup nových a modernizaci železničních vozů.

Pokračování příště…

Jindřich Berounský, předseda základní organizace
Svazu odborářů a služeb
při Generálním ředitelství Českých drah

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Po prohraném referendu v Horní Řasnici na Frýdlantsku se rozhodla firma WEB Větrná energie uspořádat veřejnou besedu s lidmi v sousední Dolní Řasnici, kde plánuje vybudovat pět