nášLiberec

Search

Doubí a Vesec proti nové silnici do průmyslové zóny

Tisková zpráva Naše Doubí, o.s., a Náš Vesec, o.s.

Na posledním předvolebním zastupitelstvu je mezi projednávanými body i změna územního plánu vytyčující trasu nové silnice do průmyslové zóny Jih (mapka viz další strana), která má být zároveň začátkem městské sběrné komunikace spojující obě průmyslové zóny paralelně k existujícímu průtahu.

Proti této komunikaci vznesli během jejího veřejného projednávání řadu námitek zástupci občanů, Dagmar Vízková z obč. sdružení Naše Doubí, Jaromír Baxa z občanského sdružení Náš Vesec a z osadního výboru ve Vesci. Námitkám však nebylo vyhověno – vypořádání a jejich znění je dohledatelné zde

Co nás k našemu postoji vede? Z Doubí se během posledních 15 let stala jedna z nejzatíženějších čtvrtí Liberce – a to díky silnici R35, po které jezdí 25 tis. aut denně, frekventované železniční trati, a pak díky sérii strategických rozhodnutí, jaká byla učiněna na radnici (vznik obchodních center a průmyslové zóny vedl k dalšímu nárůstu dopravy i na menších silnicích, emisní a hlukové zátěži z parkovišť u OC NISA a Makra, došlo k zastavění kvalitní zemědělské půdy, zanedbala se infrastruktura ve čtvrti, nevyhovují zahrady MŠ , ZŠ, neexistující přirozené plochy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže různého věku díky prodeji dřívějších parků a hřišť – s jedinou výjimkou, ta však má padnout za oběť nové silnici).

– Nechceme proto připustit, aby došlo k dalšímu zvýšení dopravní zátěže způsobující množství emisí, dále zvyšující hluk v místech, kde jsou již dnes překračovány platné hygienické normy (viz poslední strana).

– Nesouhlasíme s tím, aby silnice s předpokládanou kapacitou 6-10 tis. aut denně vedla přímo obytnou zónou na pomezí Vesce a Doubí – navržená komunikace prochází přímo mezi obytnými domy v ulici Minkovická, ve které se dnes sotva vyhnou dva autobusy jedoucí proti sobě a domy, které ji obklopují, neumožňují její významné rozšíření.

– Navržená silnice je navíc prohlášená za stavbu ve veřejném zájmu: z pohledu obyvatel Doubí a Vesce se vzhledem k možné budoucí emisní a hlukové zátěži o veřejný zájem nejedná – a zájem celého města není opřen ani o analýzu potřebnosti ani o rozbor alternativních řešení. Podobné je to s pokračováním této komunikace směrem do průmyslové zóny Sever. Její vedení není vyjasněné, a tak tlak na schválení této silnice vypadá jako snaha „hlavně začít“, aby pak byl o důvod víc novou silnici dokončit.

– Nová silnice by zničí jedinou zbylou plochu pro volnočasové aktivity, úsek asfaltové cesty pod Densem začínající za novou lávkou přes železnici. Vzhledem k zástavbě Doubí obchodními centry, všudypřítomnému automobilovému hluku a zároveň nepřítomnosti upravených ploch pro volnočasové aktivity, je tento úsek jediným místem v této oblasti, který tuto životní potřebu místních obyvatel, MŠ a nejen jich, naplňuje. Nedá se snad ani popsat, jak důležitý, nezbytný ba přímo nepostradatelný dnes pro obyvatele zdejší čtvrti je.

Co ještě dodat? Doufáme tedy, že v tak důležitém rozhodnutí nebude chybět citlivý přístup ke všem aspektům života a zároveň i k faktu, že obec Doubí tu má zapuštěné kořeny 500 let a průmyslová zóna necelých 10.

Jaromír Baxa

Dagmar Vízková

V případě potřeby Vám rádi poskytneme další informace.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj