Doubí a Vesec proti nové silnici do průmyslové zóny

Tisková zpráva Naše Doubí, o.s., a Náš Vesec, o.s.

Na posledním předvolebním zastupitelstvu je mezi projednávanými body i změna územního plánu vytyčující trasu nové silnice do průmyslové zóny Jih (mapka viz další strana), která má být zároveň začátkem městské sběrné komunikace spojující obě průmyslové zóny paralelně k existujícímu průtahu.

Proti této komunikaci vznesli během jejího veřejného projednávání řadu námitek zástupci občanů, Dagmar Vízková z obč. sdružení Naše Doubí, Jaromír Baxa z občanského sdružení Náš Vesec a z osadního výboru ve Vesci. Námitkám však nebylo vyhověno – vypořádání a jejich znění je dohledatelné zde

Co nás k našemu postoji vede? Z Doubí se během posledních 15 let stala jedna z nejzatíženějších čtvrtí Liberce – a to díky silnici R35, po které jezdí 25 tis. aut denně, frekventované železniční trati, a pak díky sérii strategických rozhodnutí, jaká byla učiněna na radnici (vznik obchodních center a průmyslové zóny vedl k dalšímu nárůstu dopravy i na menších silnicích, emisní a hlukové zátěži z parkovišť u OC NISA a Makra, došlo k zastavění kvalitní zemědělské půdy, zanedbala se infrastruktura ve čtvrti, nevyhovují zahrady MŠ , ZŠ, neexistující přirozené plochy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže různého věku díky prodeji dřívějších parků a hřišť – s jedinou výjimkou, ta však má padnout za oběť nové silnici).

– Nechceme proto připustit, aby došlo k dalšímu zvýšení dopravní zátěže způsobující množství emisí, dále zvyšující hluk v místech, kde jsou již dnes překračovány platné hygienické normy (viz poslední strana).

– Nesouhlasíme s tím, aby silnice s předpokládanou kapacitou 6-10 tis. aut denně vedla přímo obytnou zónou na pomezí Vesce a Doubí – navržená komunikace prochází přímo mezi obytnými domy v ulici Minkovická, ve které se dnes sotva vyhnou dva autobusy jedoucí proti sobě a domy, které ji obklopují, neumožňují její významné rozšíření.

– Navržená silnice je navíc prohlášená za stavbu ve veřejném zájmu: z pohledu obyvatel Doubí a Vesce se vzhledem k možné budoucí emisní a hlukové zátěži o veřejný zájem nejedná – a zájem celého města není opřen ani o analýzu potřebnosti ani o rozbor alternativních řešení. Podobné je to s pokračováním této komunikace směrem do průmyslové zóny Sever. Její vedení není vyjasněné, a tak tlak na schválení této silnice vypadá jako snaha „hlavně začít“, aby pak byl o důvod víc novou silnici dokončit.

– Nová silnice by zničí jedinou zbylou plochu pro volnočasové aktivity, úsek asfaltové cesty pod Densem začínající za novou lávkou přes železnici. Vzhledem k zástavbě Doubí obchodními centry, všudypřítomnému automobilovému hluku a zároveň nepřítomnosti upravených ploch pro volnočasové aktivity, je tento úsek jediným místem v této oblasti, který tuto životní potřebu místních obyvatel, MŠ a nejen jich, naplňuje. Nedá se snad ani popsat, jak důležitý, nezbytný ba přímo nepostradatelný dnes pro obyvatele zdejší čtvrti je.

Co ještě dodat? Doufáme tedy, že v tak důležitém rozhodnutí nebude chybět citlivý přístup ke všem aspektům života a zároveň i k faktu, že obec Doubí tu má zapuštěné kořeny 500 let a průmyslová zóna necelých 10.

Jaromír Baxa

Dagmar Vízková

V případě potřeby Vám rádi poskytneme další informace.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude
Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.