Odvolávání primátora aneb když vyplave špína a zákulisní dohody

Ve čtvrtek proběhlo nejbouřlivější a nejdelší zasedání zastupitelstva města Liberce za poslední roky. Postarali se o to (dnes už bývalí) zastupitelé koaličních stran libereckého vládnoucího uskupení.

Jednání trvalo skoro deset hodin a projednalo pouze dva body, které ovšem spolu úzce souvisely. A to jednak návrh na pozastavení podpisu smlouvy s firmami Chládek a Tintěra a Syner, které měly za půl miliardy rekonstruovat městské lázně stavět bazén.

Druhým bodem bylo, na návrh sociální demokracie, odvolání primátora Jana Korytáře, Jaromíra Baxy a Květoslavy Morávkové za Změnu pro Liberec z Rady města. Během diskuse se zhruba 150-ti libereckým občanům ukázalo, jak se věci v liberecké politice vlastně mají.

Vše začalo ve čtvrtek kolem poledne, kdy ČSSD vypověděla koaliční smlouvu. Jedním z hlavních důvodů prý byla špatná komunikace v koalici. Aby to ČSSD potvrdila, pustila zprávu nejdříve do médií a až potom ji dala koaličním partnerům. Tedy postup, který tato strana (a nejen ona) běžně praktikovala celé čtyři měsíce, kdy byla v koalici.

Ještě před zasedáním zastupitelstva se k ČSSD přidalo hnutí Liberec občanům a svým podpisem i Ladislav Dzan a Jiří Rutkovský z Unie pro sport a zdraví. Následně proběhla schůzka zástupců Liberce občanům a ČSSD s ODS ( o tom viz níže), kde se ladily notičky na odpolední zastupitelstvo a kam byli pozváni zástupci Unie pro sport zdraví (vyjma MUDr. L.Dzana), kteří ji po chvíli opustili. Za zmínku stojí, že ČSSD dopoledne rozesílala sms zprávy svým příznivcům, aby se dostavili „podpořit stranu“. Lidé se dostavili a přišlo jich zhruba 150, čímž zcela přeplnili kapacitu jednacího sálu, jen nepřišli podpořit ani ČSSD ani žádnou z odstupujících stran, natožpak ODS.

Mezi těmi, kteří se přišli podívat na odvolání primátora byli i úředníci, kteří na podzim po volbách doslova z magistrátu doslova utekli s ODS – extajemník Marek Řeháček, L. Fuchs, J.Mazáč…

Jednání začalo tím, že zastupitel Martin Sepp (ČSSD) uvedl, že jeho strana vystoupila z koalice a navrhuje odvolání primátora Jana Korytáře, Jaromíra Baxy a Květoslavy Morávkové z Rady města. To vyvolalo bouřlivý nesouhlas zúčastněných občanů, kteří vydrželi do pozdních nočních hodin a hlasitě dávali najevo, co si o návratu ODS k moci myslí. Je totiž nezpochybnitelným faktem, že každá nová koalice bude muset počítat s účastí ODS nebo její „tichou“ podporou. Jiná varianta není možná, protože Změna pro Liberec deklarovala, že s ODS do koalice nepůjde. ČSDD to před volbami slíbila také, ale ani ne po půl roce je zřejmě všechno jinak.

Ti, kteří nové vedení odvolávali a prřipravovali tak návrat ODS ale nechtěli hlasovat transparentně, tedy veřejně. O tajnou volbu, v zájmu záchrany demokracie, se zasadil Kamil Jan Svoboda z Liberce občanům, který je touto svou pečlivostí pověstný a Jiří Kittner z ODS.

Před samotný bod odvolání se podařilo odhlasovat body, které prezentovaly nové skutečnosti, které měly zabránit podpisu smluv na rekonstrukci lázní (Chládek a Tintěra) a stavbu bazénu (Syner). Obě zakázky jsou dotované z fondů EU a přijdou zhruba za půl miliardy korun.

Následovala dlouhá diskuse, při nichž primátor Korytář prezentoval právní analýzu dvou renomovaných advokátních kanceláří (jedna z Brna, druhá z Prahy) a Transparency International, které jasně konstatují, že smlouvy jsou pro město nevýhodné a rizikové. Proto se primátor rozhodl pozdržet rozhodnutí rady a seznámit s tím zastupitelstvo. Doložil rovněž stanovisko ředitele Úřadu Regionální rady Severovýchod, které deklarovalo, že v případě vypsání nových výběrových řízení existuje reální možnost změnit harmonogram čerpání dotace tak, aby město o dotace nepřišlo. Vše doplnil ještě doplnil znalecký posudek právníka Lukáše Pletichy, který výše uvedené podpořil.

Opozici i koalici se nelíbil termín, kdy byly materiály od primátora obdrženy. Argumentovaly, že si nemohly materiály včas prostudovat a navrhovaly vytvořit pracovní skupinu, která by vypracovala další stanovisko, ovšem za předpokladu, že rozhodnutí rady zůstane nepozměněno a platit budou výběrová řízení v podobě, jaké je zhotovilo bývalé vedení pod primátorem Kittnerem.

Nicméně argumenty, které byly předloženy primátorem Korytářem o účelovosti výběrového řízení a nevýhodnosti smluv byly tak silné, že proti nim nikdo nehlasoval. Kromě zastupitelů Změny pro Liberec a Zuzany Kocumové, kteří návrh primátora podpořili, se všichni ostatní rozhodli pouze zdržet hlasování, čímž ale umožnili pokračování platnosti rozhodnutí rady a vědomě tak potvrdili vítěze obou výběrových řízení – tedy Syner a firmu Chládek a Tintěra, a to za podmínek, které byly expertízou zpochybněny.

Pěknou ukázkou věcnosti a demokratičnosti debaty byl moment, kdy o vystoupení na zastupitelstvu požádal pracovník kanceláře primátora Korytáře, Martin Čáslavka, který se na vyhotovení posudků podílel. Chtěl přednést zastupitelstvu některé další argumenty a důkazy. Zastupitelstvo mu, opět až na výjimku Změny pro Liberec a Zuzany Kocumové, vystoupení nepovolilo.

Na zastupitelstvu se zcela otevřeně mluvilo o provázanosti ODS a firmy Syner, zmíněna byla i role médií, která společnost S group holding (spolu) vlastní – TV Genus a Týden v Libereckém kraji. Zmíněn byl i vliv zdejších podnikatelských skupin nejen v ODS, ale i v dalších politických stranách, ať opozičních nebo těch do včerejška koaličních. Všechny výroky představitelů Změny pro Liberec byly za tuto upřímnost odměňovány dlouhotrvajícím potleskem.

Salvu smíchu od přítomných si vysloužil náměstek Jiří Šolc, který nejprve jako důraz špatné komunikace uvedl, že se primátor Korytář zajímal do hloubky o stamilionová výběrová řízení a on (Jiří Šolc) za něj musel leccos odpracovat. Když byl dotázán, co konkrétně musel odpracovat, odvětil, že primátor například nikoho neoddával nebo málo vítal občánky.

Otázka nedůvěry mezi subjekty bývalé koalice byla pro někdejší koaliční partnery klíčová, argumentovali, že pohár jejich trpělivosti již přetekl. Jak Jiří Šolc, tak například i David Václavík deklarovali, že nejsou „ve vleku“ ODS a žádná budoucí spolupráce není připravená. Pro úplnost dodáváme, že právě tito dva pánové byli po minulých volbách přizvání tehdejším primátorem Jiřím Kittnerem za ODS do tehdejší rady, jejich kluby jim to ovšem nepovolili.

Ale to už došla trpělivost Zuzaně Kocumové (USZ), která se přihlásila, s poctivostí sobě vlastní, o slovo. Zeptala se, proč koaliční partneři nemluví pravdu, proč neřeknou, že s ODS jednali, a to zástupci ČSSD, Liberec občanům i zástupci její vlastní Unie pro sport a zdraví. Nejen ve čtvrtek, kdy probíhalo zastupitelstvo, ale dlouhé dny a týdny předtím.

Zuzana Kocumová jasně uvedla, že omylem přišla do kanceláře, kde koaliční strany dojednávali s ODS proces odvolání primátora Korytáře, náměstka Baxy a zastupitelky Morávkové. Zavládlo trapné ticho, někdo se díval do stolu, někdo žmoulal jmenovku…. O tom, že koaliční partneři jednali za zády Změny pro Liberec s ODS a připravovali její návrat už dále nikdo nepochyboval ani se to nesnažil vyvrátit.

Nejvíce obvinění z nepravdivých tvrzení si na čtvrtečním zastupitelstvu vyslechl zřejmě David Václavík z Liberce občanům. Ten deklarujíce svou naději, se kterou do koalice vstupoval, byl dotázán příznivkyní Změny pro Liberec, proč tedy již na večírku po podpisu koaliční dohody vyvolával, že „nenávidí Korytáře“. Stejně tak, když David Václavík, který pranýřoval skutečnost, že primátor neseznámil své koaliční partnery s pochybnostmi, které má ohledně zmíněných veřejných zakázek, byl opraven odborníkem, který se účastnil komise jejich posouzení. Ten Davidu Václavíkovi připomněl svoje výtky, které sděloval jeho spolustraníkům v komisi týdny a měsíce předtím a které do dnešního dne považuje za závažné.

Posléze přišlo na hlasování o odvolání primátora Korytáře, náměstka Baxy a zastupitelky Morávkové. Zuzana Kocumová prohlásila, že zásadně nesouhlasí s vyjádřením svého klubu, který se přidal k ČSSD a Liberec občanům a rozhodně jej nelze považovat za odsouhlasené stanovisko klubu, jak bylo uvedeno v podkladovém materiálu. V jiné, narychlo připravené verzi podkladového materiálu, se k návrhu připojil jakýsi pan Rutský. Žádný takový zastupitel neexistuje, mělo patrně jít asi o Jiřího Rutkovského.

Primátor Korytář poté využil ustanovení jednacího řádu a tento bod odročil na další jednání. Mimo jiné argumentoval právě tím, že dostal k bodu návrh na odvolání tři různé materiály a všechny byly chybně vypracované. V kuloárech bylo možné posléze sledovat dosti zajímavou a ostrou výměnu názorů mezi některými členy ODS a ČSSD na téma zpackané procedury, která vytvořila primátorovi záminku k odročení tohoto bodu.

Primátor tedy odročil bod odvolání na příští zastupitelstvo a začal projednávat další bod, teprve třetí. Během něj se zástupci Liberec občanům a ČSSD snažili prosadit nově upravený bod, aby mohlo odvolání nastat. Nicméně projednával se jiný bod, proto jim primátor odejmul slovo.

ODS si vzala přestávku a po návratu z ní oznámil Jiří Kittner, že ODS opouští, protože primátor jedná protiprávně. Na možnou protiprávnost primátorova jednání poukazovaly i kluby Liberce občanům a ČSSD, kteří nakonec výzvu ODS uposlechly a odešly ze sálu (už bylo kolem půl jedné v noci a někteří zastupitelé z ČSSD se již hodiny předtím snažili uspíšit jednání). Protože jednání opustila velká část zastupitelů a zasedání bylo neusnášení schopné, primátor Korytář jednání následně ukončil.

Ti, kdo přišli, viděli v přímém přenosu boj o moc nad Libercem. Přátelé starých pořádku si zatím museli nechat zajít chuť, primátor je svým překvapivým tahem prozatím vyšachoval. Podle prohlášení čelních představitelů Změny pro Liberec je jisté, že do následujících dní vrhnou maximum prostředků, aby příště již vše proběhlo hladce. Primátor Korytář a Změna pro Liberec mají nyní ještě dva týdny nato, aby se pokusili zabránit vzniku otevřené či skryté koalice ČSSD s ODS a uchovali tak pro mnohé naději, že se Liberec zbaví nálepky města plného korupce.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný