nášLiberec

Search

Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 31.3. 2011

Březnové zastupitelstvo města Liberce přináší několik zajímavých bodů. Město hodlá společně se ZOO zřídit nové kulturně společenské centrum Lidové sady. Pozemky u bytových domů nedostanou do rukou spekulanti. Soukromé školy ( i ty s podivnými vlastníky) dosáhly svého a město jim bude přispívat, projednávat se bude i žaloba bývalého vedení města na náš server a bude projednáno jedno odstoupení od smlouvy, které by původně pro město vůbec nemuselo dopadnout dobře…

Bod č. 6 – Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec – LIDOVÉ SADY
Město hodlá, ve spolupráci ze ZOO Liberec, vybudovat nové kulturní a zároveň vzdělávací centrum, kdy se část současné administrativy ZOO přenese do sousedních Lidových sadů. Lidové sady má dnes v pronájmu firma Kulturní služby Liberec, a to až do roku 2020, přičemž do roku 2010 čerpala od města dotace na provoz Lidových sadů.

Město si slibuje získat spolehlivého správce objektu a partnera se statutem veřejné organizace s historií a tradicí, pro hledání větších finančních prostředků na komplexní rekonstrukci historického objektu Lidových sadů (kam patří např. i dětský koutek nebo dnes zchátralý amfiteátr).

ZOO Liberec získá kromě nového impulzu pro další rozvoj také nové možnosti pro oslovování klientů, návštěvníků ZOO, frekventantů vzdělávacích kurzů, seminářů, výstav a jiných aktivit. Více zde

Bod č. 7 – Majetkoprávní operace
Město prodává dům v Plužní ulici, pozemky u domů společenstvím vlastníků bytových jednotek, např. v Alšově ulici, Březové aleji nebo na Horské v Lidových sadech, na Františkově v Jáchymovské, dále v Hroznové či Staškově. Oproti minulosti přišli spekulanti zkrátka… Více zde

Bod č. 15 – Změna dotačního programu na financování škol jiných zřizovatelů
Nové vedení města, které zdědilo rekordně zadluženou městskou kasu, na přelomu roku 2010 a 2011, jako krok k odlehčení dluhu se rozhodlo zastavit financování soukromých a církevních škol, zejména příspěvku na stravování. Proti tomuto se zvedla vlna nevole ze strany církevní školy Jednoty bratrské a zejména soukromé školy Doctrina, která patří firmě Iberus vlastněné anonymními akciemi.

Byla sepsána petice a jelikož např. do soukromé školy Doctrina chodí ještě většina ročníků, které nastoupily předtím, než se škola stala soukromou, rozhodlo se vedení města ustoupit a změnit dotační program, kdy z rozpočtu vyčlení na příspěvek pro tyto školy více jak 1,2 milionu ročně.

Stravování ve škole Doctrina, která patří anonymní firmě Iberus, jejímž zastupitelem je bývalý zastupitel za ODS Jiří Zeronik, zajišťuje firma Personnel Welfare, která náleží rodině bývalého náměstka za ODS, Pavla Krenka. Více zde

Bod č. 21 – Zpětvzetí žaloby proti občanskému sdružení Cmelák – Společnost přátel přírody
O co v kauze jde? Zastupitelstvo města Liberce prodalo v září 2009 bývalý dům s pečovatelskou službou Pavlovicích – jednalo se o 64 prázdných bytových jednotek a ordinaci lékaře. Místo aby byty prodalo jednotlivě, byl privatizován celý objekt najednou, a to za neuvěřitelných 26 500 000 Kč. K 1. 9. 2010 bylo prodáno již 51 bytů v hodnotě 34 316 000 Kč. Nový majitel získal tedy za jediný rok 7 816 000 Kč, aniž by něco do domu investoval. Přičemž k tomuto datu zůstávalo v bloku ještě 13 domů neprodaných.

O nevýhodnosti tohoto prodeje jsme informovali jako první (a de facto zatím jediní). První článek byl napsán bezprostředně po rozhodnutí zastupitelstva, kdy se autor článku (Jaroslav Tauchman) dopustil faktické chyby, když uvedl, že prodej byl realizován bez výběrového řízení. To byl omyl. Výběrové řízení proběhlo, de iure v pořádku, ovšem v nejmenší možné variantě – 14 dní viselo na úřední desce. Chybu Čmelák – SPP, o.s. tehdy potom uznal, omluvil se, opravil text, vydal tiskovou zprávu, kde uvedl vše na pravou míru.

Nicméně rada města v čele s bývalým primátorem Kittnerem přispěchala s žalobou, kde tuto chybu pranýřovala (těžko se dařilo zakrývat nadšení nad nalezením /konečně!/ chyby – zejména v dalších reakcích). Politická situace se změnila. Jan Korytář by nyní musel zastupovat město a vystupovat jako žalobce proti Janu Korytářovi, který byl v tu dobu statutárním zástupcem Čmeláka, což by byl právní oříšek…. Nicméně vše je ponecháno na rozhodnutí zastupitelstva, jak rozhodne a nikoliv jenom rady, jako se tomu dělo za primátora Kittnera.

Závěrem lze říci toto – chybu jsme uznali, opravili ji, omluvili se. Nicméně na podstatě problému, tedy na tom, že město za situace, kdy je po uši zadlužené, narychlo upytlíkovalo prodej celého bloku a mohl na něm tak bohatě vydělat jediný zájemce, to nic nemění a za tím si stojíme. Více zde

Bod č. 21a – Odstoupení od smlouvy s Imobilien AG, s.r.o.
Klasické dědictví z minulosti posledních 20-ti let. Společnost Imobilien AG hodlala realizovat zástavbu poblíž Vratislavického pivovaru. Cena pozemků byla stanovena na více než 38 milionů a měly být splaceny ve splátkách. Později od záměru ustoupila, jelikož počítala s větší zástavbou než umožňuje územní plán.

První dvě splátky v celkové výši 22 694 500,- Kč byly statutárnímu městu Liberec uhrazeny. Se třetí splátkou se však kupující dostal do prodlení a v řádném ani náhradním termínu splátku ve výši 6 808 350,- Kč neuhradil. Nicméně smlouva nepochopitelně umožňovala, aby Imobilien AG převedla pozemky na třetí subjekt, což také provedla, a to na společnost Bytové družstvo Imobilien Sladovnická. Čímž se situace zkomplikovala.

Oproti původnímu návrhu, který navrhovala stavební společnost je navržen jiný, který lépe zaručuje městu, že se mu pozemky vrátí a nebude se o ně muset soudit s třetím subjektem, který je nyní vlastníkem pozemků. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný