Mimořádné zastupitelstvo – primátor Korytář a radní za Změnu pro Liberec odvoláni

Předem dohodnutý scénář, který spolu s ČSSD a Libercem občanům (LO) se sepsala ODS, došel svého zinscenování. Na mimořádném zastupitelstvu, které se konalo v sobotu 16.4. 2011, byli primátor za Změnu pro Liberec (ZpL) Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku Jaromír Baxa a radní Květoslava Morávková, odvoláni z rady města, kde tak zůstalo torzo bývalé koalice tvořené zastupiteli za ČSSD, LO a Unii pro sport a zdraví (USZ). Pro odvolání primátora hlasovali shodně spolu s ODS a Věcmi veřejnými (VV). Na zastupitelstvo dorazily stovky občanů, kterým se vytvářející se tichá velká koalice vůbec nelíbila.

Sobotní zastupitelstvo bylo opět velmi dlouhé a velmi bouřlivé. Trvalo od 16-ti hodin do zhruba půl jedné v noci. Nejvíce času zabral bod odvolávání radních za Změnu pro Liberec v čele s Janem Korytářem, ke kterému vystoupila řada libereckých občanů. Těch na samotné zasedání dorazily zhruba dvě stovky. Dalších téměř tři sta lidí poslouchalo zasedání ve zvukovém přenosu na náměstí před radnicí. Po celou dobu dávali občané hlasitě najevo, co si o postupu ODS, ČSSD, LO a dvou členů USZ myslí.

Návrh na odvolání Lukáše Martina

Prvním bodem projednávání byl návrh Změny pro Liberec na odvolání náměstka pro technickou infrastrukturu za ČSSD Lukáše Martina. U toho vyšlo minulý týden najevo, že za zády rady i zastupitelstva dojednával prodej Technických služeb města Liberce do rukou soukromé společnosti, která patří lidem z Mostecké uhelné. Návrh nebyl přijat. Za náměstka Martina se postavila ČSSD, LO a jeho setrvání ve funkci podpořily svým nehlasováním i zastupitelé za ODS, VV a USZ (vyjma Zuzany Kocumové).

Odvolání Jana Korytáře, Jaromíra Baxy a Květy Morávkové

Za zmínku stojí, že ani jeden z občanů, kteří ve více jak čtyřhodinovém jednání k bodu odvolání primátora a radních za ZpL na zastupitelstvu vystoupili, se nepostavili za jejich odvolání. Své projevy přednesli zástupci rozličných generací i profesí Liberečanů. Vystoupili zároveň zklamaní voliči LO nebo ČSSD, ke kterým se přidali i řadoví sociální demokraté nesouhlasící s postupem zástupců své strany. Zástupci ČSSD (M.Sepp) pak odmítli reagovat na dotazy svých voličů a členů. Občané předali zastupitelům petici na podporu politického směřování zaniklé koalice, kterou během pouhých 10 dní podepsalo 4 500 lidí.

Zastupitelka za ZpL přečetla kousek komunikace mezi exprimátorem Kittnerem a Davidem Václavíkem z LO, kde se oba radí, jak dlouho ještě nechají občany vypovídávat se. Tuto komunikaci vyfotil na notebooku jeden z občanů a ještě během zastupitelstva ji poslal na facebook. Reakce lidí byla poměrně rozhořčená.

Došlo i na poměrně ostrou výměnu názorů mezi zastupiteli na téma, kdo může za rozpad koalice. Zajímavým momentem bylo např. když náměstek Jiří Šolc uvedl, že za rozpad koalice můžou de facto všichni. Byl pak kontrován Janem Korytářem, proč jsou tedy odvoláváni členové Změny pro Liberec. Nikdo občanům neodpověděl na otázku, proč jsou vedle primátora Korytáře odvoláváni i Jaromír Baxa a Květoslava Morávková. Probírána byla i otázka kompetentnosti, jelikož již dříve vyšlo najevo, že po odvolaném náměstku Baxovi (vzděláním ekonom, vyučuje ekonomii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy) jej má vystřídat právě Jiří Šolc.

Po čtyřhodinové interpelaci občanů pak přišlo samotné hlasování, pro nějž byla zvolena varianta tajná volba. Z devětatřiceti zastupitelů šestadvacet hlasovalo pro odvolání Korytáře, třináct proti. Jaromíra Baxu nechtělo 22 zastupitelů, proti bylo 14, tři se zdrželi, Květoslavu Morávkovou odvolalo 23 zastupitelů, proti jich bylo 15, jeden hlas byl neplatný. Lidé v sále tleskali odvolaným, primátor Korytář dostal spoustu květin a po jeho odvolání byla na jeho uprázdněné místo dosazena plyšová chobotnice. Většina lidí za skandování hesel jako: Nezapomeneme! Opustila sál.

Smlouvy na stavbu bázénu a rekonstrukci lázní

Jednání zastupitelstva ale pokračovalo dál, řízením byla pověřena statutární zástupkyně primátora, náměstkyně za ČSSD, Martina Rosenbergová. Probírány byly smlouvy na stavbu bazénu a rekonstrukci lázní. Tomáš Hampl, kandidát na primátora za ODS, který obě výběrová řízení připravoval, hájil jejich starou verzi. Když mu bylo připomenuto, že na radnici přišel z někdejší dceřiné společnosti Syneru, opověděl něco v tom smyslu, že se tam nenarodil a že je z Liberce. Jelikož došlo ke shodě názorů, že je potřeba nechat ÚOHS, aby prošetřil zda došlo k pochybení či ne, zastupitelé rozhodli o přerušení obou bodů do té doby, než dorazí výsledky šetření.

Odsouhlasen byl i projekt vznik nového kulturního a zároveň vzdělávací hocentrum, kdy se část současné administrativy ZOO přenese do sousedních Lidových sadů. Lidové sady má dnes v pronájmu firma Kulturní služby Liberec, a to až do roku 2020, přičemž do roku 2010 čerpala od města dotace na provoz Lidových sadů. Kulturní dění v Lidových sadech poslední roky hodně upadá.

Město si slibuje získat spolehlivého správce objektu a partnera se statutem veřejné organizace s historií a tradicí, pro hledání větších finančních prostředků na komplexní rekonstrukci historického objektu Lidových sadů (kam patří např. i dětský koutek nebo dnes zchátralý amfiteátr).

Soukromá škola Doctrina – anonymní firma Iberus

Debata proběhla i k bodu, který se týkal církevní školy Jednoty bratrské a zejména soukromé školy Doctrina, která patří firmě Iberus vlastněné anonymními akciemi, respektive toho, zda jim město bude přispívat na stravování. Jelikož do soukromé školy Doctrina chodí ještě většina ročníků, které nastoupily předtím, než se škola stala soukromou, rozhodlo se vedení města ustoupit a změnit dotační program, kdy z rozpočtu vyčlení na příspěvek pro tyto školy více jak 1,2 milionu ročně. Firma která škole bude zprostředkovávat stravování patří rodině exnáměstka za ODS, Pavla Krenka. Bod byl přijat.

Následně se projednávalo bod žaloby rady města pod vedením ODS na o.s. Čmelák – Společnost přátel přírody. Po nabádání exprimátora Kittnera se rozhodlo zastupitelstvo ponechat rozhodnutí na radě. Šlo o žalobu kolem kauzy, kdy jsme upozornili jak bývalé zastupitelstvo hlasy ČSSD a ODS nechalo vydělat jednoho podnikatele, který obelhal zastupitelstvo a koupil za pakatel celý blok panelových domů.

Spor o stavbu sídliště ve Vratislavicích

Posledním zajímavým bodem byla situace okolo sporu se společností Imobilie AG, která chce po městu vrácení cca 23 milionů korun. Koupila totiž od města pozemek ve Vratislavicích, kde hodlala vystavět sídliště, ačkoliv tam původní plán povoluje jen rodinné domky. Jedná se o klasické dědictví z minulosti posledních 20-ti let. Společnost Imobilien AG hodlala realizovat zástavbu poblíž Vratislavického pivovaru. Cena pozemků byla stanovena na více než 38 milionů a měly být splaceny ve splátkách. Později od záměru ustoupila, jelikož počítala s větší zástavbou než umožňuje územní plán.

První dvě splátky v celkové výši 22 694 500,- Kč byly statutárnímu městu Liberec uhrazeny. Se třetí splátkou se však kupující dostal do prodlení a v řádném ani náhradním termínu splátku ve výši 6 808 350,- Kč neuhradil. Nicméně smlouva nepochopitelně umožňovala, aby Imobilien AG převedla pozemky na třetí subjekt, což také provedla, a to na společnost Bytové družstvo Imobilien Sladovnická. Čímž se situace zkomplikovala. I tak se v minulosti připravovaly smlouvy. Nakonec byl přijat návrh, tak jak jej připravilo vedení města pod primátorem Korytářem, který firmě vstříc nevyjde.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný