V Liberci se zrodila veliká, tichá koalice.

Na včerejším zasedání Zastupitelstva města Liberce byla vytvořena nová vládnoucí koalice, která se stává z ČSSD, Liberce občanům, dvou zastupitelů Unie pro sport a zdraví a Věcí veřejných. Koalice se opírá o tichou podporu ODS, která svými hlasy umožnila její vznik.

Primátorkou se stala Martina Rosenbergová z ČSSD a byly také vytvořeny nové posty náměstků.

Volba nového vedení na poslední chvíli

Koalice vznikla narychlo, když bylo zastupitelům (a tak i veřejnosti) předložen program o jejím vzniku až na zasedání samotného zastupitelstva. Z místa náměstkyně byla odvolána i Zuzana Kocumová. Vše proběhlo rychle, bez inauguračních řečí, s koaličním programem ušitým horkou jehlou. Noví členové stejně nové městské rady nebyli s to doložit svoji odbornost a znalost oborů, které mají vést a reprezentovat a někteří se o to ani nepokoušeli.

O tom, že bude na dubnovém zastupitelstvu volen nový primátor, respektive primátorka se liberečtí zastupitelé i občané dozvěděli až na samotném zastupitelstvu. Stejně tak najednou a narychlo byly předloženy body, které měly rozhodnout o obměně městské rady a vzniku nových postů náměstků primátorky. Ruku v ruce s tím bylo nahonem připraveno i odvolání náměstkyně pro cestovní ruch a sport Zuzany Kocumové.

Bylo zajímavé, že proti faktu, že tak závažné a pro chod i budoucnost města zásadní kroky byly předloženy doslova v poslední sekundě se nebouřili někdejší kritici těchto postupů (zejména z řad ODS a Věcí veřejných – VV). Nikdo z nové koalice (ani z ODS) neprotestoval, nikdo nemluvil o neprofesionalitě a „špatné komunikaci“. Proti tomuto se ozvali jen zástupci komunistů a Změny pro Liberec.

Náměstek Lukáš Martin zůstává, Zuzana Kocumová odvolána

Změna pro Liberec (ZpL) navrhla odvolání náměstka Lukáše Martina z ČSSD, jelikož ten nebyl podle jejich zástupců do dnešního dne schopen vysvětlit svoje chování, kdy za zády Rady i Zastupitelstva města dojednával prodej Technických služeb města Liberce do soukromých rukou. Návrh neprošel, svým zdržením se jej zamítli i zástupci ODS, což signalizovalo první kroky budoucí spolupráce v rámci tiché koalice.

Následně navrhl odvolání náměstkyně pro sport a cestovní ruch její stranický kolega Jiří Rutkovský, který posléze na dotaz Jana Korytáře (ZpL) přiznal, že mu bylo nabídnut nově vzniklý post náměstka pro územní plánování, který přijal.

Zastupitelům pak bylo uspěchaně předloženo i narychlo sepsané koaliční prohlášení, které obsahovalo i stylistické chyby a dokonce v něm nebyly ani vymazány osobní poznámky jeho autorů. Zástupci ZpL si proto vyžádali přestávku na jeho prostudování.

Souběžně se řešila i otázka nových technických a organizačních úprav, které nová liberecká vláda připravila občanům, kteří se chtěli podívat na zasedání zastupitelstva. Občané například mohli plně obsadit (a tísnit se tam tak) jen vedlejší místnost, v samotném sále pak mohli jen sedět na připravených židlích a rovněž bylo uzavřeno atrium včetně toalet. Když se na to zástupci opozice ptali a vyjadřovali své rozhořčení na těmito pořádky, bylo jim odpovězeno, že jde o bezpečnost občanů i zastupitelů, a to s poukazem na bouřlivý průběh posledních tří zastupitelstev, kdy se odvolávalo vedení pod primátorem Korytářem. O tom, že si nové vedení přeje minimalizovat přítomnost veřejnosti, která jí není nakloněná, nebylo ale pochyb.

Volba primátorky

Před samotnou volbou primátorky si ještě zavtipkoval Jan Korytář, který navrhl na primátorku Janu Kašparovou z ČSSD, která je známá i tím, že za minulé volební období (čtyři roky)neřekla na zastupitelstvu ani slovo, protože „kdo nic nedělá nic nezkazí“ nebo zastupitele za LO Davida Václavíka, muže s možná největším vlivem ve své straně a podle něj iniciátora dohod o tiché koalici s ODS. Mottem jeho kandidatury by prý mohlo být „padouch nebo hrdina, všechno jedna rodina“…

Poté byli interpelováni představitelé nové městské rady, zejména kandidátka na primátorku Martina Rosenbergová z ČSSD, kterou navrhl Kamil Jan Svoboda z LO. Nepřipravila si žádný kandidátský projev, na některé otázky neodpověděla, ač se týkaly například bodů z nového koaličního prohlášení, jako je boj s korupcí. Neprezentovala zastupitelům ani svůj profesní životopis, vše je ale prý odhodlána dodat.

Během debaty také padlo, že nové koaliční prohlášení bylo do značné míry opsáno z toho původního, kdy ještě členem koalice byla Změna pro Liberec. Její zástupci ale deklarovali, že nemohou novou koalici podpořit protože jedna věc jsou slova na papíře, druhou věcí je pak, kdo je garantem tohoto prohlášení. Byla zmíněny problematické kroky Lukáše Martina nebo slavná smska Martina Septa z ČSSD, kterou děkoval bývalému řediteli liberecké policie za „vyřešení“ svého dopravního přestupku. Vystoupilo několik občanů, kteří se vyjádřili negativně o nové koalici i o novodobé historii liberecké politiky.

Následně došlo k samotné volbě. Komunisté deklarovali, že novou menšinovou koalici ČSSD, LO, VV, USZ nepodpoří, stejně tak hovořila i Zuzana Kocumová. Zástupci ZpL dokonce vzali zpoza volební plenty volební lístky, aby tak dokázali, že nové koalici nedají ani hlas.

Primátorkou Liberce pak zvolena Martina Rosenbergová, hlasovalo pro ni 22 zastupitelů z 35-ti přítomných, dva byli proti, dva se zdrželi. Martina Rosenbergová se tak stala primátorkou pomocí hlasů nové menšinové koalice a ODS. Lidé hlučeli, pískali a volali „Hanba!Hanba!“

Volba náměstků

Následovala volba nových náměstků. Jako první byl interpelován Jiří Šolc z LO, který má mít na starosti klíčový obor ekonomiky a integraci úřadu. Zároveň se stal i statutárním zástupcem primátora. Jiří Šolc, který před volbami 2010 získal titul bakaláře na soukromé Vysoké škole veřejné správy plaval v odpovědích, které si na něj připravil zejména Jaromír Baxa (ZpL) a dokázal tak, že v oboru ekonomie zběhlý vůbec není. Respektive odmítal odpovídat na otázky z problematiky ekonomického řízení města. Je tedy otázkou jak bude řízen tento klíčový odbor magistrátu nebo kdo jej bude reálně řídit.

Stejně bezradně si počínal i náměstek, který pod sebe soustředil obrovské množství pravomocí, Lukáš Martin z ČSSD. Nebyl opozici schopen odpověď ani v otázce své vize rozvoje města. Diskuse se tak stávala až trapnou a hasit ji musela čerstvá primátorka Rosenbergová, která, sice velmi stručně, ale přesto alespoň nějak odpovídala na dotazy.

Jiří Rutkovský, který za USZ vystřídal Zuzanu Kocumovou, když navrhl její odvolání nebyl z těch, u nichž byla zpochybněna kvalifikace a ani to, že nemá vizi. Nicméně podle opozice panují obavy nad tím, zda nebude ovlivnitelný. Rovněž jeho post náměstka pro územní plán ztratil i odbor rozvoje, který připadl Lukáši Martinovi z ČSSD. V diskusi padlo, že USZ byla například ve své volební kampani zásadně sponzorována firmou Syner, a to částkou cca 400 tisíc.

Následně byla Zuzana Kocumová, liberecká politička, která získala několikrát více preferenčních hlasů ve volbách než její kolegové z USZ, kteří ji navrhli na odvolání,Jiří Rutkovský a Ladislav Dzan, za pomoci hlasů ODS odvolána. Důvodem, kterému nikdo nevěřil, byla prý reorganizace postků náměstsků. Když byla Zuazana Kocumová odvolávána, lidé tleskali, Jan Korytář ji předal spolu se slovy díků kytici růží. Potlesk lidí jako by nebral konce.

Dále byli dovolováni členové nové Rady města. Navrženi byli Bohuslav Kabátek a Petr Černý z Věcí veřejných. Do funkce náměstka pro školství, kulturu a sociální oblast byl pak navržen Kamil Jan Svoboda z Liberce občanům. Ten byl také jeden z mála, kdo alespoň částečně nastínil svou vizi fungování oboru, za který bude zodpovědný. Stručně uvedl, že se bude specializovat na sociální oblast, odkud má zkušenosti ze svého fungování v charitě. Nicméně ani on nemá patřičné vzdělání a jeho zatím největším kariérním úspěchem byla funkce poradce Jiřího Čunka ve vládě Mirka Topolánka.

Petr Černý krátce hovořil o tom, že je jeho prioritou (jako vždy) teplo, ale například nový radní Bohuslav Kabátek z VV ani nebyl přítomen. To nevadilo, aby byl do zásadní funkce, kterou místo člena Rady města je, zvolen. Dalším radním, který byl zvolen je bývalý náměstek primátora Kittnera František Hruša, ten dokonce odmítl otázku Jana Korytáře, jakouže má vizi se kterou vstupuje do vedení města, když odpověděl, že není ve škole a že si vyprošuje, aby se jej někdo dotazoval.

Následovala volba, kterou podpořila i ODS a město Liberec má tedy takovouto vládu:

  • Martina Rosenbergová (ČSSD) – primátorka města
  • Jiří Šolc (LO) – náměstek pro ekonomiku a integraci úřadu
  • Kamil Jan Svoboda (LO) – náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast
  • Lukáš Martin (ČSSD) – náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu
  • Jiří Rutkovský (USZ) – náměstkem pro územní plánování 

Dalšími členy městské vlády, tedy rady jsou František Hruša z ČSSD, Petr Černý a Bohuslav Kabátek, oba z Věcí veřejných. Opět proběhl pískot a nesouhlas přítomných lidí.

Po volbě ještě probíhala debata o posledním politickém dění v Liberci, opět vystoupili zklamaní občané i organizátoři proběhlých protestů. Nechyběli mezi nimi, dnes už zřejmě bývalí, voliči ČSSD nebo Liberce občanům. Z protestujících lidí byl dělán „zfanatizovaný dav“, který „rycnul“do zastupitele Šíra z ČSSD. Bylo naznačováno, že to vše organizovali příznivci Změny pro Liberec, což samotní organizátoři z iniciativy „Je čas nemlčet!“ odmítli a ostře se proti tomu ohradili.

Jednání zastupitelstva pokračovalo až téměř do půl druhé v noci, vedení debaty se ujal čerstvě zvolený náměstek pro ekonomiku, Jiří Šolc. Za zmínku stála diskuse nad budoucností projektů „Bazén“ a Lázně“. Zde překvapivě zástupci ODS (a zejména Jiří Kittner a Tomáš Hampl, kteří do politiky přišli z podnikatelského prostředí kolem firmy Syner) argumentovali, že jsou peníze ztracené. Vedle toho byla například předtím projednána změna územního plánu, kde kvůli realizaci Centra aktivního odpočinku Lidové sady, ztratil status Významného krajinného prvku pozemek v Lidových sadech nebo zásady odměňování zastupitelů za účast v komisích a výborech.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V adventní čas klidu a rozjímání proběhlo poslední letošní zastupitelstvo, kde toho bylo k rozjímání i přemýšlení spousta, jenom ten klid nějak chyběl. Nejdůležitějším
Vánoční čas s sebou přinesl i poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Projednávat se bude klíčový bod pro celý další rok – městský ropočet
Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Liberec. Řešit se bude například to, zda si za evropské miliony rekonstruuje kdysi veřejný