nášLiberec

Search

Otevřený dopis panu náměstkovi Šolcovi

Vážený pane náměstku,

předem přijměte moji gratulaci k tomu, jak se Vám nyní na radnici dobře daří a komunikuje v menšinové koalici.

Vítám otevřenost, kterou deklaruje nové vedení vůči občanům města Liberce, a v rámci této vstřícnosti bych se Vás ráda dotázala na jednu dřívější kauzu, ve které jste se angažoval.

Na 6. zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2009 byla projednávána privatizace pozemku před restaurací U Severů (dnes U Koťátků) v ulici 5. května, konkrétně se jednalo o terasu – předzahrádku před restaurací. O koupi požádala majitelka restaurace a na prodej bylo městem vyhlášeno výběrové řízení s právem přednosti vlastníka budovy restaurace.

Výběrová řízení se provádí tak, že pokud se žadatel, pro něhož je nemovitost potřebná, přihlásí sám, zaplatí cenu dle interního předpisu (v tomto případě 38 000 Kč), pokud se do výběrového řízení přihlásí další zájemci, má žadatel právo přednosti za předpokladu, že dorovná nejvyšší nabídku, jinak se nemovitost prodá zájemci, který nejvyšší nabídku podá.

Do privatizací městského majetku se občas hlásili zájemci, jejichž potřeba dané nemovitosti byla nevysvětlitelná (např. v tomto konkrétním případě si soudný člověk řekne, k čemu by mi byl nevelký pozemek od chodníku do restaurace, nezastavitelný a prakticky nevyužitelný). Přesto se našli podnikatelé, kteří se do podobných výběrových řízení přihlašovali, a v případě, že se nedohodli s žadatelem o privatizaci na výpalném, tak nabízeli daleko vyšší ceny, než byla cena stanovená městem. Výsledkem bylo to, že pokud původní žadatel nepřistoupil na podmínky těchto „zájemců“, tak musel nakonec zaplatit daleko vyšší kupní cenu.

V této konkrétní privatizaci se do výběrového řízení na pozemek před restaurací přihlásili další dva zájemci a v užším kole nabídli podstatně vyšší cenu, než nabídla majitelka restaurace, s níž pozemek souvisí. Vítězem soutěže na tuto předzahrádku před restaurací se stal za cenu 139 000 Kč podnikatel Lukáš Martin, v současné době náměstek primátorky města Liberec pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu (za ČSSD).

Při projednávání tohoto bodu na zastupitelstvu jste pane náměstku Šolci informoval zastupitelstvo o nestandardní situaci, která nastala na komisi pro výběrové řízení. Cituji Vaše slova ze zápisu ZM: „Musím informovat o skutečnosti, že z pozice místopředsedy komise pro výběrové řízení, jsem vedl výběrové řízení tohoto pozemku. Za mé účasti došlo poprvé k tomu, že jedna část zájemců označila další zájemce, kteří se těsně před zahájením řízení chovali velice nevhodně. Paní zájemkyně označila jejich chování za nátlakové s cílem ovlivnit cenu. Nemohli jsme toto strpět, vyžádal jsem přestávku, a ti zájemci byli posláni do předsálí a komise pro výběrová řízení jednohlasně odhlasovala postoupení této skutečnosti státnímu zastupitelství k prošetření na podezření ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži.“

Majitelka restaurace na jednání zastupitelstva uvedla: „Výběrové řízení proběhlo pro nás velmi nepříjemně. Ještě před zahájením jsme byli zkontaktováni muži, kteří se na výběrových řízení vyskytují často. Protože jsme s nimi nechtěli hovořit, řízení dopadlo tak, jak dopadlo…..Nevím, jaký zájem by mohl mít někdo na tomto pozemku. Pozemek je skutečně nutný k existenci domu.“

A co k tomu řekl vítěz výběrového řízení Lukáš Martin, dnes náměstek Statutárního města Liberec? Cituji: „Já jsem ten, který vyhrál výběrové řízení na pozemek před restaurací U Severů. Byla zde řečena různá obvinění. Dodávám, že já jsem s nikým nespekuloval a s nikým jsem se nedohadoval. Paní U. zkouší tímto ovlivnit výběrové řízení….“ A dále dodal: „Pozemek jsem nekupoval s úmyslem spekulace. Já mám nedaleko nemovitost, kterou jsem také koupil od města a pozemek má v centru města využití vždy. Např. reklama k mé provozovně.“

Celé toto jednání jsem tehdy sledovala na vlastní oči a upřímně řečeno, měla jsem dojem, že vysvětlení podnikatele Lukáše Martina nevěříte, nevěřila mu ani většina přítomných v sále.

Vážený pane náměstku, ráda bych se Vás, s odvoláním na tu Vaši otevřenost, zeptala, jak se Vám spolupracuje s člověkem, o kterém jste byl před 2 lety s největší pravděpodobností přesvědčen, že provádí pletichy při veřejné soutěži (tzn. vymáhá výpalné )? A pokud už dnes nevěříte tomu, že by se Lukáš Martin účastnil výběrového řízení s nekalými úmysly, tak bych se Vás chtěla zeptat, zda jste opravdu upřímně přesvědčen o tom, že Lukáš Martin chtěl koupit pozemek před restaurací U Severů za 139 000 Kč proto, aby na něj umístil reklamní tabuli se sdělením, že nedaleko vlastní dům, kde pronajímá prostory?

Děkuji Vám předem za odpovědi a věřím, že zaujmou i další občany města Liberce.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Projednávaná privatizace – dokument je zařazen pod číslem 8.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna