Otevřený dopis Ing. Tomáši Hamplovi, libereckému zastupiteli za ODS

Vážený pane Hample,
předem mojí reakce na Váš výlev v Týdnu v Libereckém kraji optikou stavební lobby mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že tentokrát jsem uvěřil, že jde o Vaše vlastní dílo. Často je totiž z článku, pod který se podepíšete patrné, že se jedná o dílo Vašeho guru. Tentokrát byl však výše zmíněný mediální výstup natolik plytký, že Vaše autorství potvrzuje.

Nyní tedy k samotnému článku.

Píšete, že: „Koncept zpracoval odborný projektant (urbanista) s týmem specialistů (doprava, životní prostředí, infrastruktura…).“ Sám z předchozí praxe i z politiky moc dobře víte, že i každý „odborník“ umí vytvořit často velmi rozdílné výsledky na základě jednoho zadání a že musí jít na ruku zadavateli (v tomto případě zájmům politiků, spekulantů a dalších), protože příště by už zakázku nedostal. Je tedy jen otázkou jaký výsledek si přeje zadavatel. Konkrétně k těm specialistům na dopravu: zajímalo by mne, jestli to jsou takoví specialisté, kteří v souvislosti s Purkyňovým arboretem stanovovali hustotu provozu na základě měření provedeného během únorové sněhové kalamity. O relevanci takových údajů není třeba diskutovat.

V dalším textu píšete, že Jan Korytář opakovaně označoval 16 besed k ÚP jako veřejné projednávání. Pokud si jako jistě aktivní zastupitel otevřete přílohu Libereckého zpravodaje, jistě nepřehlédnete, že je v něm těchto 16 besed označeno jako diskuse nikoli veřejné projednávání. I mezi občany, kteří na besedy přišli včetně Vás, byl z informací pana primátora zažit pojem diskuse. Pokud se někdy přeřekl a vy na to upozorňujete, je to ubohé a měl byste si spíš všímat, jaké triky a zástěrky používají Vaši soukmenovci.

Výrok pana primátora Korytáře, že územní plán je tu pro občany, jste označil za omyl. Z pohledu Vašeho a spřízněných spekulantů možná. Město, i když se Vám to nelíbí, tvoří jeho občané a jim patří a jim by mělo sloužit. Nikoli pro zajišťování živobytí politiků a podnikavců.

Dále upozorňujete na to, že zákon prozíravě požaduje, aby územní plán zpracoval autorizovaný odborník. O tom není sporu. Ten však, jak bylo uvedeno výše, zpracovává územní plán na základě nějak motivovaného zadání, včetně toho jak by měl výsledek vypadat. Podstatné pak je, že tento odborník má územní plán zpracovat dle zájmů občanů nikoli spekulantů a politických záměrů destruujících město.

Veřejné projednání v DK pak označujete za pokleslou komedii. Pokleslou komedii z toho dělali především zpracovatelé, kteří nebyli schopni vysvětlit, na základě čeho dospěli ke vstupním datům pro tvorbu ÚP.

Dále píšete v negativním tónu o šikování příznivců Jana Korytáře. Chci Vás ujistit, že Jan Korytář má takovou masovou podporu, protože i za tu chvilku, kterou jste mu milostivě nechali, než jste se uvelebili zpět u svých koryt, stihl ukázat, že je schopen hájit zájmy lidí. A to lidé ocení. Není to v tom, že by si je kupoval – ani nemá za co. Chápu, že ODS a především ČSSD štve, že takovou podporou nedisponuje také. Ale můžete si za to sami.

Další negativní označení „různé skupinky“ používáte pro občany, kteří aktivně využijí své právo (dle Vás zneužijí) a podají námitku či připomínku. Hanlivé výrazy použil i pan Plašil v rozhovoru pro Sedmičku. Nejde o „různé skupinky“, ale o voliče, o občany města, které spravujete, o Vaše spoluobčany, kterým není jedno, kde bydlí. Tato nelibá označení jsou používána zejména ve spojení s obyvateli Lidových Sadů. Vy tam bydlíte také.

Myslíte, že není potřeba zachovat plochy pro děti (například i Vaše potomky), že by autobusy a zvýšený počet aut měly projíždět kolem mateřské školky? Nebo Vám ti, kterým půjde ÚP na ruku, zajistí bydlení v klidnější čtvrti? Odhlédněte proboha od zájmů těch, kterým jde aktuální podoba konceptu ÚP na ruku. Vám, osobně nic z toho nevadí? Kdybyste se nebál pohlédnout svým sousedům do očí, viděl byste například na demonstraci v parku U Karkůlky (organizované studenty), že nejde o zaslepené aktivisty, ale o občany, kteří prostě jen nejsou stádo ovcí, jak by vám to vyhovovalo.

A do třetice negativně laděné označení „síť podpisových kolportérů“. Ačkoli Vy a někteří další zastupitelé si myslíte opak, rád bych vás ujistil o tom, že ti, kteří se podíleli na přípravě námitek, případně zajišťovali podpisy pod komplexní námitku, nejsou úkolováni Změnou pro Liberec nebo dokonce panem Korytářem. Chápu, že platí heslo „Podle sebe soudím tebe“ a že u Vás je vždy něco za něco a že vše řídí mocní kmotři.

My jsme však svobodní aktivní občané a nikoli stranickými sekretariáty svázaní slouhové čekající na svou kostičku. Za Změnu pro Liberec a primátora Korytáře se stavíme proto, že na rozdíl od jiných pracují v zájmu občanů. Komplexní námitka pak shrnuje veškeré prohřešky územního plánu, které jste vytvořili při urputné snaze vyhovět všem spekulantům. Dále Vás mohu ujistit, že všichni před podpisem o připomínkách dlouze diskutují a všechny, kteří je podepsali, tyto nedostatky opravdu trápí.

Před komplexní námitkou upřednostňujete přepracování zadání novým vedením města. V takovém případě by ODS byla první, kdo by řval, že jde o destruktivní zdržování tvorby územního plánu a snahu prosadit vlastní zájmy. Dále zapomínáte na to, že členem povolební koalice byla ČSSD, která v minulém volebním období prokázala stejně jako ODS velké pochopení pro zájmy spekulantů a těžko by se přes její zástupce jakékoli změny zadání prosazovaly.

Na závěr píšete, že pan Korytář nemá jasný názor. Že pokud by byl chlap, hájil by svůj názor, bojoval za něj a možná za něj padl. Tady si nejsem zcela jist, zda nejste nějak izolován od reality. Primátor Korytář má názor, bojoval za něj, bojoval za zájmy občanů a nakonec za ně padl. Chápu, že ve Vašich kruzích se takové názory nenosí. Přesto, že Jan Korytář pod tíhou zažitého vlivu podnikavců a spekulantů padl, bojuje za svůj názor stále dál. A k tomu hájení názorů. Pokud tak rád a do úmoru hájíte své názory, mohl jste přijít na diskusi s občany konanou poslední květnový den. Asi nejste, vašimi slovy, ani politik ani chlap natož vůdce, na kterého jste kandidoval po volbách.

Poznámka na závěr. Používání označení „primátor Korytář“ z mé strany neznamená, že bych neznal aktuální stav věcí, nebo Vašimi slovy uváděl zavádějící informace. Člověk, který se nyní honosí tímto titulem, pro mě není primátorem ale figurkou v rukou několika mocných. Pan Korytář je primátorem proto, že se jako primátor chová. Protože se chová dle zájmů občanů svého města. To prostě není v tom, jak se člověku říká.

Petr Dvořáček

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna