nášLiberec

Search

Otevřený dopis Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, ve věci úrokového zajištění (swapu)

Vážený pane náměstku,

před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na toto úrokové zajištění byly vyčísleny na více jak 400 milionů korun.

Pro zpracování analýzy jsme požádali o stanovisko právní poradnu o.s. Oživení a Mgr. Mariana Böhma a naše závěry jsme konzultovali na odboru veřejné správy Ministerstva vnitra s Mgr. Filipem Pokorným. Naše právní analýza ukazuje několik důvodů, na základě kterých se domníváme, že úrokové zajištění nebylo uzavřeno v souladu se zákony a tudíž není platné.

Na základě tohoto zjištění sdělujeme důvodné obavy, že město hodlá plnit na základě neplatné smlouvy. Doporučujeme proto, aby se město otázkou platnosti závazků plynoucích z úrokového zajištění nadále zabývalo.

Vyzýváme Vás touto cestou k tomu,

  • abyste inicioval jednání se všemi zastupitelskými kluby zastupitelstva města Liberce o dalším postupu, jaký by město Liberec s úrokovým zajištěním mělo zvolit.
  • abyste dojednané změny předložil ke schválení zastupitelstvem, protože jde o částky v řádech několika set milionů korun a ovlivňující hospodaření města do roku 2025. 
  • abyste předložil zastupitelstvu úpravu statutu města nebo rozpočtových pravidel města, která by určila pravomoci zastupitelstva a rady města při nakládání s finančním majetkem města a obchodování s finančními deriváty.

S ohledem na to, že úrokové zajištění bylo uzavřeno bývalým primátorem města Jiřím Kittnerem bez schválení zastupitelstvem, jsme přesvědčeni o tom, že do budoucna je nutné zabránit tomu, aby primátor nebo rada města mohli schválit takto závažné finanční operace bez vědomí zastupitelstva a veřejnosti.

Jaromír Baxa, Marian Böhm a zastupitelský klub Změny pro Liberec

O úrokovém zajištění dluhopisu

V červenci 2010 schválila Rada města bez vědomí zastupitelstva úrokové zajištění dluhopisu, kterým se změnily úroky z dluhopisu: místo úrokové sazby ve výši PRIBOR 6M + marže 3.3%, kterou schválilo zastupitelstvo, má Liberec od roku 2014 do roku 2025 platit České spořitelně z nesplacené části dluhopisu pevný úrok ve výši 7.69%.

V současné době je jen málo pravděpodobné, že by smlouva městu nepřinesla významnou finanční ztrátu, i přes očekávaný růst úrokových sazeb v budoucnu. Jen v roce 2014 město zaplatí cca o 70 mil. Kč více než kdyby smlouvu o úrokovém zajištění neuzavřel. Celkové náklady úrokového zajištění se mohou vyšplhat i na více jak 400 milionů a na 417 mil. odhaduje Česká spořitelna náklady na vypovězení smlouvy o swapu.

Město má jen málo možností, jak se zvýšeným úrokovým nákladům plynoucím z této smlouvy vyhnout. Prvním je jednání s Českou spořitelnou a domluva na úpravě smlouvy, druhou je zpochybnění platnosti smlouvy.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna
Vážení spoluobčané – příznivci Změny pro Liberec a Změny pro Liberecký kraj. Nebudu tvrdit, že jsem voličem vašich uskupení. Jsem pravicový volič a k