nášLiberec

Search

Otevřený dopis Jana Korytáře primátorce města Liberce

Vážená paní primátorko,

dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna pro Liberec opakovaně neuspěla se svým názorem v komisích, výborech i v samotném zastupitelstvu v této věci, vidím referendum jako poslední možnost, jak tomuto nevratnému kroku zabránit.

Jsem si vědom, že město je ve svízelné finanční situaci, ovšem zavírání očí před realitou a žití na úkor budoucnosti povedou jen k tomu, že za rok za dva bude situace města ještě horší.

K rozhodnutí iniciovat vyhlášení místního referenda mne osobně, ale i členy přípravného výboru, vede několik skutečností:

  1. Ze strany současného vedení nevidíme žádnou promyšlenou strategii, jak město vyvést ze současných potíží, ale spíše jen snahu zůstat ve funkcích až do příštích komunálních voleb.
  2. Rozprodej posledních cenných částí městského majetku je jen zakrýváním skutečného stavu věcí. Tento postup nic zásadního neřeší, pouze skutečné řešení oddaluje.
  3. Současné vedení města, přes některé pozitivní kroky, stále způsobuje mnohamilionové škody, zejména z důvodu špatně sepsaných smluv, neschopnosti čerpat evropské dotace či vytvářením trafik pro spřátelené politiky v městských společnostech.
  4. Ačkoliv v programovém prohlášení je několik ustanovení o tom, že prodej majetku města není tou cestou, kterou by město mělo jít, záměr prodat rozsáhlé pozemky pod libereckým letištěm či městskou společnost TSML svědčí o něčem jiném.

Protože současné vedení města dle mého názoru již ztratilo legitimitu (viz např. výsledky krajských voleb v našem městě), domnívám se, že by nemělo rozhodovat o takovýchto zásadních otázkách. Jako jediný správný nástroj vidím v této situaci, spolu se členy přípravného výboru, právě institut místního referenda.

Opakovaně Vám navrhuji, že jsem připraven, stejně jako celý klub zastupitelů za Změnu pro Liberec, hledat se současným vedením města řešení klíčových problémů našeho města, pokud o to z vaší strany bude zájem. Většina Vašich kroků ovšem svědčí spíše o hledání silových, než společně přijatelných řešení. V případě Vašeho zájmu  jsem však přesto stále připraven se s Vámi osobně sejít a jednat a očekávám Vaše případné návrhy.

S pozdravem

Jan Korytář, zástupce výboru
a člen zastupitelstva města Liberce za Změnu pro Liberec

Příloha: Vybrané části programového prohlášení současné koalice, které byly převzaty z původního programového prohlášení koalice vedené Změnou pro Liberec,  a které nejsou současným vedením již prakticky naplňovány.

  • Budeme se při řízení města chovat jako jeho zodpovědní správci a to s ohledem na dlouhodobý přínos a nikoli okamžitý zisk
  • Budeme postupně snižovat městský dluh a to přednostně z úsporných opatření či zvýšených příjmů města, nikoliv z prodeje majetku města
  • Městské nemovitosti budeme namísto prodeje přednostně pronajímat s přesně vymezenými podmínkami
  • Pro zajištění financování rozvoje města budeme maximálně využívat všech dostupných dotací 
  • Přehodnotíme připravované projekty v rámci tzv. integrovaných plánů rozvoje města tak, aby skutečně sloužily obyvatelům města a získané dotace byly efektivně využity.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážení spoluobčané – příznivci Změny pro Liberec a Změny pro Liberecký kraj. Nebudu tvrdit, že jsem voličem vašich uskupení. Jsem pravicový volič a k