nášLiberec

Search

Jak by Liberec mohl přijít o Tipsport arénu

Vedení města již dvakrát předložilo zastupitelstvu návrh na oddlužení své společnosti Sportovní areál Liberec (SAL), která vlastní Arénu a přilehlá sportoviště. Je tu reálné nebezpečí, že město Liberec by mohlo o halu, kterou zaplatilo, hradí veškeré opravy a investice, přijít, a muselo by si jí koupit znovu. Je evidentní, že vedení města se rozhodlo udělat za minulostí tlustou čáru a smířilo se s faktem, že peníze vložené do Tipsport arény nikdy zpět nedostane.

Dluhy SALu uhradilo město s dluhopisem (skoro 600 mil. Kč) a teď má SAL splácet městu. SAL má příjmy jediné: město si od něj areál pronajímá, aby jej spolu se 14 miliony předala k provozování společnosti napojené na Syner. SAL ručil za svůj dluh zástavou sportovišť ve prospěch města.

Návrh na oddlužení spočívá v operaci s neexistujícími penězi, která městu nepřináší žádné výhody, zato značná rizika. Město pošle do společnosti SAL jako tzv. příplatek mimo základní kapitál 450 mil. Kč formou zápočtu za dluh SALu u města. Lidsky řečeno: SAL jakoby splatí a město peníze od SALu vloží zpět do této společnosti. Za to měla být zrušena zástava ve prospěch města.

V čem je problém?

  • Město ztratí možnost dostat zpět své peníze, kdyby areál jednou vydělával. Jak by mohl areál vydělávat? Pokud by byla zrušena koncesní smlouva, možná bychom zjistili, že něco by vydělávat mohl.
  • V případě prodeje části společnosti se bude prodávat oddlužená společnost a nic nezaručuje, že město dostane své peníze zpět.
  • V případě konkurzu společnosti SAL – ke kterému může snadno dojít, stačí několik nezaplacených faktur a opožděná platba od města – by městu hrozilo, že se celý městský stadion bude prodávat a město si svoje sportoviště bude muset koupit znovu nebo o ně přijde.

Tato rizika jsou podstoupena ze dvou důvodů:

1) město chce snížit problematický stav, kdy přes SAL tečou velké peníze a nechce společnost SAL zrušit a
2) město chce rekonstruovat Svijanskou arénu z peněz z EU a zástavní právo by dotaci bránilo.

Nyní je ve hře varianta, že zástava zůstane jen na Tipsport aréně a na okolních sportovištích se zástava zruší. Tato varianta je lepší, ale stále problematická: Jednak je Tipsport aréna provozně provázaná i s ostatními částmi areálu a jednak neřeší další problémy (vzdání se dluhu, konkurz…)

Opakovaně jsme žádali vedení města o poskytnutí prostředků na hodnověrný právní rozbor v kontextu všech smluvních vztahů okolo Arény, včetně koncesní smlouvy. Město si jeden právní posudek nechalo zpracovat, na problém v případě privatizace bylo upozorněno, rizika vyplývající z případného konkurzu v něm řešena nejsou.

Josef Šedlbauer a Jaromír Baxa, městští zastupitelé za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jako zastupitel a člen dozorčí rady DPMLJ dlouhodobě upozorňuji na smluvní závazek, plynoucí ze základní smlouvy mezi DPMLJ a BusLine, resp. jejím právním předchůdcem
První celoměstské referendum bylo v mnoha ohledech obrazem liberecké politiky. Co si z něj ale můžeme odnést pro budoucnost?    
Audit smluvních vztahů mezi společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) a BusLine měl posoudit, zda cena, kterou si BusLine od
Veřejná zakázka Libereckého kraje na zajištění autobusové dopravy na deset let od roku 2015 má předpokládanou hodnotu 4.231.600.000 Kč bez DPH při maximálním dopravním