Udělal jsem chybu a za chyby se platí

V únoru 2011 jsem jako tehdejší primátor města Liberce přehlédl, že v jednom z materiálů, které projednávalo zastupitelstvo a který se týkal uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci IPRM – atraktivní a kvalitní život v Liberci, je uveden v seznamu dalších projektů také projektový záměr občanského sdružení Čmelák na projekt Centrum pro přírodu. Jsem dlouhodobým předsedou tohoto sdružení a také spoluvlastníkem pozemků, na nichž se měl projekt realizovat.

Tyto pozemky by mělo v rámci projektu získat sdružení Čmelák, které by zde mohlo vybudovat po 17-ti letech činnosti vlastní sídlo jako zázemí pro své aktivity. Čmelák je počtem zaměstnanců, členů, rozpočtem i rozsahem aktivit největší nevládní neziskovou ekologickou organizací v Libereckém kraji, která mimo jiné provozuje i protikorupční a občanské aktivity, mezi něž patří i provoz tohoto webu.

Toto mé neúmyslné přehlédnutí vedlo k tomu, že jsem neohlásil dle zákona střet zájmů, za což mi byla nyní vyměřena pokuta v rámci přestupkového řízení. Hlasování zastupitelstva se přitom netýkalo projektu Čmeláka přímo, šlo o schválení rámcové smlouvy mezi městem a regionální radou jako poskytovatelem dotace, kde byl tento projekt uveden jako jeden z možných příjemců evropské dotace. Tímto mým přestupkem nedošlo k poškození města, ani k získání nějaké osobní výhody.

Rád bych zdůraznil, že se jednalo z mé strany o pochybení, nikoliv záměr, neboť jsem zhruba před rokem ve chvíli, kdy o projektu Čmeláka rozhodovalo liberecké zastupitelstvo poprvé, nehlasoval, právě z důvodu střetu zájmů. Stejně tak jsem nijak neskrýval spoluvlastnictví pozemku ani jen nepřeváděl na žádného „bílého koně“ a tuto informaci jsem nad rámec povinných údajů uvedl i v projektové žádosti.

I z těchto důvodů mi byla po mém odvolání ke správnímu odboru Krajského úřadu Libereckého kraje, z možného rozmezí 0 – 50.000 Kč stanovena snížená pokuta 1.500 Kč + správní poplatek 1.000 Kč za náklady řízení, nikoliv tedy 4.000 Kč, jak nepřesně uvedl server tydenvlk.cz . Trochu mne udivilo fungování státní správy v této záležitosti, neboť jsem byl ze strany příslušného úředníka ujištěn, že se jedná v případě přestupku o neveřejné řízení a jsem překvapen, že tuto informaci, která nemůže pocházet z veřejných zdrojů a kterou si u mne ani autor článku neověřil, přinesl jako první právě zpravodajský server patřící do skupiny S-group.

Chybu jsem v rámci přestupkového řízení uznal, je pro mě ponaučením, že v politice se platí i za chyby neúmyslné, které nikomu nezpůsobí žádnou škodu. To mi v kontextu dalších libereckých kauz, kde šlo často o poškození města o desítky milionů korun, za něž dosud nikdo nenesl odpovědnost, může připadat jako paradoxní, ale beru to jako důležitou výstrahu a dobré ponaučení do další politické práce.

Jan Korytář, zastupitel města Liberce za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.