Mimořádné zastupitelstvo – lidé proti spekulantům a vládě mamonu

Včera od deseti hodin probíhalo mimořádné zastupitelstvo týkající se nového územního plánu, trvalo neuvěřitelných 17 hodin a skončilo až po třetí hodině ranní. Jak se dalo očekávat probíhala veliká a dlouhá diskuze, ale tentokrát nejen mezi zastupiteli. Na magistrát bylo totiž doručeno celkem 1235 námitek a připomínek a dalších 63 námitek bylo podáno zástupcem veřejnosti na základě věcně shodné připomínky. Jedno jediné téma mimořádného zastupitelstva tak odhalilo několik různých názorů a pohledů jak má připravovaný územní plán, jeden z nejdůležitějších obecních dokumentů, vypadat.

Na začátku zastupitelstva, které začínalo nezvykle již v deset hodin dopoledne, byli přítomní zastupitelé, ale i nemálo občanů seznámeni se současným stavem přípravy územního plánu, jak byly vyhodnoceny námitky a připomínky občanů a jaký je dohodnutý postup.

Opoziční Změně pro Liberec se nelíbil čas, její zastupitelé argumentovali, že se tak těžko mohou účastnit občané i někteří zastupitelé. Vskutku jich na začátku nebylo hodně a přicházeli postupně ze svých zaměstnání. Josef Šedlbauer ze Změny pro Liberec rovněž polemizoval se stanoviskem vedení, cože je kvalita života ve městě a znamená-li to pouhý růst stavebních aktivit. To si nenechal líbit náměstek Rutkovský (Unie pro sport a zdraví) a zaútočil na Změnu pro Liberec, že málo pracuje ve výborech, za což si vysloužil podobně ostrou kritiku a obvinění ze lži.

Se stanoviskem „Jirky a Jirky“ (míněni náměstci Rutkovský a Šolc) se ztotožnil zastupitel za ČSSD a bývalý náměstek Milan Šír. Vůbec bylo celé zastupitelstvo zajímavé sledovat jak se tento letitý a zasloužilý sociální demokrat bil za práva bohatých manažerů stavět si svá sídla a neměl pochopení pro sídliště a staré činžovní domy v centru, kde žijí ne tolik majetní (protože často poctivě pracující) lidé.

Po krátké přestřelce vystoupili zástupci osadních výborů, po nich byla vyhlášena přestávka a jednání začalo až ve 14 hodin, kdy přišla na řadu diskuse občanů, kteří přišli se svými výtkami k navrhovanému konceptu územního plánu. Pojďme se podívat na nejzajímavější vystoupení, ukázaly bohužel nemálo z neradostné reality přístupu města ke svým občanům. Jak se dalo čekat současné vedení města pokračuje ve šlépějích argumentace posledních dvaceti let, petice a názory občanů jsou odbývány s tím, že jde jen o jeden z názorů.

S pochopením se u vedení města ústy náměstka Rutkovského nesetkal liberecký kynologický klub, který ve městě funguje již 40 let. Nic naplat, že petici podepsalo přes 800 lidí. V Ostašově, který je těžce zkoušen místní průmyslovou výrobou i dopravní situací, podepsalo přes 1200 lidí petici proti umístění další průmyslové zóny.

Občan z Kunratické připomněl problém tamní zeleně, kterou investor kácí jak na běžícím páse. Zmíněn byla i zajímavá skutečnost, že na Kunratické je zakreslena benzínka na plochách rekreace a sportu. A vnímavý občan se nakonec obrátil na vedení města s otázkou: když město někomu změnou územního plánu znehodnotí pozemek, doplatí mu cenu, ale platí to i v obráceném gardu, budou spekulanti doplácet městu?

Velikou debatu rozproudili i občané Machnína a Bedřichovky, kteří rovněž nesouhlasí s umístěním průmyslové zóny v blízkosti jejich domovů. Dodejme, že pozemky (louky, ornou půdu), na kterých se má zóna realizovat, vlastní spekulanti napojení (či přímo členové) na strany ve vedení města. Mezi klíčovými majiteli pozemků je i významný podnikatel, který nemálo ovlivňuje liberecké dění. Petici proti záměru města podepsalo 700 z tisícovky Machnínských. Ani to nezabralo.

Ačkoliv současné vedení města proklamuje (a částečně to i dělá) svou otevřenost vůči veřejnosti musela se Dagmar Vízková z občanského sdružení z Doubí vyloženě dožadovat, aby mohla přednést svůj příspěvek. Její vstup byl přitom kvalitní, když si tamní lidé z vlastní iniciativy měřily nejrůznější negativní dopady na jejich životy, které jim přinesl nekritický přístup vedení města k investorovi průmyslové zóny Jih (Investorsko inženýrská, a.s. – dceřiná firma Syneru). O katastrofální situaci v Doubí, kde vítězí zájmy dravého kapitálu nad životy rodin a lidí, ale i nad kvalitou škol, poreferovalo i několik dalších občanů.

František Chalupný, který dobře vysvětlil dnešní povahu spekulací – totiž spekulaci za náhradu. Jak bylo před lety obvyklé, zhodnocovaly se pozemky například na stavební parcely, dnes, po opadnutí stavebního boomu, půjde obchodníkům s pozemky o to naopak o „znehodnocení“ pozemků, které pak budou chtít spekulanti zpátky po městě. Rutkovský to prý řeší.

Hana Fialová popsala situaci v Ruprechticích u Slunečních lázní, kde si developer koupil pozemky za směšnou cenu, kdy pozemky byl z důvodu ochrany přírody zapsány jako nezastavitelné, ale nyní jde město i tvůrce územního plánu investorovi takovým způsobem na ruku, že místní občané již čtvrtým rokem bojují s městem. Zmínila i libereckou specialitu, kterou je „viladům“, termín, který investorům umožňuje prakticky cokoliv. O jednom nápadu postavit „viladomy“ v historické čtvrti firmou z pod křídel Syneru u muzea se dočtete zde.

Debata se vedla i kolem přemnožení nákupních zón, a to jak ve středu města i na jeho okrajích. Občané kritizovali vedení radnice v posledních 20.letech, které dopustilo zaplevelení centra nákupními centry i přenechalo plánovanou průmyslovou zónu v Růžodole soukromému investorovi (Investorsko inženýrská a.s.), čímž se stalo, že tam vyrostly místo fabrik nákupní centra. V návaznosti se rozhořela debata na termínem „strategický investor“.

Zástupce ruprechtických občanů Pavel Eliáš zase zmínil možnost zástavby velmi oblíbeného místa snad všech Liberečanů – okolí secesní kaple U obrázku, starého poutního místa nad Ruprechticemi. Doplnila ho ještě Hana Fialová, která dodala zajímavou informaci, že když pozemky kolem kaple U obrázku patřily tamním drobným vlastníkům, stavět se tam nemohlo. Po té je skoupil známý spekulant a najednou to má jít..

Po skončení debaty s občany, z nichž někteří odcházeli z jednání zastupitelstva až znechuceni, následovalo samotné schvalování pokynů pro firmu, která má územní plán vypracovat. Celou debatou se nesl spor mezi náměstkem Rutkovským a zbytkem velké opozičně smluvní koalice a Změnou pro Liberec. Opozice náměstkovi vytýkala, že předkládá materiály, které nebyl projednány výborem, Jiří Rutkovský vinil zástupce Změny pro Liberec z nedostatečné a neodborné práce. Situace se dostala až tak daleko, že náměstek Rutkovský doporučoval nehlasovat pro návrhy, se kterými přišla Změna pro Liberec, ač nebyly v rozporu s jeho vlastními návrhy.

Neprošly občanské návrhy, které si osvojila opozice, proto bude nadále například zakresleno další sídliště v údolí vedoucí k oblíbenému libereckému „Tajchu“ ve Vesci. Rovněž kolem Lesního koupaliště zůstane naplánovaná výstavba, ač předtím proběhla velká debata o tom, jak může být vydáno územní rozhodnutí v rozporu s územním plánem, což se stalo loni na podzim u oblíbeného Lesního koupaliště k nemalé radosti investorů.

Zastupitel Milan Šír navrhoval hlasovat pro koncept územního plánu s počtem obyvatel zvyšujícím se na 120 tisíc, ale nebyl schopen dodat, odkud údaje pro své tvrzení čerpá. Na to reagoval zastupitel Korytář, který poukázal na to, že v ČSSD jsou velcí vlastníci pozemků a spekulanti, kterým navýšení bytové zástavby může jen vyhovovat. Za to se od sociálního demokrata Martina Septa dozvěděl, že je blázen…

Nakonec ale byly všechny pokyny pro zpracovatele územního plánu odhlasovány, včetně těch, které nebraly v potaz různé občanské námitky či petice. Unavení zastupitelé se teprve po třetí hodině ranní rozešli do svých domovů.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včerejší zastupitelstvo se protáhlo až do půlnoci. A stačilo projednat sotva půlku bodů. Nicméně byla přijata klíčová rozhodnutí – město Liberec odsouhlasilo záměr privatizovat
Listopadové zastupitelstvo bude vyčerpávající. Jednak je na pořadu 42 bodů k jednání, ale zejména půjde o jejich důležitost. Klíčovými body bude schválení záměrů prodat
Včerejší zasedání libereckého zastupitelstva mělo třicet bodů k projednání, ale dominovaly mu ve finále jen tři. Rodiče dětí ze ZŠ Ještědská dosáhli svého a
V říjnovém zastupitelstvu bude jedním z hlavních projednávaných problémů situace kolem libereckých lázní, čerpání evropských fondů, potažmo celá nelehká ekonomická situace vůbec. Kdysi bohaté
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.