Vaše vysvědčení – otevřený dopis pro zastupitele ČSSD Milana Šíra

Pane Šíre, chtěla bych Vám říci, že při sledování, poslechu, nebo čtení Vašich veřejných výroků, si vždy připadám jako v nějakém špatném filmu a přemýšlím o tom, co všechno musíme my občané za svoje daně snášet.

Dne 19.1.2012 jsem sledovala zastupitelstvo MML. Vaše příspěvky se hemžily nesmyslnými informacemi – zvláště při vyčíslování počtu obyvatel Liberce, když jste uváděl dostatek pracovních míst v průmyslové zóně a obhajoval zájmy majetných občanů.

Nejvíce mě ovšem zaujalo,když jste udělil jakési vysvědčení obyvatelům několika sídlišť v Liberci (Rochlice,Vesec,Doubí). Když jsem slyšela Váš výrok : „Kdybych já byl manažerem, na takových sídlištích jako Rochlice, Vesec, Doubí , bych bydlet nechtěl…“  Nevěřila jsem svým vlastním uším. Přemýšlím o tom,zda mám Vaše výroky považovat za bezostyšnou drzost a pohrdání,nebo –speciálně ve Vašem případě – pouze hodnotit mentální schopnosti řečníka. Nemohu pochopit,jak si může zastupitel města dovolit mluvit tímto způsobem. A zvláště pak zastupitel takové strany jako je ČSSD.

V této souvislosti mi dovolte připomenout několik slov z dokumentů Vaší strany : „Jsme sociální demokraté. Hlásíme se k soužití v sebevědomí svobody, v úctě k svébytnosti každého a v péči o potřeby všech. “ (Jedná se o slova z dokumentu ze sjezdu Vaší strany.) Link na celý dokument pro Vaši informaci přikládám zde

Na základě programu a idejí Vaší strany jste byl do zastupitelstva zvolen nebo se snad mýlím? Doufám ,že Vaši voliči sami vyhodnotí,jakým způsobem naplňujete myšlenky Vaší strany a jejich očekávání a vystaví Vám příslušný účet. Ale pojďme dále.

Možná budete argumentovat tím,že Váš výrok vytrhávám z kontextu. Vaše slova se však z kontextu vytrhnout nedají a demonstrují dostatečným způsobem Vaše smýšlení a činy.

Ve veřejném životě působíte již dlouho,domnívám se tedy,že člověk ve Vašem postavení a s předpokládanými zkušenostmi,která jste za léta v politice a veřejné činnosti získal, by měl hovořit s rozmyslem,po důkladném vyhodnocení všech informací a měl by si být vědom všech důsledků,které z jeho verbálního projevu vyplynou.

V souvislosti s Vaším výrokem mám na Vás několik otázek :

 1. Domníváte se,že na Vámi uvedených sídlištích žijí méněcenní a neschopní lidé? Lépe se rozhlédněte a informujte.Na těchto sídlištích žije celá řada schopných manažerů a také například lékaři atd.,nehledě na to,že zde ve velké většině žijí slušní lidé,kteří platí daně a využívají volebního práva.
 2. Kolik lidí z Liberce asi žije na Vámi jmenovaných sídlištích?
 3. Kolik z těchto obyvatel dalo Vaší straně a konkrétně Vám hlas ve volbách a umožnilo Vám stát se městským zastupitelem?
 4. Kolik Vašich voličů Vám dalo svůj hlas a spolehlo se přitom na fakt,že budete hájit jejich zájmy?
 5. Kolik manažerů,za které tolik bojujete,jste měl při svém projevu na mysli? (Ráda bych znala přesný počet,aby bylo jasné,jak velkou skupinu lidí podporujete a chcete jí zajistit komfort.)
 6. Jaký přínos by podle Vás měl příliv těchto manažerů do města?
 7. Jakou činností by se tito manažeři měli zabývat?
 8. Kvalitu bydlení na Vámi jmenovaných sídlištích považujete zřejmě za nedostatečnou,co jste tedy udělal Vy sám pro její zlepšení?(Mimo kritiky.)
 9. Domníváte se,že svými výroky přispíváte ke zklidnění celkové atmosféry ve městě?
 10. Jak Vy sám hodnotíte Váš přínos městu a jeho obyvatelům?
 11. Jak dlouho se ještě chcete věnovat činnosti městského zastupitele ?
 12. Jak dlouho ještě chcete působit ve veřejném životě?
 13. Jaké jste si v této činnosti nastavil cíle?
 14. Jakou máte k této činnosti motivaci?
 15. Jak si myslíte,že Vaši činnost hodnotí voliči?
 16. Jaké hodnocení za činnost městského zastupitele byste si dal Vy?
 17. Domníváte se,že zastupitel,který nemá osobnostní,odbornou a mentální způsobilost,by měl zastávat pozici zastupitele?
 18. Domníváte se,že Vy osobnostní,odbornou a mentální způsobilost k činnosti městského zastupitele máte?

Pokud uznáte moji osobu za hodnou toho,abyste mi odpověděl na položené otázky (jsem totiž také obyvatelkou jednoho z Vámi jmenovaných sídlišť),žádám Vás o reálná fakta a čísla,která se dají vyhodnotit.

A teď trochu z jiného (i když souvisejícího) soudku. Bohužel nezvratným faktem je,že Liberec je město s velkou zadlužeností ve výši cca dvě miliardy korun. Na této bilanci má zásluhu předešlé vedení města. Zajímavý a zároveň otřesný je fakt,že občané budou stále platit jako mourovatí a někteří zastupitelé z předešlých vedení dál sedí v zastupitelstvu,jako by se nechumelilo.

Pokud se nemýlím,jste zastupitelem města již dlouho a také jste působil na postu náměstka primátora.Tedy velké zadlužení Liberce vzniklo i s Vaším přispěním.

Je tento výčet Vašeho působení správný?:

 • Radní obce Liberec 2.11.2006 – 16.10.2010
 • Náměstek primátora obce Liberec 2.11.2006 – 16.10.2010
 • Zastupitel obce Liberec 21.10.2006 – po současnost

I v letošním roce občané pocítí katastrofální a účelové hospodaření v minulosti – konkrétním dopadem na každého z nás je mj. i zvýšení daně z nemovitostí. Ale abych se vrátila k části Vašeho výroku : „Kdybych já byl manažerem…“.

Pokud je mi známo,Vy manažerem jste. Byl jste jmenován do funkce „Technický manažer“ v organizaci se 100% účastí města – Technické služby města Liberce. Tato funkce byla vytvořena malou chvilku před tím,než jste ji obsadil – náhoda? Pokud se s manažerskou pozicí Vy sám neztotožňujete (což jasně vyplývá z Vašeho výroku), ukazuje to opět na nekompetentní kroky lidí,kteří Vás do této funkce dosadili.

Zvláště v dnešní kritické době,kdy každá koruna by měla být vynaložena hospodárně ,mi to připadá minimálně nemravné. Pokud jsou moje informace správné,měl byste této organizaci přinést zakázky,aby například ředitel organizace nemusel spoléhat na přírodní jevy (sníh),které mají zajistit přijatelný hospodářský výsledek. (Výrok v tomto smyslu pronesl na zastupitelstvu města,které jsem také sledovala on-line.)

V této organizaci působíte již déle než čtvrt roku (od 3.října 2011?) a tak mi tedy opět dovolte pár otázek :

 1. Jaké zakázky jste pro organizaci dojednal?
 2. Jaký finanční přínos má Vaše působení v TSML pro Liberec?
 3. Jaké jsou Vaše vize v TSML do budoucna?
 4. Jakou částkou jste za svou činnost honorován? (Jsem přesvědčena o tom,že tato otázka je naprosto legitimní,protože jste placen z veřejných prostředků.)
 5. Jak dlouho hodláte v této pozici setrvat?
 6. Jak Vy sám hodnotíte svoji činnost v TSML?

Situaci v TSML znám poměrně dobře a informace,které mám o Vaší činnosti zatím nejsou moc uspokojivé. To není v dnešní napjaté době,kdy se hledají veškeré rezervy a možné úspory moc dobrá zpráva. Doufám,že se všichni,kteří mají přímou návaznost na činnost a hospodaření této organizace,začnou Vaším pracovním nasazením podrobně zabývat a důkladně vše vyhodnotí. Na bezmeznou trpělivost občanů-daňových poplatníků donekonečna spoléhat nelze.

Můj názor : Pokud již tato pozice byla vytvořena,měla být obsazena fundovaným manažerem,jehož činnost bude někam směřovat a jejímž výsledkem nebude hazardování s veřejnými finančními prostředky. Z vlastních personálních rezerv firmy mě napadá hned několik jmen současných i bývalých manažerů,kteří by byli zárukou dobrých výsledků firmy,pokud by jim byla dána možnost pracovat ve funkci „Technický manažer“.

Podivuji se tedy tomu ,že jste do této pozice byl dosazen zrovna Vy!? Zajímalo by mě,jakým způsobem proběhlo výběrové řízení,kolik bylo přihlášeno kandidátů…? Stejný názor mám i obsazení pozice ředitele této společnosti…

Pokud se rozhodnete na můj dopis reagovat,ušetřím Vám trochu času. Od narození jsem občanem Liberce. Chodím pravidelně k volbám a patřila jsem k voličům ČSSD. Tuto stranu jsem přestala volit,její organizace v Liberci se,dle mého názoru,zpronevěřila svým základním principům. Jsem bezpartijní. Jsem občanem,který si všímá dění kolem sebe a svoje názory si nevytváří na základě jednostranných informací.

Na základě Vašich vystoupení a činů,jsem si vytvořila názor,že Vás nezajímá skutečná prosperita města, nehájíte zájmy občanů a už vůbec se neohlížíte na zájmy svých voličů,kteří Vám dali hlas na základě volebního programu,nebo prostě proto,že jsou jim blízké ideje ČSSD.

Nejste schopen konstruktivního jednání a nelze přehlédnout,že při různých příležitostech napadáte některé zastupitele jenom proto,že jejich stranická hlavička má jinou barvu a přitom naprosto pomíjíte fakt,že se snaží jednat v zájmu občanů.

Dle mého názoru nemáte ve veřejném životě co dělat a na místě městského zastupitele zvoleného za ČSSD už vůbec ne.

Můj dopis považujte za veřejné vyjádření mého názoru.

S pozdravem

Marcela Habelová

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna