nášLiberec

Search

Programové prohlášení koalice mnohé zaskočilo

Včera (23. února 2012) jsem se na zastupitelstvu města vyjádřil k tomu, co zaznělo na lednovém zastupitelstvu SML v souvislosti s nezveřejněním pozvánky na veřejnou besedu se zástupci všech zastupitelských klubů.

Počkal jsem si na zápis z minulého zastupitelstva, abych mohl citovat výroky některých zastupitelů a uvést je na pravou míru. Některé výroky zastupitelů jsou skutečně nepochopitelné a občas se ptám, zda jen nechtějí pochopit, nebo jestli je to úmysl.

Setrvalá volební kampaň podle Mgr. Lysákové

Paní Mgr. Lysáková na lednovém zastupitelstvu, když odpovídala na otázku, proč byla proti zveřejnění pozvánky, mimo jiné řekla:

„Nemůžu v žádném případě souhlasit s tím, že tato iniciativa zastupuje celé politické spektrum. Není to pravda a rozumím tomu, že i další zástupci redakční rady na toto nepřistoupili, protože dle mého názoru se jedná o setrvalou volební kampaň, ať se to komu líbí nebo nelíbí.“

Musím uvést řadu nepřesností v těchto větách na pravou míru. Nikdo z iniciativy Je čas nemlčet nikdy neřekl, že zastupujeme celé politické spektrum! Dovolili jsme si jen uspořádat veřejnou besedu se zástupci všech zastupitelských klubů a v této souvislosti jsme uvedli, že tato beseda se týkala celého politického spektra. Nikdy jsme ale neřekli, že zastupujeme celé politické spektrum.

Jsme nezávislá občanská iniciativa – nejsme politická strana, nejsme politické hnutí, nejsme ani (jak paní Mgr. Lysáková několikrát chybně opakovala) občanské sdružení. Jsme občanská iniciativa, která nikdy nekandivodala, nekandiduje a nebude kandidovat do žádných voleb. Přesto je paní Mgr. Lysáková přesvědčena o tom, že vedeme volební kampaň, dokonce setrvalou volební kampaň. Proč by taková iniciativa měla vést volební kampaň mi skutečně uniká.

Paní zastupitelka také uvedla, že většina představitelů iniciativy Je čas nemlčet  je členy Změny pro Liberec. Dovolil jsem si paní zastupitelku opravit v tom, že nikdo z nás není členem Změny pro Liberec ani není členem občanského sdružení Změna pro Liberec. Bohužel opravení několika nepravd (nebudu používat zatím slovo lží) bylo asi příliš.

Programové prohlášení koalice – jeho závaznost a nezávaznost

V souvislosti s nezveřejněním pozvánky na veřejnou besedu se zástupci všech zastupitelských klubů jsem si dovolil všem zastupitelským klubům položit jednoduchou otázku. „Jak hlasoval váš zástupce v redakční radě ohledně zveřejnění pozvánky a u zástupců koaličních klubů bych chtěl vědět, jak se slučuje vaše hlasování s programovým prohlášením koalice.“ Programové prohlášení koalice mimo jiné na straně 2 v jednom bodu říká.

Otevřeme Liberecký zpravodaj občanům i všem politickým subjektům působících v zastupitelstvu města. Redakční rada bude složena tak, aby v ní měl každý politický subjekt v zastupitelstvu jednoho zástupce.

Dozvěděl jsem se, že zástupce Liberec občanům v redakční radě hlasoval pro, zástupce USZ hlasoval proti, zástupce Věcí veřejných se zdržel. Za ČSSD na otázku nikdo neodpověděl.

Jak vidno, programové prohlášení koaličních stran snese na papíru hodně, ale převést některé body do reality může být často větší problém, než by se mohlo zdát. A přitom se jednalo o maličkost – veřejnou besedu občanů se zástupci všech zastupitelských klubů v prostorách radnice.

Obrázek si o tom každý jistě udělá sám. Za sebe se domnívám, že někteří zastupitelé nechtějí přímou konfrontaci s občany města, že je možná nezajímají jejich názory a že jim stačí schůzky s jejich voliči. Domnívám se, že zastupitel je zastupitelem všech občanů města, do jehož zastupitelstva je zvolen a měl by tudíž chtít znát názory všech občanů. Možná se ale pletu a je to všechno jinak …

Pavel Felgr

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny