Jak se stát bezdomovcem

V poslední době se díky asociálním reformám ze strany vlády Petra Nečase dostávají do tíživé sociální situace také lidé, kteří by si tento stav nedokázali v minulosti ani představit. Nepatrně se nyní odchýlím od tématu ubytoven a popíši případ pana D. a jeho přítelkyně paní N. Pana D. znám přibližně od prosince minulého roku. Je mu 58 let a celý život pracoval, z toho několik posledních let v mladoboleslavské Škodovce.

Jeho zdravotní stav se však zhoršil, a proto již nestačil požadovanému tempu výroby. Z toho důvodu dostal výpověď a dle jeho slov mu firma stále dluží poslední 2 platy. Z tohoto důvodu se i s dlouholetou přítelkyní paní N. dostal na ulici. Tam žijí již 2. rokem. Paní N. sice pobírá díky svému handicapu částečný invalidní důchod, tj. cca 5 300 Kč, tato částka však nestačila na pokrytí všech nákladů souvisejících s bydlením. Navíc na ni byla uvalena exekuce, jelikož se stala obětí podvodu. Údajně podepsala nějaký úvěr, je od narození hluchoněmá a analfabet a tak měla společnost nabízející nebankovní úvěry lehkou práci.

Paní N. nemá nárok na výpomoc v rámci dávek hmotné nouze, neboť je invalidní důchodce. S panem D. jsem sice vyřídil tzv. jednorázovou výpomoc ve výši existenčního minima, což bylo minulý rok 2 020 Kč. Na tuto dávku ovšem má, jak již z názvu vyplývá, nárok pouze jednou. Na jiné nárok nemá, jelikož byl na půl roku vyřazen z evidence ÚP. Povinnost někdy až šikanózní a většinou zbytečné docházky na ÚP se mu stala osudnou. Není lehké vylézt v třeskutých mrazech ze stanu z pod několika dek a vláčit se z okraje Liberce na ÚP.

Zimu přežili díky laskavosti zaměstnance jisté firmy, která sídlí kousek od lesíka, kde se tento pár usídlil. Podařilo se mi s ním domluvit zapůjčení maringotky. Ta však bude muset být do konce dubna uvolněna. Azylové domy, které jinak odvádějí záslužnou práci, bohužel nenabízejí ubytování pro páry. Vzhledem k závislosti paní N. na panu D. je však nemožné tyto dva oddělit. Poslední pokus dopadl katastrofálně. Naději proto vkládáme do toho, že panu D. bude přiznán invalidní důchod, na jeho pobírání má za odpracovaná léta nárok. V těchto dnech půjde před lékařskou komisi, je však otázkou, jak dlouho bude posouzení ČSSZ trvat.

Tímto příkladem jsem chtěl ilustrovat, že v dnešní době není vůbec obtížné spadnout během několika dnů na absolutní sociální dno, z něhož není vůbec jednoduché se dostat.

Jan Baďura

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V článku, který jsem před nějakou dobou zde zveřejnil, jsem se pokusil nastínit praktiky libereckých ubytoven. V následující práci bych se chtěl věnovat praxi
Skutečnost, že ubytovávání sociálně slabých a vyloučených je výnosným byznysem je mezi odbornou veřejností známým faktem. S touto problematikou bych však chtěl seznámit také
Není tomu ani rok, co jsem zažil zajímavý týden v zaměstnání a o tento příběh bych se s Vámi, milí čtenáři, chtěl podělit. Pracuji
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.