Veřejná beseda „Liberec, město sportu“

Veřejnou besedu o tom, jak moc je „LIBEREC – MĚSTEM SPORTU“ pořádala tento týden ve Fryčově knihkupectví občanská iniciativa JE ČAS NEMLČET. S Liberečany přišli diskutovat lyžařka a zastupitelka města Zuzana Kocumová (USZ), bývalý aktivní fotbalista a současný předseda sportovního výboru města, zastupitel Roman Šotola (ČSSD) a Jan Svatoš – ředitel Sportovního areálu Ještěd a.s.

Liberci se pyšní titulem Evropské město sportu pro rok 2012, který mu loni na podzim udělila Asociace evropských měst sportu zejména za vybudování moderních sportovišť vystavěných pro lyžařský šampionát – skokanské můstky, běžecký areál ve Vesci, a také Tipsport Arénu. Ruku v ruce s výstavbou však kráčí miliardový dluh. „Právě aréna provozovaná na základě koncesní smlouvy firmou Sport facility management, s. r. o. stojí městský rozpočet ročně více než 50 milionů korun za splátky dluhu a úroky. Město pak ještě tomuto soukromému provozovateli platí ročně 14 milionů korun za správu arény. Nikdo přitom neví, zdali je provozování arény pro firmu Sport facility ziskové či nikoliv.“, konstatovala na besedě Zuzana Kocumová.

Mnohé z přítomných zajímal Festival Benátská noc, který se počínaje letošním rokem přesunul od Jizery pod Ještěd, do veseckého areálu. Ředitel SAJ a.s. Jan Svatoš přislíbil, že vyjedná zveřejnění části smlouvy, která se týká délky trvání kontraktu mezi organizátorem festivalu a SAJ. Zároveň upokojoval, že zvuk/hluk bude veden mimo město, likvidaci odpadků zajistí technické služby a nápor turistů vyřeší posílená hromadná doprava. Informoval, že je v plánu provázat vstupenky na festival s nabídkou dalších městských společností, například s využití slevy při vstupu do ZOO, Botanické zahrady či výjezdu lanovkou na Ještěd.

„V přivedení tohoto oblíbeného hudebního svátku do Liberce vidím obrovskou příležitost, jak areál oživit a zároveň umožnit Liberci, coby krajskému městu, nabídnout veřejnosti jeden velký festival. Doufám, že festival pod Ještědem bude ku prospěchu akce i města Liberec“, domnívá se Roman Šotola.

Další otázky přítomných se týkaly zhruba 850 tisíc korun, které mají být v rámci 1. kola rozděleny jako příspěvky ze Sportovního fondu města Liberec. Zuzana Kocumová v této souvislosti konstatovala, že by bylo vhodné, aby ti, kteří budou žádosti o příspěvky hodnotit a sami jsou členy organizací, které o ně žádají, dokázali odhlédnout od svých zájmů a byli nestranní.

Na řadu témat, která Liberečany zajímají a pálí se v diskusi nedostalo a tak někdy na příště zůstávají úvahy nad možnostmi libereckých koupališť, chátrajícími tělocvičnami městských škol či zanedbanými hřišti a zejména nad systematickou podporou mládežnického sportu.

Kompletní videozáznam z besedy uveřejní iniciativa Je čas nemlčet na svých internetových stránkách www.casnemlcet.cz

Tereza Šímová, Nezávislá občanská iniciativa Je čas nemlčet

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.