Auditoři varují před stavbou muzea tramvajové dopravy

Hloubkový audit hospodaření, který si nechaly vypracovat orgány Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, varuje před realizací Centra historie tramvajové dopravy, které má za zhruba 90 milionů vzniknout v Liberci a jehož převážnou většinu nákladů mají uhradit evropské dotace. Auditoři firmy FSG Finaudit jasně uvádějí, že muzeum tramvajové dopravy zvýší zadluženost dopravního podniku a zhorší výsledek jeho hospodaření. DPMLJ i vedení města na projektu ale stále trvá.

Na jaře letošního roku si dopravní podnik nechal zpracovat hloubkový audit některých svých činností. Auditor, společnost FSG FINAUDIT, k projektu Centra historie tramvajové dopravy uvádí následující zjištění:

„Byl nám předložen dokument Odborný odhad nákladů a výnosů, který počítá s provozní ztrátou Centra (po započtení odpisů a úroků z bankovního úvěru) ve výši přibližně 1 milion Kč ročně. Ekonomický přínos celého projektu pro Společnost (tj. DPMLJ) je přitom prakticky nulový – Centrum sice poslouží k propagaci Společnosti, lze však mít oprávněné pochybnosti o tom, že by se v důsledku této propagace zvýšil počet přepravených osob, nebo že by měla jiný pozitivní vliv na výkony Společnosti. Proto Centrum historie tramvajové dopravy považujeme z pohledu Společnosti za nedůvodnou zátěž, která ve svém důsledku přispěje ke zvýšení její zadluženosti a zhoršení výsledku hospodaření.“

Dluhy dopravního podniku se přitom pohybují kolem 300 milionů korun. Zastupitel Změny pro Liberec, který se problematikou dopravy dlouhodobě zabývá, Josef Šedlbauer k tomu podotkl: „Tento projekt DPMLJ prosazuje navzdory kritické zadluženosti města i svojí (závazky DPMLJ převyšují 300 milionů Kč) a bez ohledu na to, že všechny vlastní zdroje bude potřebovat na spolufinancování další rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce“. Podle Šedlbauera spolufinancování projektu (město na něj dá ze svého cca 15 milionů korun) nakonec zaplatí obyvatelé města prostřednictvím jízdného nebo skrze vyšší příspěvek liberecké radnice.

Současné vedení města je ale pro zachování projektu, navzdory auditorské zprávě a ač si je samo vědomo toho, že předpokládané roční náklady tramvajového muzea budou zhruba milion korun ročně. Potvrdil to náměstek primátorky za sociální demokracii Lukáš Martin. Vedení města se opírá o to, že projektu dali zastupitelé města podporu a rozhodlo i představenstvo podniku.

Oproti tomu předseda představenstva DPMLJ Roman Šotola (ČSSD) nebere závěry auditu na lehkou váhu a v souvislosti se současným tristním ekonomickým stavem města připouští, že některé plánované záměry bude potřeba ještě přehodnotit.

Muzeum tramvajové dopravy představuje projekt za zhruba 90 milionů, v jehož rámci se mají vybudovat v areálu bývalých LVT tři budovy, ve kterých bude expozice historických tramvají, vstupní hala a restaurace. Do projektových příprav DPMLJ investoval už 1,4 milionu korun. Náklady na výstavbu centra má až z 85% pokrýt dotace z evropských fondů, dopravní podnik ale na spolufinancování utratí nejméně 15 milionů Kč z vlastních zdrojů.

Se záměrem vybudovat „muzeum tramvajové dopravy“ přišlo někdejší vedení DPMLJ ve spolupráci s libereckým Boveraclubem. Velké zastání měl i v někdejším primátorovi Jiřím Kittnerovi (ODS). Oproti tomu radniční opozice (Změna pro Liberec) i občanští aktivisté projekt často kritizovali kvůli jeho naddimenzování i spornému využití pro město a jeho občany.

Hlavním argumentem kritiků bylo, že tyto prostředky měly být spíše využity pro drobnější projekty, které reálně zvýší kvalitu života občanů, jako je oprava parků, hřišť nebo tělocvičen. Zastánci muzea tramvají zase ukazovali na nutnost vzdělávat děti i veřejnost v technických oborech a přilákat k nim zejména mládež.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Krajské protikorupční pracoviště /dříve Čmelák – Společnost přátel přírody / již od roku 2009 systematicky upozorňuje libereckou veřejnost a zároveň odpovědné politiky na problémy
Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále bude ostřížím zrakem sledovat Regionální operační program (ROP) Severovýchod, začnou se skrze něj po čtvrt roce,
Zástupci Regionální rady ROP Severovýchod tvrdí, že zatýkání ze strany protikorupční policie na její liberecké pobočce z minulého týdne dotace pro celý region neohrozí. 
Minulý týden se stal jedním z hlavních témat regionálního zpravodajství zásah protikorupční policie v liberecké pobočce Regionálního operačního programu Severovýchod. Konečně, chtělo by se