Hledání úspor v rozpočtu kraje se na dostupnosti ani kvalitě služeb poskytovaných ZZS LK neprojeví

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, stejně jako ostatní příspěvkové organizace, vstupují do dalšího roku se sníženými financemi. Nastavení jasných pravidel financování, jasně stanovený rozpočet na rok 2013 a personální audit jsou úkoly, které čekají na ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Stanislava Mackovíka.

 

Naším cílem je hledat rezervy, které by zefektivnily financování záchranné služby. Tyto úspory se však v žádném případě nedotknou počtu výjezdových stanovišť ani počtu záchranářů, řidičů -záchranářů anebo lékařů, kteří na Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje slouží. Ředitel Stanislav Mackovík již prokázal, že je schopným a zkušeným záchranářem, a proto věřím, že v tomto kontextu prokáže také to, že je schopným a zkušeným manažerem.

Restrukturalizace lůžkového fondu zdravotními pojišťovnami, která se dotkla některých zdravotnických zařízení v Libereckém kraji, vyžaduje dostatečnou a kvalitní síť výjezdových stanovišť a posádek zajišťujících akutní přednemocniční zdravotní péči na území celého kraje. Rozpočet záchranné služby na rok 2013 proto musí být sestaven tak, aby v něm bylo dostatek prostředků pro optimální provoz výjezdových stanovišť, zajištění Letecké záchranné služby i skupiny speciálních činností na celý příští rok.

Cílem personálního auditu proto není optimalizovat počty řidičů, záchranářů a lékařů, ale nejít úspory v administrativním aparátu, který je na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje ve srovnání se srovnatelně velkými záchrannými službami v České republice početně předimenzován. Úspory, které se podaří najít, by se měly vrátit zpět do rozpočtu záchranné služby jako dostatečná motivace pro ty, kteří zachraňují lidské životy.

Výstupy z personálního auditu na Zdravotnické záchranné službě LK bude následně konzultován s vedením Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky, zástupci jednotlivých samospráv i odborovou organizací ZZS LK tak, aby do budoucna zabránily šíření fám a dezinformací a zároveň přesvědčily záchranáře a lékaře záchranné služby, že nejsou činěny žádné nekompetentní kroky směřující proti nim.

Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana LK
pověřená vedením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tak tu máme další krajský pokus o rozdělení financí pro sportovní kluby, tentokrát „úspěšný“, protože prošel zastupitelstvem Libereckého kraje. A to přesto, že přidělování
Výrok dne: „Tak k čemu byla ta měsíční masáž o tom, jak potřebujete pro ty tři velké kluby tři až pět milionů na jejich
Žádat či nežádat odstoupení generálního ředitele krajské nemocnice, přímo odstoupení navrhovat nebo mu naopak vyjádřit důvěru? To je téma, které v současné době řeší hodně
Po nedávném návratu vlků na Českolipsko se nyní do Libereckého kraje vrátili také medvědi. Nejedná se ale o medvědy čtyřnohé, které bychom mohli potkat