Co stojí za zájmem ČSSD o českolipskou nemocnici a zdravotnictví obecně?

Mnoho zastupitelů za ČSSD, hlasitě podporovaní tichými koaličními partnery z minulého období, stranou KSČM, ve svých „rozhořčených“ tiskových vystoupeních pokládají mně, vedení kraje i čtenářům otázky týkající se krajských nemocnic. Je to poněkud zvláštní, jelikož by si mohli sami a fundovaně odpovědět – vždyť v minulém období měli jejich vedení ve svých rukách. Ovšem snaží se vzbudit dojem, že léty nastřádané problémy jsem měla být schopna vyřešit během necelých 3 měsíců od svého nástupu.

Vezměme to popořádku. Hned po svém nástupu jsme se spolu s hejtmanem sešli se zaměstnanci českolipské nemocnice. Považovali jsme za nutné vyvrátit fámy, že máme v úmyslu tuto nemocnici prodat či pronajmout. Na setkání jsme zdůraznili, že Liberecký kraj rozhodně neuvažuje o prodeji ani pronájmu Nemocnice s poliklinikou, a.s., v České Lípě. Ovšem část pravdy zde byla – podobná jednání kdysi probíhala – ovšem kdo za nimi stál? Krok, který by mimochodem uškodil nejen nemocnici v České Lípě, ale i Krajské nemocnici Liberec, projednávalo předchozí vedení kraje – lépe řečeno určití členové ČSSD.

Dále se snaží veřejnost přesvědčit, že neuspokojivou situaci, do které českolipská nemocnice za 8 let vlády či spoluvlády ČSSD dospěla, jsem měla jako čerstvá náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport okamžitě vyřešit. A to tím, že necháme běžet projekt, připravovaný opět za doby, kdy v dozorčí radě seděli členové ČSSD a který je dle posudku předražený o více než 30 mil Kč. Projekt nyní (po stavební stránce!) obhajují i lékaři – bohužel přistoupili na realitu, kdy politici mají nemocnice v rukou jako své hračky, a bojí se, že když se „mocní“ rozhodnou, tak opět zastaví veškeré investice.

Chci všechny ubezpečit, že tak to není, jen zkrátka musíme mít jistotu, že finance z krajského rozpočtu jsou využity efektivně a ne na zlepšení finanční situace určitých lidí a stavu stranických účtů. A tuto jistotu skutečně nemáme – ať již na základě posudku, nebo na základě faktu, že příprava projektu probíhala v době, kdy v dozorčí radě seděli pánové Petráček a Bursa (opět členové ČSSD) kteří si na nezákonně vyplácených odměnách z nemocnice přivydělali dohromady přes 600 tis. Kč. Nemocnice mimochodem v současné době zvažuje vymáhání soudní cestou.

A priority minulého vedení kraje? Na rozdíl od jiných krajů, kde se finanční prostředky evropské unie investovaly například do výstavby nových pavilonů nemocnic (jak by to Česká Lípa, ale i Liberec potřebovaly!), vedení Libereckého kraje mělo priority jiné. Za vlády „levicových stran“, ČSSD a KSČM, bylo prioritou budování soukromých sjezdových areálů, rekonstrukce soukromých hotelů… A nyní takřka titíž sociálně demokratičtí zastupitelé šíři poplašné zprávy, že nechápeme strategický význam českolipské nemocnice pro zdraví zde žijících lidí.

Ráda bych ujistila všechny občany Českolipska, ale i celého Libereckého kraje, že naším cílem je a bude kvalitní a dostupná lékařská péče pro všechny občany v Libereckém kraji. Na rozdíl od předchozího vedení kraje však chceme, abychom veřejné finance investovali efektivně a účelně, aby se nemocnice v České Lípě po letech stala zdravotnickým zařízením v kvalitě odpovídající poskytovateli zdravotnické péče více než 110 tis. obyvatel.

Ty, kteří podléhají poplašným zprávám, žádám o jedno – nehodnoťte na základě informací od těch, kteří za léta nic nezlepšili, ale jen se přiživovali na penězích z daní nás všech, pobírali nezákonné odměny, připravovali předražené projekty. Těch, kteří se skutečně chovali arogantně z pozice své „moci“. Naším cílem je fungující kraj, zodpovědné hospodaření a transparentní zakázky. To ovšem některým lidem vadí ze všeho nejvíce.

Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana LK pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport (Změna pro Liberecký kraj).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci vznikne historicky nejdražší podchod v dějinách města, ale zřejmě i České republiky a dost možná i Evropy. Nový, několik metrů dlouhý, podchod,
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.