Dluhopisy, jejich splácení a hádka kolem nich

Změna pro Liberec přišla minulý týden s vážným obviněním současného vedení města i toho bývalého pod Jiřím Kittnerem. Kvůli Kittnerovu rozhodnutí (a tehdejší městské rady) má město Liberec od příštího roku platit o neuvěřitelných 60 milionů na úrocích při splátkách dluhopisu než letos. Takto závažné rozhodnutí si nechala tehdejší městská rada pro sebe a ta současná chce řešit situaci podle stejného receptu – vydáním nového dluhopisu. Zveřejněný záměr městského vedení ale pěkně rozčílil náměstka pro ekonomiku Jiřího Šolce.

Podle představitelů Změny pro Liberec, konkrétně Jaromíra Baxy a Josefa Šedlbauera, narostou úroky díky existenci smlouvy o úrokovém zajištění, která byla podepsána Jiřím  Kittnerem a následně schválena radou města v létě roku 2010. O této smlouvě nebylo informováno ani zastupitelstvo, ani finanční výbor. V jejím důsledku tak město zaplatí od příštího roku za dluhopis kromě běžných úroků (85 mil. Kč ročně) a splátky (70 mil. ročně, splácí se přitom pouze polovina dluhopisu) dalších 60 milionů.

 Do konce splatnosti dluhopisu tak zaplatí liberečtí občané díky této smlouvě při dnešních podmínkách více než 400 milionů navíc. Jak uvedli zástupci Změny pro Liberec tuto sumu vyčíslila Česká spořitelna náklady na případné ukončení smlouvy o úrokovém zajištění.

Podle Změny pro Liberec i současné vedení města problém do poslední chvíle ignorovalo. Jaromír Baxa a Josef Šedlbauer se domnívají, že důvody pro to mohou být jenom dva: nekoncepčnost řízení, které jen odsouvá potíže dokud to jde, nebo snaha nerozzlobit smluvně-opoziční ODS, která současnou koalici drží u moci. V radě města, která Kittnerovu finanční spekulaci v létě roku 2010 schválila, byli i zástupci ČSSD a USZ, kteří tak jsou za rozhodnutí spoluodpovědní.

Vedení města prý zároveň připravuje jako lék jen další zadlužení. Několik měsíců se pracuje na přípravě vydání nového dluhopisu, celkem na 2.3 – 2.5 miliardy, který pokryje i náklady na tyto očekávané vyšší náklady.

Po zveřejnění těchto tvrzení se důrazně ozval ekonomický náměstek Jiří Šolc, podle kterého podkopávají politické kroky Změny pro Liberec jeho snahu s vyrabovanou městskou kasou, která tu zbyla po vládách ODS, něco dělat. Vydal veřejné prohlášení, na které reagoval zase Jan Korytář z Změny pro Liberec. Svou troškou do mlýnu si přispěl i náměstek primátorky Jiří Rutkovský, který začínal jako souputník Změny pro Liberec (dokonce pomáhal Janu Korytářovi v rozklíčování zakázek na lázně a bazén), ale jeho dnešní vztahy se Změnou pro Liberec jsou na bodu mrazu.

Laskavému čtenáři přenecháváme k posouzení samotnou komunikaci mezi libereckými politiky a veřejností.

Dopis náměstka Jiřího Šolce:

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, drazí novináři

Dnes měla akční skupina zastupitelů ZpL tiskovou konferenci, ve které předčasně vyslepičila můj záměr reemise dluhopisů, které naše město splácí. Sami dobře víte, že je tento dluhopis komplikovaný, v mnoha ohledech svazující a jistě je správné přemýšlet o jeho zlevnění. Navíce každý pohyb podmínek směrem dolů je v tom velkém balíku podstatně znát. Toto jsem ve formě „záměru“ projednával na finančním výboru a vždy jsem nabádal na mlčenlivost. Proč?

Na tomto projektu pracuji již třetí měsíc. Nemusím zdůrazňovat nakolik je to složitý proces, je třeba být opatrný a neprozrazovat více než je třeba. Zjednodušeně řečeno hledáme financující ústav, který by nám umožnil vykoupit dluhopisy a poskytl nám lepší podmínky. Jde mi především o to, abychom na stejnou dobu platili méně, neměli v zástavě městský majetek a celkově se dluh města nezvýšil. Po mnoha jednáních (na mezinárodní úrovni) jsme nalezli partnera v britské HSBC, která vytipovala skupinu německých investorů, kteří předběžně na tuto spolupráci kývli. Dle indikativní nabídky, kterou členové finančního výboru mají by Nová emise měla být ve stejné výši, město by platilo poloviční pevný úrok a nemělo by zastavený majetek.

Za účasti ředitele pobočky HSBC jsem toto prezentoval na finančním výboru jako záměr a důrazně apeloval na diskrétnost. Celý proces mj. podléhá souhlasu MF, ČNB, stojí a padá na důvěře banky a ochotě partnerů – zejména České spořitelny. Zastupitelstvo našeho města mělo o tomto záměru jednat na svém dubnovém zasedání.

Samotná existence úrokového swapu, tj. finančního nástroje výměny fixních sazeb (sjednáno v původním dluhopisu) za plovoucí (sjednáno Ing.Kittnerem s ČS a.s. na období 2010-2014) tuto operaci neohrožuje, pouze doprovází. Nebudu hodnotit jak mělo, nebo nemělo být toto zajištění projednáno v RM, ZM, na tom pracují jiní – jedno je jisté – zajištění nyní existuje ČS a.s. o jeho podmínkách je ochotna jednat. Pro město je nevýhodné je nyní uzavírat a vyplácet (mark to market). I kdyby celá operace nevyšla, což nyní hrozí – je ČS ochotna jednat o jeho posunutí min. do roku 2015. Pokud by operace vyšla je možná dohoda nových investoru s ČS a.s.

Ve sdělení Změny je hned několik hrubých nepravd.

Tak tedy není pravda že Město bude mít novou emisi vyšší, uváděli dokonce 2,3-2,5 Mld. Ne jsou lži, celou dobu uvažujeme o stejné nominální výši 2 Mld, kterou už máme. Zůstatek amortizačního fondu by byl vyplacen SML a použit na splátky.

Tak tedy není pravda že bude mít město v roce vyšší dluhovou službu. I pokud novou emisi někdo zmaří (třeba ZpL) je ochotna ČS o swapu jednat a pousnout jej.

A také není pravda, že by ČS požadovala splacení swapu ve výši 417 Mil kč, o tom se vedou složitá jednání.

Zastupitelem Šedlbauerem překotně vypuštěná informace celý proces zásadně ohrožuje, již vyvolala telefonáty zúčastněných a staví mne a naše město do nevhodného světla. Těžko spekulovat o motivech této zprávy, mj. i ve světle toho, že včera bylo ZM a pokud by šlo o věcný problém, mohl to kolega Šedlbauer řešit. Může jít o touhu být první a zveřejnit sebe sama, tomu bych asi rozuměl – i když je to krajně nevhodné a poškozující. Osobně se spíše obávám, že hlavním záměrem je torpédovat dosud trvající náročná jednání a pod heslem „Čím hůře, tím lépe pro nás“ poukazovat na vykonstruované chyby vedení města. Když si to člověk poskládá, je mi z toho špatně.

S přáním hezkých svátků

Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

 

Reakce Jana Korytáře:

Vážený pane kolego Šolci,

 chápu delikátnost celé situace, ale v tomto a podobných případech, vzhledem k tomu, že nejsme v soukromé firmě, ale v zastupitelstvu města, musíte počítat s tím, že pokud nemáte dohodu se všemi kluby na nějakém společném postupu, tak riskujete, že se podobná situace bude opakovat.

 Názory a připomínky zastupitelů za Změnu pro Liberec jsou v míře větší než malé dlouhodobě ignorovány, vysmívány, znevěrohodňovány či bagatelizovány. Koalici se daří tu s podporou ODS, jindy s podporou KSČM protlačit rozpočet, záměry privatizace letiště a TSML, prosadit změny územního plánu, bránit regulaci hazardu či někdy do soudního sporu jít a jindy nejít.

 Rozumím tomu, naše politika je odlišná a v názorech na to, co je dobré a co ne a jak spravovat město se zastupitelé Změny mnohdy rozcházejí se zbytkem zastupitelstva.

 Pokud ale postupujete tak, jak postupujete a Vašimi spojenci jsou ve většině případů právě opoziční ODS či KSČM, nikoliv Změna pro Liberec, myslím, že pokud se nad celou situací zamyslíte, sám pochopíte a uznáte, že postup Změny pro Liberec je logickým důsledkem vašich kroků, tím nemyslím pouze Vás osobně, ale celé menšinové koalice.

 Před zahájením sběru podpisů pod referendum o prodeji letiště, tsml a dalšího majetku jsem nabídl paní primátorce možné jednání v této věci. Bez odezvy. Považoval jsem za nutné tuto nabídku učinit. Pokud by o něj byl zájem, rád bych se jej zúčastnil a pokusil se najít nějaké společné řešení. Není to ale Změna pro Liberec, jako opoziční strana, která by měla tato jednání iniciovat a vyvolávat. Je na Vás osobně i na členech koalice, abyste se ve všech problematických věcech pokoušeli s naším klubem najít společné řešení, protože pokud to neděláte či se vám to nedaří, riskujete, že se budeme řešením, která navrhujete a která nepovažujeme pro město za přínosná, bránit všemi legálními prostředky.

Myslím, že právě velikonoční čas a příběh, který je s tím spojen, dává mnoho zajímavých inspirací k přemýšlení. Poté se můžeme, pokud o to bude zájem, sejít, takže Vám i členům vedení města tímto opakovaně sděluji, že jsem ochoten o problematických věcech jednat, ale že k jednání a dohodě je potřeba vůle na obou stranách.

 pěkný víkend

 Jan Korytář

zastupitel města

 

A ještě reakce náměstka Jiřího Rutkovského:

 

Dobrý den, pane Korytáři,

na základě osobní zkušenosti s prací vaší a dalších zástupců ZpL v libereckém zastupitelstvu si dovolím tvrdit, že se užitečnost vaší činnosti v zastupitelstvu limitně blíží nule. V některých oblastech dokonce škodíte městu. „Politická síla“ ZpL, tedy schopnost cokoli ovlivnit, je prakticky nulová. Ne možnost, tu mají všichni stejnou, ale schopnost.

Pane Korytáři, vynechte mne prosím z vaší další hromadné korespondence, nemám zájem číst vaše lži a bludy.

 Pane Šolci, co jste předpokládal že udělají zástupci ZpL jiného než že vše vyslepičí – jak píšete? Vždyť je to styl jejich „práce“. A cílem je zjevně poškodit práci současného vedení města ve kterém z důvodu své neschopnosti jednat i s partnery s jinými názory, než mají oni, nejsou.

 S pozdravem

Ing. Jiří Rutkovský

náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberec je nejzadluženějším městem v celé České republice, ač v minulosti byl, zejména kvůli nemovitému majetku po odsunutém německém obyvatelstvu, městem z nejbohatších. Jenže kdeže loňské sněhy
Zcela zásadní rozhodnutí čeká Zastupitelstvo našeho města ve vztahu k budoucímu (ne)vlastnictví celé společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (dále jen Společnost). Jde o
Na dnešním jednání Zastupitelstva se naplňuje bezmála rok trvající jednání na mezinárodní úrovni, kdy jsem hledal pro město výrazně výhodnější podmínky splácení dluhu. Byla
Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o