Co se dělo kolem změny v dozorčí radě DPMLJ a.s.

Na včerejším zasedání zastupitelstva Liberce se mimo jiné projednával bod týkající se valné hromady DPMLJ a.s. Tam se měla odehrád změna v dozorčí radě.

Jenže nebyl by to Liberec, kdyby tak jednoduchá věc, jakou přeobsazení dozorčí rady může být, šla skutečně hladce. A že to bude zajímavé, dokládají i materiály k tomuto bodu, které se průběžně měnily v neprospěch Změny pro Liberec. Ale pěkně postupně …

Jak se měnil materiál k bodu

Ještě v úterý ráno byl materiál, kdy zastupitelsto

„ukládá náměstku primátorky Lukáši Martinovi navrhnout k odvolání člena dozorčí rady Prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D. a hlasovat pro jeho odvolání a zároveň navrhnout k jmenování a hlasovat pro jmenování člena dozorčí rady Ing. Petra Medka“

Nutno podotknou, že se nejedná o osobu, která se nějak politicky angažuje, nebyl tedy nejmenší důvod, proč by současné vedení města měla tato výměna v dozorčí radě vadit.

Jenže už odpoledne byl materiál změněn a ona ukládací část byla vypuštěna. To předznamenávalo jediné – vedení města nechce v dozorčí radě zástupce Změny pro Liberec. Otázka byla proč – vadí to, že svědomitě vykonával svoji práci? Že poukazoval na chyby? To jsme se mohli dozvědět až na zastupitelstvu samotném …

Diskuse k tomuto bodu byla dlouhá a dle vyjádření několika posluchačů přes internet nechutná. Lépe vystihnout to snad ani nešlo. Vedení města (konkrétně primátorka) sice ocenila práci Josefa Šedlbauera, ale přesto se ukládací část do návrhu usnesení nevrátila. Změna pro Liberec totiž předložila návrh usnesení v původním znění, ten ale – nepřekvapivě – neprošel.

Jak to divadélko chápat?

Věc je tak pro současné vedení města značně politicky nepříjemná. Tím, že odmítlo výměnu zástupce Změny pro Liberec se dostalo do situace, kdy buď Josefa Šedlbauera v dozorčí radě ponechá, nebo ho odvolá valná hromada DPMLJ a.s. v květnu.

Jenže valná hromada je Lukáš Martin (ČSSD) a zástupce Jablonce. Pokud tedy valná hromada odvolá Josefa Šedlbauera z dozorčí rady, pak jej odvolá současné vedení města. Že by tím získalo politické body si snad nemůže myslet ani pan náměstek. Ale třeba dostane vedení města rozum a výměna, kterou navrhovala Změna pro Liberec, projde.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny