nášLiberec

Search

Krajská nemocnice má nového předsedu představenstva

TZ KNL: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec na svém úterním zasedání přijala rezignaci předsedy představenstva Ing. Jiřího Veselky, MBA a zároveň odvolala z postu člena představenstva bývalého lékařského ředitele MUDr. Jana Mečla.
Dozorčí rada na uvolněná místa v představenstvu zvolila generálního ředitele KNL, a.s. MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a obchodního ředitele Ing., Mgr. Milana Trpišovského, MBA.

Pro volbu nových členů představenstva se vyslovilo všech osm přítomných členů dozorčí rady.  „Jde o logické propojení nového vrcholového managementu nemocnice s jejím statutárním orgánem, kterým je představenstvo. Završují se tak změny ve vedení nemocnice,“ uvedl předseda dozorčí rady KNL, a.s. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

Představenstvo KNL, a.s. na svém středečním jednání zvolilo novým předsedou představenstva generálního ředitele MUDr. Luďka Nečesaného, MBA.

Dozorčí rada projednala v této souvislosti také zadání úkolů pro nový management a kritéria, podle kterých bude hodnocen. „Úkoly budou každoročně upřesňovány, hlavní cíle jsou ale formulovány dlouhodobě a ukazují, čeho chceme jako zástupci vlastníků v nemocnici dosáhnout,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví Zuzana Kocumová. Nově také budou na webových stránkách KNL zveřejněny všechny zápisy ze zasedání dozorčí rady včetně zápisů pořízených od března letošního roku, kdy dozorčí rada zasedla v novém složení. „Na jaře jsme zavedli zveřejňování zápisů z jednání na vnitřní síti KNL, dozorčí rada ale zastupuje veřejnoprávní vlastníky, proto je správné informace o její činnosti zpřístupnit bez omezení,“ uzavřel předseda dozorčí rady.

Dalším bodem dozorčí rady byla analýza výsledků hospodaření v roce 2012 a 2013, kterou si DR vyžádala od nového managementu Krajské nemocnice Liberec. Ze závěrů vyplynulo, že KNL za prvních sedm měsíců letošního roku vytvořila ztrátu ve výši 69 miliónů korun, přičemž nejvýraznějšího deficitu 11 miliónů korun dosáhla v červenci.

„Potvrdilo se, že za růstem nákladů bylo především nedostatečné řízení obchodní politiky a zdravotní péče. V roce 2012 tyto zbytečné náklady ještě mohly být kryty vyššími příjmy, letos se ale problémy projevily naplno. Vývoj hospodaření v roce 2013 jasně ukazuje, že jsme k výměně vedení nemocnice přistoupili právě včas. Novému managementu se za krátké období podařilo dosáhnout významných úspor. Za nejdůležitější ale považuji systémové kroky nového vedení, které řízení nemocnice dodaly potřebnou dynamiku,“ konstatoval předseda dozorčí rady Josef Šedlbauer.

Příčiny špatného hospodaření lze vysledovat již v uplynulých letech. „Nejlepšího hospodářského výsledku dosáhla nemocnice v roce 2010 a od té doby zisk stále klesal,“ popsala ekonomická ředitelka a místopředsedkyně představenstva KNL Miloslava Tanečková s tím, že zatímco v roce 2010 činil čistý zisk 24,876 miliónu korun, v roce 2012 to bylo už jen 1,013 miliónu korun.

Příčiny jsou především ve čtyřech základních okruzích. „Vedení nemocnice se nedostatečně zabývalo cenami vstupních materiálů pro potřeby nemocnice. Zejména se jedná o ceny zdravotnického materiálu. U některých materiálů a léků tak byly v KNL ceny vyšší než v nemocnicích s podstatně nižším obratem,“ upřesnila ekonomická ředitelka. Druhým zásadním důvodem byla nedostatečná kontrola sortimentu materiálu používaného jednotlivými oddělení, přičemž některá oddělení používala nejdražší používané materiály na trhu.

Velké rezervy našel nový management také v nedostatečném tlaku při vyjednáváních se zdravotními pojišťovnami. „V rámci úhradové vyhlášky nebyly vyjednány maximální možné úhrady pro KNL. A to ani při vyjednávání doplatků za rok 2012 a ani výše záloh na rok 2013,“ poukázal generální ředitel a předseda představenstva KNL Luděk Nečesaný.

Do hospodaření KNL se také negativně promítlo využívání externích firem pro řízení nemocnice. Jednalo se o právní kancelář, PR služby a zpracování nejrůznějších analýz a strategií řízení firmy. „Problémem do dalšího období zůstává, že v nemocnici existují smlouvy, které nepříznivé podmínky pro nemocnici fixují ještě minimálně na několik dalších měsíců. Nové vedení se tak musí vypořádat s výše podepsanými příčinami poklesu hospodářského výsledku, ale i chybnými nebo nedostatečně dopracovanými rozhodnutími minulého vedení. Některá z nich jsou právě i smluvně ukotvená,“ shrnula ekonomická ředitelka.

Kritéria pro hodnocení managementu KNL, a.s.

Do 12/2013:
–    Dosažení pozitivního hospodářského výsledku bez snižování výkonové základny pro budoucí období a se zachováním průměrných mezd v KNL.
–    Spolupráce s Krajským úřadem na tvorbě zdravotnické koncepce Libereckého kraje a vymezení role KNL v krajském zdravotnictví.
–    Dokončení projektu fúze s Panochovou nemocnicí Turnov.

Do 06/2014:
–    Ve spolupráci s vlastníky příprava variantních studií stavebně-investičního rozvoje KNL na příštích 20-30 let. Zahrnout varianty 1) výstavby nové nemocnice v areálu Ostašov, 2) nové nemocnice ve stávajícím areálu, 3) nového centrálního příjmu ve stávajícím areálu a nutné navazující úpravy stávajících budov. Pro posouzení zpracovat hlediska úrovně zdravotní péče, vstupní investice a udržitelnosti, související náklady jiných subjektů (navazující infrastruktura města, náklady pacientů).

Do 12/2014:
–    Obnova lineárního urychlovače v Onkocentru KNL.

Do 06/2015
–    Spolupráce s vlastníky na konkretizaci projektu stavebně-investičního rozvoje KNL.

Průběžně sledované parametry:
–    Hodnocení kvality péče pacienty.
–    Hospodářský výsledek a stav cash-flow.
–    Udržení a rozvoj centrové péče.
–    Akreditace KNL.
–    Úroveň dalšího vzdělávání zaměstnanců a vědecko-výzkumných aktivit.
–    Informační otevřenost směrem k veřejnosti (zdravotní péče, hospodaření – výroční zprávy, informace o činnosti statutárních orgánů).
–    Od 2014 plnění výstupů a konkrétních úkolů, vycházejících ze „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.