Může o informace žádat běžný občan a na jaký zákon se má odvolat?

Žadatelem může být běžný občan. Může jim být každá fyzická nebo právnická osoba. Právo na poskytnutí informace není podmíněno ani občanstvím ČR. Právo na informace je komplexně upraveno zákonem č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na který se může žadatel odvolat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Pokud povinný subjekt odmítne podat informaci lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí, a to přímo povinnému subjektu,
Povinný subjekt musí poskytnout informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Povinné subjekty jsou ale oprávněny požadovat úhradu tzv. materiálových nákladů – tj. zejména nákladů na pořízení
Povinné subjekty poskytují informace, které souvisí s danou institucí a kterými se primárně zabývají. Musí ale poskytnout i informace, které obdržely např. v rámci