Tisková zpráva ke III. výstupu na Ještěd k uctění architekta Karla Hubáčka

Dne 4. 12. 2011 po posledním rozloučení s Karlem Hubáčkem († 23. 11. 2011) iniciovala občanská iniciativa „Je čas nemlčet“ poprvé na počest jeho a jím navržené unikátní stavby výstup na vrchol Ještědu. V neděli 24. 11. 2013 neodradilo nepříznivé počasí jedenáct nadšenců (včetně psa Fazolky) od již třetího výstupu. V prostorách hotelu díky standardní vstřícné součinnosti jeho ředitele pana Róberta Priščáka pak připomněli osobu a dílo Karla Hubáčka.

Nezapomněli ani na ostatní, kteří k realizaci stavby tehdy jakkoli přispěli, a na ty, kteří dnes přispívají k jeho zachování a rekonstrukci, zejména aktivní občanské sdružení „Ještěd 73“ (číslo odkazuje na rok otevření stavby).

Jan Votruba, jeden z účastníku výstupu, se k hotelu a k architektu Hubáčkovi vyjádřil slovy: „Podaří-li se stavbu opravit a uvést do původního stavu včetně vybavení, má velkou šanci stát se součástí světového dědictví UNESCO. Určitě by si to zasloužila jak ona sama, tak památka Karla Hubáčka a také všichni ostatní, kteří se na její realizaci podíleli. Mohl jsem být jejich současníkem a sledovat stavbu od prvních ideových informací o ní v časopise Věda a technika mládeži až po tuto chvíli. Stejně tak si to zaslouží ti, kteří se dnes podílejí na záchraně a obnově původního vybavení a shánění nezbytných prostředků.“

Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., byl mimořádnou osobností české architektury 20. století. Narodil se 23. února 1924 v Praze, kde také hned po válce vystudoval (jen šťastnou shodou okolností) Fakultu architektury a pozemního stavitelství. Svou profesní dráhou je spojen s Libercem, kam v roce 1951 nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Po řadě raných projektů výrobních závodů, škol, obytných souborů a dalších staveb získal mezinárodní věhlas svým návrhem televizního vysílače na Ještědu. Ještě před jeho dokončením za něj v r. 1969 obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů (UIA), kterou mu tehdejší komunistický režim nedovolil v Jižní Americe převzít a dokonce mu ani neumožnil oficiálně se zúčastnit slavnostního otevření stavby v r. 1973.

Organizátoři věří, že k připomínce života a díla Karla Hubáčka, odvážného a tvořivého člověka, se sejdou příznivci jeho a Ještědu za rok znovu.

Občanská iniciativa JE ČAS NEMLČET
www.casnemlcet.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.