KSČM se snaží znevěrohodnit audit na ZZS LK, fakta ale mluví jasně

Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla určena pro členy kontrolního a finančního výboru a krajské zastupitele.

Na projednání se dostavilo současné vedení ZZS LK v čele s dočasným ředitelem Janem Lejskem a bývalý ředitel Stanislav Mackovík (KSČM). Ten byl dočasným ředitelem jmenován do funkce náměstka pro krizové řízení a IZS.

Poslanec Mackovík usvědčil sám sebe ze lži

Poté, co společnost NEXIA AP prezentoval a výsledky provedeného auditu, dostal slovo bývalý ředitel ZZS LK Stanislav Mackovík. Ten přednesl 28 stránkovou prezentaci zpracovanou na hlavičkových papírech ZZS LK a nikým nepodepsanou (Oponentní zpráva k tzv. forenznímu auditu – zveřejněná na stránkách krajského úřadu). Během prezentace neustále opakoval slova „My máme jiný názor“ a ve vlastním závěru uvedl, že „ je nutné odmítnout dílčí poznatky forenzního auditu i jeho závěry“.

Zvláštní na tom je, že ještě 5. listopadu (kdy byl odvolán z postu ředitele) pan Mackovík do médií tvrdil: „Nic nemám v ruce, audit jsem nedostal ani v elektronické, ani v papírové podobě. Cupují nás tam za nějaká auta. Vím, že jsou tam bludy, nechci a ani nemůžu se k tomu vyjadřovat.“

Zdá se, že Stanislav Mackovík lhal 5. listopadu médiím, protože o auditu a jeho výsledcích věděl (jinak by nemohl poskytnout data třetí straně). Navíc jako statutární zástupce ZZS LK byl kontaktní osobou pro společnost NEXIA AP, která ostatně opakovaně potvrdila, že se s vedením ZZS LK sešla k výsledkům auditu. A pokud lhal v tomto případě, v kolika dalších případech ještě neříkal pravdu?

Sitace je o to zajímavější, že tentýž den předkládá ředitel ZZS LK MUDr. Lejsek zřizovateli vyjádření managementu ZZS LK, mezi nímž je uveden i Bc. Stanislav Mackovík, náměstek pro IZS a krizové řízení. Management ZZS LK ve své závěru jasně uvádí, že některé závěry auditora vypovídají o nezavedených nebo ne zcela správně řízených procesech v ZZS LK a je třeba přijmout provedené o analýzy a doporučení jako výchozí platformu pro restrukturalizaci a zefektivnění ZZS LK.

Fakta mluví jasně

Ale pojďme k samotnému auditu, protože čísla mluví jasnou řečí. Pokud si stručně i nezasvěcený občan prostuduje manažerské shrnutí forenzního auditu a osobní oponenturu bývalého ředitele Mackovníka, zjistí, že Stanislav Mackovík z převažující části řeší marginálie typu rozdíly termínu technická a servisní prohlídka, vynechání jedné faktury na nákup brzdových destiček, vliv regenerace palivového filtru na servis vozidel atd.

To podstatné však je, že nijak neobhájil:

  • dramatický a dle auditorů nedůvodný nárůst mezd
  • vysokou průměrnou mzdu u řady pracovníků významně převyšují 100 tis. Kč měsíčně
  • téměř dvojnásobné náklady na autoprovoz proti jiným ZZS
  • flagrantní porušování zákona o zadávání veřejných zakázek
  • souběhy úvazků za činnosti, které rozhodně v případě členů vedení byla součástí pracovní náplně

Nedůvodně vysoký nárůst mezd

Proto, aby si občan udělal vlastní názor, co fakticky se v ZZS LK stalo, postačí pohled na porovnání průměrné mzdu v r. 2012, která je po Středočeském kraji druhá nejvyšší a převyšuje o 35 % průměrnou mzdu dosahovanou v ZZS Pardubického kraje, která je v segmentu ZZS nejnižší.

Rok 2012 Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Pardubický kraj
prům. měs. mzdy v Kč 43 323 41 624 32 739 30 747

Proč je tomu tak, dokazuje vývoje mezd v období 2010 – 2012, který zpracovali auditoři v porovnání se 7 kraji srovnatelnými rozlohou, kdy tyto kraje musely řešit naprosto stejné problémy související s akcí „Děkujeme, odcházíme“.

Zatímco v ostatních krajích došlo k nárůstu jen o 5,8 – 11 %, v Libereckém kraji o 25,1% (roční nárůst o cca 33 mil. Kč bez odvodů). Příčina je opět zjevná, zatímco jiné kraje regulovaly nárůst mzdových nákladů snížením osobního ohodnocení (a i tak platy na záchranných službách jsou pro segment zdravotnictví velmi nadprůměrné) nebo redukcí personálu, ředitel Mackovík postupoval zcela obráceně, někdy i zvyšoval osobní ohodnocení a zvýšil počet THP (nezdravotnického personálu) o 13.

Extrémní náklady na autoprovoz

Autoprovoz je velmi specifickou kapitolou. Bývalý ředitel ZZS LK Stanislav Mackovík věnuje hned několik svých námitek zjištěním auditora v autoprovozu. Má to ale háček – žádná z nich ale nevysvětluje, proč jsou v libereckém kraji provozní náklady i více než dvojnásobné v porovnáním s ostatními srovnatelnými kraji.

Žádná z námitek bývalého ředitele nevysvětluje, proč byly servisní zakázky – bez jakéhokoli výběrového řízení – zadávány zejména dvěma autoservisům v Liberci. Lepší příklad toho, jak Stanislav Mackovík porušil pravidla zadávání veřejných zakázek by se hledal těžko. Zajímavá by mohla být také odpověď, proč jsou vozy z Jablonce, Semil, Turnova atd. stahovány právě do Liberce a to do servisů s nejdražší hodinovou cenou a nejnižší slevou na náhradní díly (navíc, jak auditor dokládá, v některých případech ani neúčtovanými slevami, které nikdy nekontroloval).

V podmínkách výběrového řízení na vozy záchranné služby se totiž objevují požadavky například na:

  • vznětové (naftové) motory
  • zbytečně vysoký požadavek na výkon motoru, který odpovídá výkonu VW T5
  • požadavek na automatickou převodovku
  • požadavek na Bi-Xenonové hlavní světlomety

Přitom sám pan Mackovík ve své prezentaci prohlásil, že: „V problematice auditor nezohlednil skutečnost, že u vozidel ZZS se vlivem specifického režimu provozu velice negativně projevuje fakt, kdy samovolně nedochází k regeneraci filtru pevných částic (vozidla nejezdí v režimu ve kterém k tomuto procesu dochází – delší jízda po rychlostní komunikaci v režimu otáček motoru nad 3000 1/min. ).“ Proč je pak v podmínkách výběrového řízení striktní požadavek na vznětové (naftové) motory?

Pokud by byly podmínky pro výběrové řízení nastaveny tak, aby vozy splňovaly základní požadavky (pohon 4×4 a patřičné rozměry vozu), pak by se do výběrového řízení mohli zapojit i další zájemci. Proč třeba trvat na automatické převodovce a požadavku na uzávěr diferenciálu, když konkurence nabízí i elektronické řešení? Proč trvat na Bi-Xenonových hlavních světlometech, když se jedná o celkem nákladnou komponentu a otázka jejich nutnosti pro tyto vozy je značně problematická?

Neznalost řádů neomlouvá

Pan Chot ve svém článku plném dojmů, dohadů a zavádějících tvrzení se pozastavuje – krom jiného nad tím, že radní pro zdravotnictví, tělovýchovy a sport Zuzana Kocumová pozvala na toto projednání veřejnost. Ve svém článku dokonce píše, že „takové maličkosti, jako jednací řády výborů, či dokonce obyčejná slušnost – ty paní náměstkyni Kocumové zřejmě nic neříkají.“

Pan Chot by si měl napřed zjistit fakta, protože sám sebe usvědčil z neznalosti jednacího řádu výborů, protože kapitola 2, bod 4 říká, že „Zasedání výborů jsou veřejná.“ Nic nebránilo tedy panu Chotovi, aby na toto veřejné projednání pozval veřejnost také. Nebo že by to nebylo v zájmu KSČM, aby se veřejnost dozvěděla o hospodaření na ZZS LK za pana Mackovíka?

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny
Ve středu proběhlo veřejné projednání auditu, který proběhl v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce. Sice s delším časovým odstupem od jeho doručení, sice
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.